Ste prepričani, da znate pravilno izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči?

Izbor Najboljši za volanom je namenjen tudi osvežitvi znanja, ne le mladih, temveč voznikov vseh generacij. Če ste eden tistih, ki so pozabili, kako se izpolni evropsko poročilo, potem nadaljujte z branjem.


Zaradi poenotene vsebine in oštevilčenih rubrik je evropsko poročilo o prometni nesreči uporabno za različne vrste prometnih nesreč. Veljalo naj bi tudi v primerih, ko sta udeleženca prometne nesreče iz različnih držav, saj lahko posamezne rubrike udeleženca prevajata po svoji jezikovni različici, ki je standardizirana v vseh državah EU. K uporabi evropskega poročila napotuje tudi slovenska zakonodaja s področja varnosti cestnega prometa, predvsem v primeru prometnih nesreč, v katerih je nastala le materialna škoda.

Kako izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči?

Evropsko poročilo je v prvi vrsti namenjeno izmenjavi podatkov obeh udeležencev in nikakor ne pomeni priznanja krivde, je pa koristen zapis dejstev o prometni nesreči, ki močno olajša kasnejše reševanje škodnega primera.

Za dve udeleženi vozili uporabite en komplet (original in kopija), dva kompleta za tri udeležena vozila (povzročitelj izpolni Evropsko poročilo z vsakim izmed oškodovancev) itd. Katero vozilo opisujete v stolpcu A ali B v poročilu, ni pomembno, kot tudi ne, kdo poročilo da ali izpolni. Pomembno je le, da ga podpišeta oba (oziroma vsi) udeleženca v nezgodi.

Uporabite kemični svinčnik in pišite krepko, da bo kopija čitljiva. Evropsko poročilo pomeni za zavarovalnico pomemben vir informacij o udeležencih in poteku prometne nesreče, še posebej, če na kraju prometne nesreče ni bilo policije, ki bi opravila ogled in kasneje izdelala zapisnik o prometni nesreči. Izpolnjeno poročilo ste obvezani v roku treh dni po prometni nesreči dostaviti vaši zavarovalnici, pri kateri imate zavarovano vozilo.

Izpolnite:

 1. Datum in uro prometne nesreče.
 2. Kraj: vpišemo ulico in hišno številko hiše, v bližini katere se je zgodila nesreča. Če se je nesreča zgodila izven naselja, vpišemo podatke z znaka (III-105) in približno oddaljenost od tega znaka.
 3. Označimo, da ponesrečencev ni. Če so, je to že druga kategorija prometne nesreče, v kateri ravnamo drugače.
 4. Označimo, če so v prometni nesreči poškodovani tudi drugi objekti, kot so npr. ograje, javna razsvetljava, prometna signalizacija ipd.
 5. Priče, ki so lahko sopotniki ali naključni mimoidoči. Sopotnike podčrtamo.
 6. Sklenitelj zavarovanja ni nujno ista oseba kot voznik. Če niste sklenitelj zavarovanja, podatke o sklenitelju prepišemo z zavarovalne police.
 7. Podatke o vozilu prepišemo s prometnega dovoljenja ali zavarovalne police.
 8. Podatki o zavarovalnici se tudi nahajajo na zavarovalni polici.
 9. Podatke o vozniku (ki ni nujno sklenitelj zavarovanja) prepišemo z vozniškega dovoljenja. Če gre za prometno nesrečo z udeležencem, kjer nasprotna stran ne potrebuje vozniškega dovoljenja (npr. kolesar), prepišemo podatke z njegovega oziroma njenega osebnega dokumenta.
 10. Označimo mesto trčenja na vozilu, ki ga opisujemo.
 11. Opišemo vidne poškodbe na vozilu, ki ga opisujemo.
 12. S križci označimo polja, katerih opis najbolj ustreza obnašanju vozila, ki ga opisujemo. Zelo verjetno je, da označimo več polj. V spodnji kvadratek vpišemo število označenih polj.
 13. Skica nezgode naj vsebuje najpomembnejše podatke: smer vožnje obeh vozil, prometne znake, talne označbe, imena ulic, itd. Ne pozabimo označiti, katero vozilo smo opisovali kot vozilo A in katero kot B.
 14. Vpišimo priznanje krivde, če smo sporazumno ugotovili povzročitelja. V to polje vpišemo tudi priče in druge okoliščine, ki pomagajo pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče. Če je na kraj nesreče prišla policija, vprašajmo policista, s katere policijske postaje je, in podatek vpišimo v polje. *Polja od 6 dalje (razen skice) izpolnjujemo ločeno za obe vozili.

Kdaj v primeru nesreče poklicati policijo?

 • Če v prometni nesreči nastane večja materialna škoda.
 • Kadar gre za telesne poškodbe.
 • Če sumite, da je voznik soudeleženega vozila pod vplivom alkohola.
 • Če se z voznikom soudeleženega vozila ne morete sporazumeti o povzročitelju prometne nesreče.
 • Če soudeleženec pobegne s kraja prometne nesreče.
 • Če soudeleženec v prometni nezgodi ne more dokazati, da je vozilo pravilno registrirano in zavarovano.

Kdaj je zavarovanec dolžan obvestiti zavarovalnico?

Zavarovanec je o zavarovalnem primeru zavarovalnico dolžan obvestiti najpozneje v treh dneh od nezgode. Ob prijavi škodnega dogodka zavarovalnici predložite naslednje dokumente:

 • vozniško dovoljenje,
 • prometno dovoljenje,
 • Evropsko poročilo o prometni nesreči in
 • kupon AO (avtomobilska odgovornost), ki vam ga je izročil povzročitelj nesreče.

Ključne besede


AMZSpolicijaEvropsko poročilo o prometni nesrečiprometna nesrečazavarovalnica