Vsak posameznik se lahko prijavi le z enim veljavnim e-naslovom

Pomembno opozorilo: vsak posameznik se lahko prijavi le z ENIM veljavnim e-naslovom in rezultat poskuša izboljšati, ko je od prejšnjega reševanja minilo sedem dni. Vsi, ki tega ne bodo upoštevali, bodo diskvalificirani.


Spletni test, ki je prvi korak do naslova #NajboljsiZaVolanom, je odprt že en teden. Ker smo opazili, da vsi ne upoštevajo pravil izbora in pri prijavah uporabljajo več različnih e-naslovov ter tudi neresnične podatke, smo dopolnili pogoje sodelovanja.

Vsak sodelujoči lahko spletni test v času trajanja teoretičnega dela rešuje večkrat in skuša s tem izboljšati svoj rezultat, vendar mora med enim in drugim reševanjem testa miniti vsaj sedem dni. Vsak sodelujoči lahko sodeluje le s pravim imenom in priimkom, pravilnim stalnim naslovom in enim veljavnim elektronskim naslovom. V primeru netočnega oz. napačnega navajanja podatkov: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka ter elektronski naslov, bodo vsi rezultati sodelujočega izločeni iz skupne uvrstitve. (5. odstavek 3. člena)

Bazo reševalcev bomo aktivno preverjali in vse, ki ne bodo upoštevali pravil izbora, bomo diskvalificirali.

Spletni test Najboljši za volanom 2020 je mogoče reševati do vključno 6. 4. 2020. Vabimo te, da v njem sodeluješ z verodostojnimi podatki.