Oglaševanje

Motorevija je slovenska avtomobilistična revija z najdaljšo tradicijo izhajanja, saj izhaja že 68. leto. Njen izdajatelj je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska 128, Ljubljana, vse izvode pa prek pošte pošljemo naročnikom – članom AMZS – na njihov naslov.

V letu 2022 je bila povprečna naklada Motorevije 71.000 izvodov, po zadnji raziskavi o Motoreviji pa je doseg Motorevije še večji, saj je kar 62 % vprašanih v anketi odgovorilo, da v njihovem gospodinjstvu še kdo drug prebira Motorevijo.

Anketa o Motoreviji

Raziskava o branosti Motorevije, ki je potekala decembra 2021 in se je zaključila januarja 2022, je bila opravljena na vzorcu 3500 v celoti izpolnjenih anketnih vprašalnikov.

Kar 75 % vprašanih Motorevijo šteje kot pomembno ali zelo pomembno ugodnost AMZS članstva. Na vprašanje, kako pomembni so viri informacij o avtomobilizmu in mobilnosti, so anketiranci tiskane revije, med katere spada tudi Motorevija, v naboru televizije, tiskanih časopisov, radia, družbenih omrežij, spletnih strani in pogovorov s prijatelji postavili kar na drugo mesto.

Glede na raziskavo so najbolj brane tematike v Motoreviji avtomobilski testi, testi pnevmatik, poročila s prvih voženj novih avtomobilov, testi naprav in opreme, praktični nasveti za voznike, tehnika, predstavitev članskih ugodnosti in teme s področja prometne zakonodaje.

Anketirani bralci in člani AMZS revijo prepoznavajo kot zaupanja vredno, pregledno in aktualno revijo, ki jim pomaga pri nakupnih odločitvah. Kar 90 % vprašanih soglaša ali povsem soglaša s trditvijo, da so informacije, ki jih dobijo v Motoreviji, zaupanja vredne, 89 % anketirancev soglaša ali povsem soglaša s trditvijo, da je revija pregledna, 87 % vprašanih soglaša in ali povsem soglaša s trditvijo, da Motorevija pokriva aktualne tematike, 81 % pa s trditvijo, da jim testi posameznih izdelkov pomagajo pri nakupnih odločitvah. 

Na vprašanje, koliko številk Motorevije letno bi želeli prebirati (na leto izide 10 številk), je skoraj polovica vprašanih (48 %) odgovorila, da si želi 12 številk na leto, ob tem si velika večina (66 %) želi Motorevijo še naprej prejemati v tiskani obliki. 

Datumi izida Motorevije v letu 2024

V letu 2024 bo Motorevija izšla v šestih številkah. Predvideni datumi izida so:

  • 23. februar 2024,
  • 26. april 2024,
  • 28. junij 2024,
  • 30. avgust 2024,
  • 25. oktober 2024,
  • 20. december 2024.

Oglasna sporočila