Uvodnik

| Uvodnik

Koliko nesreč se zgodi pri hitrostih nad 180 km/h? Zelo malo ...

| Uvodnik

Novonastali konzorcij GreenNCAP bo skozi neodvisna testiranja preverjal, kakšen je v resnici izpust novih avtomobilov in kakšna je njihova poraba goriva.