Uvodnik

| Uvodnik

Uvodnik: Prometna varnost se začne in pade pri spoštovanju tako predpisov kot soudeležencev v prometu.

| Uvodnik

Uvodnik: Sočasno z mobilnostjo se je razvijala tudi Avto-moto zveza Slovenije, ki letos slavi častitljivih 110 let.