GreenNCAP: Zelene zvezdice

Uvodnik

Novonastali konzorcij GreenNCAP bo skozi neodvisna testiranja preverjal, kakšen je v resnici izpust novih avtomobilov in kakšna je njihova poraba goriva.


Ko različne organizacije - tudi nevladne - stopijo prek državnih meja in najdejo skupen interes, lahko dosežejo veliko: konzorcij EuroNCAP je z uveljavitvijo neodvisnih varnostnih testov prisilil avtomobilske izdelovalce v izdelovanje varnejših avtomobilov. Lahko z enakim sistemom neodvisnega ocenjevanja prisilimo avtomobilske izdelovalce v izdelavo čistejših avtomobilov?

Da avtomobilski izdelovalci ubirajo svoje poti pri intepretaciji zakonskih omejitev in pravil, ni treba posebej poudarjati; večina se jih potrudi zadostiti le (pogosto pomanjkljivim in luknjastim) minimalnim zakonskim zahtevam, pa še pri tem iščejo (in najdejo) vsako bližnjico. Najboljši dokaz za to so manipulacije pri uradnih meritvah porabe goriva in čistosti izpušnih plinov v preteklosti, ki so povzročile tudi dizelsko afero. Tudi nova pravila in okoljski standardi - na primer uveljavitev novega merilnega protokola WLTP - še niso zagotovilo, da so na cesti avtomobili v resnici tako čisti in gospodarni, kot obljubljajo izdelovalci.

Namen takšnega testiranja ni samo preverjanje trditev avtomobilskih izdelovalcev, ampak tudi spodbuda k izdelavi boljših avtomobilov.

To bo resen preskus iskrenosti avtomobilskih izdelovalcev

Novonastali konzorcij GreenNCAP, ki smo ga ustanovili evropski avtomobilski klubi, porabniške organizacije, nacionalne avtomobilske zveze in konzorciji, FIA ter vladne organizacije, bo skozi neodvisna testiranja preverjal, kakšen je v resnici izpust novih avtomobilov, kakšna je njihova poraba goriva in kakšen ogljični izpust pustijo za seboj. To bo resen preskus iskrenosti avtomobilskih izdelovalcev: se bodo v laboratoriju izmerjene in v prodajnih katalogih natisnjene številke o izpustu škodljivih plinov in porabi goriva potrdile tudi na neodvisnem preskusu v laboratoriju in na cesti?

Pod drobnogled prvih 12 avtomobilov

Odgovor na ta vprašanja bomo dobili že kmalu, saj GreenNCAP prvih 12 avtomobilov, od teh dva z alternativnim pogonom, že preskuša, rezultate pa bomo izvedeli zelo kmalu. Do konca leta bodo preskusili še 6 novih avtomobilov. Še bolj množično preskušanje novih avtov konzorcij načrtuje od leta 2021 naprej - tudi z namenom, da razvijejo še bolj realne testne protokole, povečajo natančnost meritev, poiščejo tudi škodljive pline in snovi, ki še niso zajeti v sedaj veljavne okoljske standarde, realno ocenijo vpliv energentov in izpušnih plinov na okolje skozi celotni življenjski cikel avtomobila in voznikom podajo realno informacijo o stroških uporabe avtomobila.

Namen takšnega testiranja ni samo preverjanje trditev avtomobilskih izdelovalcev, ampak tudi spodbuda k izdelavi boljših avtomobilov. Pri varnostnih preskusih se je trud konzorcija EuroNCAP obrestoval: avtomobilski izdelovalci snujejo varnejše avte, kot jim predpisuje zakon, vanje pa zaradi pritiska javnosti vgrajujejo sodobne varnostne pripomočke, čeprav ti (še) niso obvezni.

Lahko to doseže tudi konzorcij GreenNCAP? Bodo avtomobilski izdelovalci izdelovali okolju prijaznejše avtomobile od zakonsko predpisanih, če jim bo za ovratnik dihala javnost, ki ji ne bi smelo biti vseeno, v kakšnem okolju živimo?

 

Ključne besede


izpustiUvodnikPorabaOkoljeGreenNCAP