Promet: Pozor, avtocestni pirati!

Promet

Kako se zaščititi pred avtocestnimi prevarami nepooblaščenih izvajalcev pomoči na cesti v Sloveniji?


Da je nekaj hudo narobe z izvajanjem pomoči na slovenskih avtocestah, dokazuje nedavni obisk delegacije romunske ambasade pri Avto-moto zvezi Slovenije, na katerem so zaprosili za pojasnilo in razlago urejenosti sistema pomoči na naših avtocestah. Obisk predstavnikov romunske ambasade je bil posledica številnih pritožb romunskih državljanov, ki so jih nepošteni izvajalci pomoči na cestah s prevarami opeharili za visoke zneske za popravila manjših okvar. Seveda ne gre za AMZS izvajalce pomoči na cesti, pač pa za konkurenčne izvajalce, ki s svojim nepoštenim ravnanjem mečejo slabo luč na varnost na naših avtocestah. O tem je izčrpno poročala tudi romunska televizija PrimaTV.

Tudi člani AMZS in člani partnerskih tujih avtomobilskih klubov so bili v zadnjem času večkrat žrtve sistematičnega zavajanja ob nezgodi oziroma okvari vozila na avtocesti. Kljub klicu v AMZS klicni center (oziroma klicni center partnerskega matičnega tujega kluba), ki je poskrbel za čim hitrejši prihod pomoči na cesti, se je pri članu AMZS oziroma članu tujega kluba pojavil konkurenčni izvajalec pomoči na cesti, ki je stranko prepričal, da bo on izvedel intervencijo. Kar nekaj takšnih primerov se je končalo z nerazumljivo visokimi stroški, za poravnavo katerih praviloma ni podlage v izdani ustrezni garanciji matičnega kluba, s čimer nastanejo članu nepotrebni stroški. Nepooblaščeni izvajalci so pri svojem pristopu zelo prepričljivi in lahko ustvarijo vtis, da pomoč na cesti izvajajo za oziroma v imenu AMZS, zato velja nasvet, naj člani AMZS – ob kakršnem koli dvomu glede izvajalca pomoči na cesti –, pokličejo operaterja AMZS klicnega centra na telefonsko številko 1987 in skupaj z njim razrešijo morebitne dvome ter na ta način zaščitijo sebe in svoje vozilo.

Pomeben nasvet: član naj dosledno sledi navodilom operaterja v AMZS klicnem centru, saj mu bo ta povedal vse informacije, ki jih potrebuje, da se situacija ustrezno reši.

Kako je urejeno ravnanje v primeru nesreče ali okvare na avtocesti?

Ravnanje ob neljubem dogodku na avtocesti je urejeno v Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki razlikuje ravnanje, ko vozilo obstane na voznem ali prehitevalnem pasu ali ko je vozilo na odstavnem pasu, avtocestni niši ali počivališču.
Na voznem ali prehitevalnem pasu je za odstranitev vozila pristojen Dars, ki mora skrbeti za čim večjo pretočnost avtoceste. Običajno v takšnem primeru Dars pošlje svoje vozilo, da zaščiti odsek avtoceste, kjer je vozilo obstalo, in aktivira svojega pogodbenega podizvajalca (ta mora imeti ustrezno nalepko na vozilu z oznako Dars), ki vozilo v najkrajšem času umakne z avtoceste. Osebna vozila, ki so ustavljena na voznem ali prehitevalnem pasu oziroma na cesti tako, da ovirajo promet, so odstranjena takoj, brez možnosti, da bi jih prvenstveno odstranil voznik vozila. V tem primeru velja zakonska določba, da vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti poravna povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti, zato voznikom v takih primerih račun za opravljeno storitev izda pogodbeni izvajalec odvoza vozil. Pri tem je pomembno dejstvo, da se v teh primerih storitev odvoza vozila obračuna skladno s cenikom družbe Dars, ki opredeljuje najvišje cene storitev. Članom AMZS so stroški v tovrstnih primerih naknadno povrnjeni.
Če je vozilo obstalo na odstavnem pasu, avtocestni niši ali počivališču, je voznik tega vozila dolžan v dveh urah sam urediti odvoz ali popravilo vozila. AMZS v takšnem primeru za svoje člane in druge voznike, ki pokličejo v AMZS klicni center na številko 1987 ali pomoč aktivirajo z uporabo SOS gumba v brezplačni AMZS aplikaciji, poskrbi za hitro in učinkovito rešitev nastale situacije. Enako velja za člane tujih partnerskih avtomobilskih klubov, za katere AMZS pomoč na cesti aktivirajo njihovi matični klubi v državi, iz katere prihajajo.

Kako ravnati, da preprečimo prevare?

Če se pri ustavljenem vozilu pojavi izvajalec vleke, ki nima naloga AMZS za izvedbo pomoči (ne glede, ali se ta izvajalec pojavi, še preden član uspe poklicati AMZS, ali pa je bil klic že izveden in kontakt z AMZS vzpostavljen), AMZS svetuje sledeče:
- član naj ne sklepa nobenega dogovora s tem izvajalcem, saj ta lahko izvede pomoč (in s tem zaračuna storitev) zgolj ob pristanku stranke – takšen izvajalec namreč nima pooblastila AMZS za izvedbo pomoči in če bo član vseeno pristal, da ta izvajalec opravi intervencijo, bo moral član stroške kriti iz lastnih sredstev;
- član naj dosledno sledi navodilom operaterja v AMZS klicnem centru, saj mu bo ta povedal vse informacije, ki jih potrebuje, da se situacija ustrezno reši – operater bo članu povedal, kdaj lahko pričakuje, da bo izvajalec pomoči na cesti prispel do kraja okvare ali nesreče, registrsko številko intervencijskega vozila in ime izvajalca pomoči, poleg tega pa lahko operater članu posreduje tudi delovni nalog, s katerim se lahko izvajalec pomoči na cesti identificira,
- dodatno lahko – če je član pomoč na cesti aktiviral ob pomoči SOS gumba v AMZS aplikaciji –, v tej tudi spremlja pot intervencijskega vozila AMZS mehanika za pomoč na cesti oziroma pooblaščenega AMZS izvajalca;
- član naj nikakor ne daje svojega telefona nepooblaščenemu izvajalcu – AMZS mehaniki za pomoč na cesti in pooblaščeni pogodbeni izvajalci AMZS imajo vso opremo, da lahko neposredno komunicirajo z AMZS klicnim centrom ter usklajujejo vse, kar je treba, da bo pomoč na cesti čim prej in kakovostno izvedena (AMZS je namreč zaznal primere, ko je stranka predala svoj telefon nepooblaščenemu izvajalcu, ki naj bi zanjo uredil vse v zvezi intervencijo, ta pa je nato zadrževal telefon pri sebi in onemogočil stranki neposredno komunikacijo s klicnim centrom AMZS).

Aplikacija AMZS omogoča spremljanje prihoda pomoči na cesti.

Pozor tudi v tujini!

Prevare z (avto)cestnimi goljufi so se v preteklosti dogajale tudi v tujini, zato AMZS svojim članom, ki odhajajo v tuje države, v katerih lahko koristijo pomoč na cesti v tujini, svetuje, naj ob okvari ali nesreči vselej pokličejo AMZS na številko +386 1 5305 353. Vsa koordinacija reševanja namreč poteka iz AMZS klicnega centra v Sloveniji, kjer operaterji uredijo vse potrebno za nudenje ustrezne pomoči. AMZS svojim partnerskim klubom v tujini posreduje tudi delovni nalog, ki ga, če član dvomi, ali izvajalec nastopa v imenu AMZS ali ne, lahko zahteva na vpogled, s čimer prepreči zlorabe oziroma goljufije.
Če je vozilo obstalo na odstavnem pasu, avtocestni niši ali počivališču, je voznik tega vozila dolžan v dveh urah sam urediti odvoz ali popravilo vozila. AMZS v takšnem primeru za svoje člane in druge voznike, ki pokličejo v AMZS klicni center na številko 1987 ali pomoč aktivirajo z uporabo SOS gumba v brezplačni AMZS aplikaciji, poskrbi za hitro in učinkovito rešitev nastale situacije.


 

Ključne besede


pomoč na cestiavtocestapomoč na cesti v tujiniAMZS pomoč na cestipomoč na cesti v Sloveniji

Blaž Poženel

Blaž Poženel

Odgovorni urednik