Delitvena ekonomija ali utopija

Uvodnik

Uvodnik: Souporaba avtomobilov ne bo spremenila osebne mobilnosti, ampak jo bo le dopolnila.


“Lastništvo avtomobila je drago in nesmotrno”. “Mobilnost je največje breme družinskega proračuna.” “Lastni avtomobili večino časa stojijo, samevajo in zasedajo prostor.”

To je le nekaj trditev zagovornikov souporabe avtomobilov, ki jih lahko zasledimo v številnih medijih - tudi naših. Vse te izjave držijo. Lahko morda “car sharing” oziroma souporaba avtomobilov, pri kateri si uporabniki delijo avtomobile, nadomesti zastarel model osebnega lastništva, ki lastnikom avtomobilov povzroča le nepotrebne stroške, zaseda dragocen prostor v mestih in onesnažuje okolje? Morda, a očitno le na papirju. Realnost je namreč drugačna, so ugotovili v globalni raziskavi svetovalne hiše A. T. Kearney, ki je analizirala souporabo avtomobilov na največjih trgih v Evropi in ZDA.

Glavni poudarki raziskave so:

- le majhen delež sicer velikega števila registriranih uporabnikov sistemov souporabe avtomobilov te tudi redno uporablja: v ZDA in Veliki Britaniji več kot 50 odstotkov registriranih uporabnikov avta ne najame nikoli ali redkeje kot enkrat na mesec, v Nemčiji je takšnih več kot 30 odstotkov,

- ljudje še vedno bolj kot vse drugo cenimo specifične prednosti lastništva avtomobila: stalno dosegljivost avta, zasebnost in občutek osebne svobode,

- tisti, ki posegajo po souporabi avtomobila, to delajo zato, da dobijo poceni prevoz, ki jih čaka za prvim vogalom: takšno obnašanje uporabnikov pomeni pritisk na ceno, s tem pa na zaslužek ponudnikov souporabe,

- širitev sistemov souporabe vsaj v Evropi omejuje sorazmerno redka naseljenost in odsotnost velikih urbanih središč, zaradi katerih so komercialni sistemi souporabe avtomobilov le težko dobičkonosni,
souporaba avtomobilov ni zmanjšala uporabe osebnih oziroma lastniških avtomobilov, pač pa se je zajedla v uporabo javnega transporta: namesto da bi uporabniki opuščali svoje avtomobile, opuščajo vožnjo s sredstvi javnega prometa,

- povečevanje souporabe avtomobilov ni prav nič zmanjšalo prodaje novih avtomobilov.

Zdi se, da so najprodornejši ekonomski in poslovni umi v dodelanih poslovnih modelih souporabe avtomobilov spregledali najpomembnejše dejavnike tržne uspešnosti - človeško neracionalnost, nesmotrnost in čustva. Tudi zato souporaba avtomobilov ne bo spremenila osebne mobilnosti, ampak jo bo le dopolnila.

Ključne besede


UvodnikCar sharing