110 let Avto-moto zveze Slovenije

Uvodnik

Kranjski avtomobilni klub, predhodnik današnje Avto-moto zveze Slovenije je nastal le 11 let po prihodu prvega avtomobila v Ljubljano.


Letos mineva 110 let, odkar je bil ustanovljen Kranjski avtomobilni klub, predhodnik današnje Avto-moto zveze Slovenije. To je bil prvi avtomobilski klub na ozemlju današnje Slovenije, nastal pa je le 11 let po prihodu prvega avtomobila v Ljubljano.

Leta 1909, ko je 16. julija na pobudo barona Friderika Borna 16 ustanoviteljev v dvorani deželne vlade v Ljubljani ustanovilo prvi avtomobilski klub, je bilo na Kranjskem registriranih zgolj 19 avtomobilov. Zamisel sicer ni bila inovativna, saj so v drugih delih Avstro-Ogrske monarhije že imeli avtomobilske klube, prav tako ponekod drugje v Evropi, a z ustanovitvijo avtomobilskega kluba se je tudi tedanja Kranjska postavila na avtomobilski zemljevid. 

V 110 letih je avtomobilski klub oziroma zveza klubov doživela številne spremembe predvsem v organiziranosti. Že sprememba držav, v katerih je deloval - od Avstro-Ogrske prek državnih tvorb med prvo in drugo svetovno vojno, pa potem v Jugoslaviji in po osamosvojitvi v Sloveniji, je vplivala na njegovo organiziranost in delovanje, ne pa tudi na temeljno poslanstvo, ki so ga začrtali že ustanovitelji: aktivno sodelovanje pri urejanju prometa, delovanje na področju turizma, ukvarjanje s športom. Izjemno pomembno vlogo so avto-moto društva pod okriljem Avto-moto zveze Slovenije odigrala pri izobraževanju voznikov in pri pomoči voznikom, ki so se oziroma se tudi dandanes  na poti soočijo s težavami s svojim vozilom.

V 110 letih je avtomobilski klub oziroma zveza klubov doživela številne spremembe predvsem v organiziranosti.

Veliko je bilo pomembnih mejnikov v 110-letni zgodovini Avto-moto zveze Slovenije, na katere smo ponosni in so pomembno vplivali na njene aktivnosti. Pogled nazaj nas navdaja zadovoljstvom, a hkrati se vemo, da je to preteklost, ki je sicer izjemno pomembna, vendar je še pomembnejša prihodnost. Še kako močno se zavedamo vseh izzivov, ki jih prinaša čas, v katerem se enostavna vožnja spreminja v mobilnost z izjemno raznolikimi možnostmi. Soočamo se s hitrim napredkom avtomobilske tehnike z izjemno pomembnim vplivom elektronike, pa z novimi viri energije za pogon avtomobilov. Prav tako se soočamo z izjemnimi možnostmi, ki jih omogočajo sodobni načini komunikacije, kar vse je bistveno spremenilo odnos do avtomobila, potovanj, podatkov, ki so na voljo v avtomobilu, s tem pa so drugačne tudi naše potrebe in želje, pa tudi zahteve, kaj naj nam avtomobilski klub ponudi. 

Vsak avtomobilski klub se prilagaja na svoj način glede na posebnosti v okolju, v katerem deluje. Vsi skupaj si združeni v mednarodno avtomobilistično zvezo FIA in še posebej v njen evropski del izmenjujemo izkušnje, spoznanja in načine delovanja - tudi zato, ker želimo članom svojih klubov ponuditi ustrezno pomoč in ponudbo tudi tedaj, ko so na območju delovanja naših partnerskih klubov. 

V Avto-moto zvezi Slovenije smo zelo ponosni na visok jubilej, pri čemer pa se zavedamo odgovornosti do naših predhodnikov, zlasti pa do vas, članice in člani,  da naši organizaciji zagotovimo uspešno delovanje tudi v prihodnosti, s čimer bomo uresničevali tudi svojo zavezo do vas – da smo vaš pravi prijatelj na vseh poteh in da skrbimo za vašo varno mobilnost. In zavezo bomo tudi izpolnili!

Ključne besede


AMZSUvodnikJubilejČlanstvoAMZS Center varne vožnje na Vranskem