Sevanje mobilnih telefonov

Nasveti

Od prvega klica z mobilnim telefonom leta 1973 do danes se je njegova uporaba neverjetno razmahnila. Samo v Sloveniji je bilo po podatkih Statističnega urada RS konec leta 2015 že skoraj 2.354.000 uporabnikov mobilnega omrežja. V svetu jih je po nekaterih podatkih že več kot sedem milijard. Prav zaradi množičnosti in dolgotrajnosti uporabe so se kmalu pojavile tudi skrbi o posledicah vplivov elektromagnetnih sevanj, ki jih telefon oddaja, na zdravje.


Med vožnjo je sevanje večje!

Z ugotavljanjem varnosti se ukvarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), saj je glede na število uporabnikov mobilne telefonije raziskovanje njenega morebit-nega vpliva na javno zdravje zelo pomembno. Mednarodna agencija za raziskave raka, ki deluje pri SZO, je ocenila, da visokofrekvenčna elektromag-netna sevanja utegnejo biti kancerogena za ljudi. Razvrstili so jih v skupino 2B. Kaj to pomeni, pa nam je razložil doc. dr. Peter Gajšek, direktor Inštituta za neionizirna sevanja (INIS) iz Ljubljane: “Razvrstitev visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj mobilnih telefonov v skupino 2B pomeni, da obstaja veliko negotovosti glede dokazov o obstoju možnih tveganj za rakava obolenja. Zato se strokovnjaki strinjajo, da so potrebne dodatne raziskave, ki bodo bolj natančno opredelile tveganje.”

Pojasnjuje, da je še najbolj poznan in nesporen učinek, ki ga ima to sevanje, segrevanje. Pri njihovem vpijanju v telesu nastane toplota, ki pa ni nevarna. “Uporabniki mobilnih telefonov niso ogroženi, saj mejne vrednosti zanesljivo varujejo pred termičnimi učinki.”

Vendar sevanje mobilnih telefonov po vsej verjetnosti nima le termičnih učinkov. Glede drugih morebitnih učinkov, kot so spremembe v počutju, delovanju možganov, reakcijskem času, motnjah v spanju, izločanju hormonov ali vplivu na nastanek rakavih obolenj pa dr. Gajšek ugotavlja, da niso bili znanstveno potrjeni. “Prevladujoče znanstveno mnenje, ki ga podpira SZO, je, da doslej znani izsledki znanstvenih raziskav niso pokazali nevarnosti za zdravje zaradi uporabe mobilnega telefona. Vendar določene raziskave o možnih vplivih pri jakostih, ki so nižje od mejnih vrednosti, še potekajo. To je še posebej potrebno zaradi številnih novih tehnologij  (LTE, UMTS, W-LAN, DVB-T, …), ki jim je človek dnevno izpostavljen in katerih morebitni vplivi niso poznani.”

Ker so vplivi okolja na človeka, še posebno na celični ravni, zelo zapleteni, pa bo tudi z raziskavami težko kdaj nesporno dokazati, kako (ne)pomemben je vpliv mobilnih telefonov na naše počutje in delovanje. Ker mobilni telefon uporabljamo neposredno ob telesu, so sevalne obremenitve zaradi njega precej višje (v povprečju dosežejo do 50 odstotkov mejne vrednosti) od tistih, ki smo jim lahko izpostavljeni v okolju zaradi baznih postaj in drugih oddajnikov (do nekaj odstotkov mejne vrednosti).

Stran od glave

Kaj vemo za zdaj? “Rezultati raziskav o vplivih elektromagnetnih sevanj mobilnih telefonov kažejo na statistično značilno povečanje tveganja raka na možganih (gliom ter akustični nevrinom) pri tistih posameznikih, ki so uporabljali telefon več kot 10 let vsaj 30 minut na dan. Po drugi strani pa epidemiološke študije o uporabi mobilnega telefona pri odraslih osebah, ki so telefon uporabljale manj kot 10 let, niso pokazale povečanega tveganja za pojav raka na možganih,” ugotavlja doc. dr. Gajšek in dodaja: “Poudariti je treba, da povezava med izpostavljenostjo visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem zaradi mobilnega telefona in rakom v glavi ne ustreza merilom za nedvoumno potrditev vzročne povezave. Obstajajo namreč nedoslednosti pri ugotavljanju izpostavljenosti. Na voljo ni tudi drugih raziskav na živalih in celicah, ki bi to povezavo nedvoumno potrdile.”

Potrebovali bi torej še več raziskav, predvsem pri dolgoletnih pogostih uporabnikih mobilnih telefonov. A v času, ko jih še nimamo, je vendarle koristno izpostavljenost zmanjšati na najnižjo možno raven.

Uporaba v avtu ni priporočljiva

Vsak mobilni telefon je radijski oddajnik zelo majhnih moči, ki oddaja in sprejema visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja v področju mikrovalov (med 800 in 2500 MHz). Mobilni telefoni komunicirajo z oddajanjem radijskih valov skozi mrežo fiksnih anten, imenovanih bazne postaje. Z največjo močjo pa delujejo, kadar je jakost signal najslabša, zato njihove uporabe na primer ne priporočajo v dvigalih, pa tudi ne v avtomobilih. “Med vožnjo se jakost signala, ki je potrebna za delovanje dvosmerne zveze med telefonom in bazno postajo, stalno spreminja. Ko se telefon povezuje z drugo bazno postajo oddaja za kratek čas z najvišjo močjo. To pa seveda pomeni višje sevalne obremenitve,” razloži doc. dr. Gajšek.

Če bi v avtu telefon uporabljalo več ljudi hkrati, bi se vsaj teoretično, obremenjenost s sevanjem povečala. A strokovnjak pove, da je pomemben le vpliv posameznega telefona v neposredni bližini – torej v področju glave med pogovorom za tistega, ki telefon drži tik ob ušesu.

Izpostavljenost uporabnika elektromagnetnemu sevanju se z oddaljenostjo od naprave hitro zmanjšuje. Če torej telefon uporabljamo na razdalji 30 do 40 centimetrov, ko pošiljamo SMS ali ob prostoročni uporabi, je izpostavljenost že precej manjša, kot če držimo telefon prislonjen k glavi.

“Bluetooth slušalke in prostoročni komplet zmanjšajo izpostavljenost. Če je le mogoče, tako uporabljajmo komplet za prostoročno telefoniranje (vrvične ali bluetooth slušalke) ali vgrajeni prostoročni zvočnik,” priporoča strokovnjak.

Novejši sevajo manj

V desetih letih smo trikrat zamenjali tehnologijo: prva je bila NMT, nato so sledili GSM telefoni, zdaj uporabljamo UMTS in LTE telefone, razlaga dr. Gajšek. “Zadnji sevajo od petkrat do desetkrat manj, saj se je tehnologija k sreči razvijala tako, da se je sevanje zmanjševalo. Zato tudi ni nepomembno, kakšen telefon uporabljamo in v katerem omrežju.”

 • Razlike v delovanju so:
  • LTE telefoni delujejo z največjo močjo 0,2 vata (W) na frekvencah okrog 800 in 1800 MHz.
  • UMTS telefoni, katerih največja oddajna moč je 0,25 W, delujejo običajno na frekvenci 2100 MHz.
  • GSM telefoni delujejo z največjo oddajno močjo 2 W na frekvenci 900 MHz.
  Bluetooth naprave imajo precej manjšo oddajno moč od samih telefonov. Delujejo v frekvenčnem območju od 2400 MHz do 2485 MHz in so glede na oddajno moč razdeljene v tri razrede.
  • Naprave razreda 3 imajo oddajno moč 1 mW in domet do enega metra.
  • Naprave razreda 2 oddajajo z močjo 2,5 mW in imajo domet do 10 metrov, naprave razreda 1, namenjene industrijski rabi, pa oddajajo z močjo do 100 mW ter imajo domet do 100 metrov.

Ukrepi za manjšo izpostavljenost

Ker danes mobilne telefone uporabljamo zelo veliko in jih marsikdo uporablja že od zgodnje mladosti naprej, strokovnjaki priporočajo, da se pri uporabi držimo nekaterih previdnostnih ukrepov.

 • • Če je le mogoče, uporabljajmo komplet za prostoročno telefoniranje (vrvične ali bluetooth slušalke) ali vgrajeni prostoročni zvočnik.
  • Ko aparat vzpostavlja zvezo, ga držimo stran od glave, saj takrat deluje z največjo oddajno močjo. Telefon položimo k ušesu šele tedaj, ko je zveza vzpostavljena.
  • Izogibajmo se pogovorom, ko je signal slab (med vožnjo, v kleteh, garažah, dvigalih…). Premaknimo se na mesto, kjer je signal močan. Znotraj stavb je to navadno ob oknih ali drugih odprtinah v stavbi.
  • Uporabljajmo SMS, saj med pisanjem sporočil telefona ne držimo pri glavi.
  • Med rabo držimo mobilni telefon tako, da z roko ne prekrivamo antene. Le ta je običajno vgrajena v spodnjem ali zgornjem delu mobilnega telefona (odvisno od modela) na zunanji strani. Če telefon držimo na mestu, kjer je antena, bo moral telefon zaradi premagovanja izgub zaradi bližine roke oddajati z večjo močjo.
  • Če imamo telefon, ki deluje v UMTS-frekvenčnem območju, raje uporabljajmo to območje. Z dobro pokritim signalom bo izpostavljenost sevanju najmanjša.

Na vprašanje, ali nas lahko pred sevanjem zaščitijo tudi posebnimi etuiji, pa je odgovor doc. dr. Petra Gajška, nedvoumen. “Različne nalepke, etuiji, folije, piramide…, ki naj bi zmanjšale sevanje mobilnega telefona, običajno niso učinkovite in gre le za spretno tržno manipulacijo. V najboljšem primeru nimajo nobenega vpliva, v najslabšem primeru pa lahko zmanjšajo sprejemni signal in s tem povzročijo povečanje oddajnega signala.”

Za konec povejmo še, da mobilni telefon sevanja ne oddaja (le nekaj sekund vsakih nekaj ur za komuniciranje z bazno postajo), ko ga ne uporabljamo za pogovor ali prenos podatkov. Tedaj torej, ko na njem igramo igre, fotografiramo ali poslušamo glasbo (če nimamo vključenih bluetooth ali WiFi povezav). In še zadnja možnost, ki jo uporabimo bolj redko: ko mobilni telefon ugasnemo, ne oddaja popolnoma nič.

Dodatne sevalne obremenitve: sevanje električnih avtomobilov

Doc. dr. Peter Gajšek, direktor Inštituta za neionizirna sevanja v Ljubljani nas je opozoril, da z vse večjim tržnim deležem električnih vozil, sevanje mobilnih telefonov ne bo edino elektromagnetno sevanje, ki smo mu v avtomobilu izpostavljeni. “Električna vozila povzročajo dodatne sevalne obremenitve za potnike še posebno v področju nizkih frekvenc. Največje vrednosti magnetnega polja navadno najdemo neposredno v bližini baterij in napajalnih delov. Vrednosti se med vožnjo zelo spreminjajo in lahko dosežejo celo do 10 mikro tesla. Raziskave o morebitnih negativnih vplivih so šele v razvojni fazi.”

Bodite pozorni na stopnjo specifične absorbcije

Ker mobilne telefone uporabljamo neposredno ob glavi, je za našo osebno izpostavljenost pomembna tudi stopnja specifične absorbcije (SAR). Ta pomeni količino energije, ki jo telo sprejeme med uporabo mobilnega telefona. Dovoljena mejna vrednost je določena pri dveh vatih na kilogram telesne teže. Pri sodobnih mobilni telefonih je precej manjša. Tudi če je SAR nad 1,2 visok, pa je obremenjenost s sevanjem majhna, če za daljše pogovore uporabljamo slušalke, ki telefon oddaljijo od glave.

“Dejanska ali povprečna oddajna moč telefona je navadno precej nižja od največje izhodne moči telefonskega aparata. Tehnični omejitvi za večje moči sta tudi napajalna baterija in majhnost telefonov. Oceno sevalnih obremenitev zaradi uporabe mobilnih telefonov je treba narediti z zelo zahtevnimi izračuni prostorske porazdelitve absorbirane energije znotraj glave, ki morajo biti dopolnjeni z meritvami absorbcije v ustreznem anatomsko oblikovanem modelu (fantomu). V specializiranih laboratorijih opravljajo dozimetrične meritve, ki se uporabljajo za preverjanje skladnosti različnih modelov mobilnih telefonov z mednarodno določenimi mejnimi vrednostmi. Ker vse mobilne telefone preskušajo v laboratorijih pri največji oddajni moči, so dejanske vrednosti SAR navadno precej pod temi nivoji, saj so aparati projektirani tako, da največjo moč potrebujejo le za vzpostavitev zveze z bazno postajo,” pojasnjuje doc. dr. Gajšek.
Seznam telefonov s podatki o vrednosti SAR je na voljo na spletni strani Inštituta za neionizirna sevanja (INIS): www.inis.si

Ključne besede


SevanjeMobilni telefoni

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

20

Priljubljenost članka

20

Shrani

Delite s prijatelji