Pravni nasveti: Odgovornost avtomehanikov in naše pravice

Nasveti

Od prevare do rešitve - Kako se lahko borimo proti tem nepravilnostim?


Mnogi pravijo, da avtomehanikom ni preveč za zaupati, ker so nepošteni in nagnjeni k prevaram. A v vsaki dejavnosti se najdejo slabi, povprečni, dobri, vrhunski, pošteni, nepošteni, nezanesljivi in zaupanja vredni - tudi pri mehanikih. Drži pa, da je avtomehanična dejavnost dokaj specifična in zato omogoča več nepravilnosti kot katera druga. Kako se lahko borimo proti tem nepravilnostim?

Ko enkrat naše vozilo pripeljemo k avtomehaniku na servis, običajno nimamo niti najmanjšega pojma o tem, kako bo ta ravnal z njim. Pri zobozdravniku hitro opazimo, da nekaj ni bilo v redu, če nas nekaj dni po posegu spet začne boleti zob, pri mesarju že na prvi pogled ugotovimo, da nam je prodal meso slabe kakovosti, pri zavarovalniškem agentu nas lahko znanci in prijatelji hitro opozorijo, da nam je prefrigani agent prodal mačka v žaklju.  Pri avtomehanikih pa pogosto ni tako enostavno. Kako bomo ugotovili, da nam je v vozilo natočil nekakovostno motorno olje? Tudi če bomo imeli po opravljenem servisu zaradi tega težave z našim vozilom, bo imel avtomehanik na zalogi goro izgovorov za težave našega vozila – starost, neprimerna vožnja, nekakovostno gorivo in podobno. Tudi zato v tokratnem prispevku nekaj več o pravnih vidikih odgovornosti avtomehanikov.

Odgovornost avtomehanikov v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov

Ko naše vozilo pripeljemo k avtomehaniku, najpogosteje nastopamo kot potrošniki. To je pomembno zato, da vemo, kateri zakon moramo uporabiti, če bomo z avtomehanikom zašli v nesoglasja. To je Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPoT).

Spori z avtomehanikom se najpogosteje vrtijo okrog stvarnih in skritih napak, ki jih opazimo na našem vozilu potem, ko vozilo prevzamemo. Zato moramo najprej poznati roke, v katerih lahko uveljavljamo avtomehanikovo odgovornost iz naslova stvarnih napak. Zakon določa, da lahko naše pravice iz naslova stvarne napake uveljavljamo, če o napaki obvestimo izvajalca storitve v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. A tudi če bomo napako reklamirali v tem roku, avtomehanik ne bo več odgovoren za napake, če bosta minili dve leti od tedaj, ko smo vozilo pri njem prevzeli. Na te roke je torej treba biti pozoren. V obvestilu o napaki moramo napako natančno opisati - če imamo denimo težave pri vžigu motorja je priporočljivo, da natančno opišemo, v katerem delu dneva imamo take težave, kako pogosto … Če imamo težave z zaviranjem, moramo opisati, ali se nam to dogaja na mokri ali na suhi cesti, ali v obeh primerih.

Poleg tega moramo avtomehaniku omogočiti tudi, da naše vozilo pregleda.

Obvestilo o napaki mu lahko sporočimo osebno, o čemer nam mora izdati potrdilo. Ker v praksi avtomehaniki redko izdajajo taka potrdila, priporočam, da se obvestilo o napaki avtomehaniku sporoči pisno, bodisi z elektronskim sporočilom, bodisi s priporočeno pošiljko. Na ta način bomo avtomehaniku namreč lažje dokazali, da smo njegovo storitev reklamirali pravilno in pravočasno.

Spori z avtomehanikom se najpogosteje vrtijo okrog stvarnih in skritih napak, ki jih opazimo na našem vozilu potem, ko vozilo prevzamemo.

Vsebina reklamacije

Če stvarno napako pravočasno reklamiramo, lahko od avtomehanika zahtevamo različno ukrepanje in sicer, da bodisi odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi, da bodisi vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi, da bodisi ponovno opravi storitev, ali pa da vrne plačani znesek. Vse te štiri zahtevke lahko uveljavljamo alternativno, kar pomeni, da lahko izbiramo med njimi. Izbiramo lahko denimo med tem, ali bomo zahtevali odpravo pomanjkljivosti, vračilo dela denarja, ponovno izvedbo storitev …  Poleg tega (neodvisno od prej omenjenih jamčevalnih zahtevkov) pa imamo tudi pravico, da od avtomehanika zahtevamo povrnitev škode, ki nam je nastala zaradi njegovih kršitev, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov.

Neveljavnost klavzule o omejitvi ali izključitvi avtomehanikove odgovornosti za stvarne napake

Kot potrošniki imamo v pogodbenem odnosu z avtomehanikom položaj šibkejše stranke. Dobra stran tega "položaja" je v tem, da zakon izrecno prepoveduje, da bi avtomehanik lahko s pogodbo omejil ali izključil svojo odgovornost za stvarne napake, kot je določena z zakonom. Pogodbeno določilo, ki bi morda vsebovalo tako klavzulo, je nično.

Ravnanje avtomehanika, ko prejme naše obvestilo o napaki

Ko avtomehanik prejme naše obvestilo o napaki (potem, ko torej pri njem reklamiramo napake), nastopijo obveznosti tudi za avtomehanika in sicer je ta dolžan v primeru, če nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, ugoditi naši zahtevi najpozneje v osmih dneh od prejema našega obvestila o napaki. V nasprotnem primeru, če torej meni, da je nepravilnost, ki jo uveljavljamo, sporna, pa nam je dolžan odgovoriti najpozneje v osmih dneh po prejemu naše zahteve (obvestila o napaki) in nam pojasniti, zakaj meni, da je obstoj napake pri njegovi storitvi sporen.

Primeri iz sodne in poslovne prakse

Navajam zanimiv primer iz sodne prakse, ki se sicer nanaša na uveljavljanje stvarnih napak pri nakupu motorja, a s strani prodajalca, ki je bil avtomehanik.

Gre za sodbo iz sicer že daljnega leta 1994 (VSL Sklep II Cp 1202/93), ki pa je zanimiva in pomembna zato, ker je v njej sodišče jasno izreklo, da v primeru, če je prodajalec, ki je avtomehanik, vedel, da ima prodana stvar napako, lahko kupec uveljavlja stvarne napake (konkretno znižanje kupnine) tudi po preteku osemdnevnega subjektivnega roka za uveljavljanje stvarnih napak kupca, saj je šlo za napake, ki jih je prodajalec (avtomehanik) očitno poznal, a jih je kupcu prikril (zamolčal). Konkretno je šlo za to, da je prodajalec kupcu prodal motor, pri kateremu je bila odmična gred dotrajana.

Zanimiv zaplet se je pripetil tudi neki stranki, ki je svojemu avtomehaniku na servis prinesla svoje motorno olje in svoj oljni filter, a ju avtomehanik ni želel uporabiti z argumentom, da ima sam boljši material. Postavlja se seveda vprašanje, ali lahko stranka zahteva, da ji avtomehanik vgradi njene lastne rezervne dele? Odgovor je – da, to lahko stori in avtomehanik ji je dolžan ugoditi, razen, če bi ugotovil, da gre za neprimeren material, ki bi lahko škodil njegovemu ugledu. Dejansko to pomeni, da avtomehanik ne more zavrniti strankinega motornega olja in oljnega filtra, lahko pa to stori, če ugotovi, da gre za slab oziroma sporen material in mora to dejstvo tudi ustrezno dokazati. O tem - torej da na servis lahko prinesemo svoje olje - smo v Motoreviji že pisali, to dejstvo pa velja tudi za servisiranje avtomobilov pri pooblaščenih servisih.

V nekem drugem primeru je stranka ugotovila, da si jo je avtomehanik, s katerim je sicer dolga leta korektno sodelovala, lepega dne malo privoščil – na njenem vozilu je namreč zamenjal zobati jermen, ki bi moral biti seveda nov, a se je izkazalo, da je bil rabljen. Stranka je to ugotovila povsem po naključju, ko se ji je vozilo pokvarilo zaradi neke druge napake, medtem, ko je bila na službeni poti v Nemčiji.  Stranki sem glede na okoliščine (avtomehanika je poznala dolga leta in z njim doslej ni imela slabih izkušenj), svetoval, naj mu ponudi še eno priložnost. Rekel sem ji, naj ga najprej pozove, da rabljeni zobati jermen zamenja z novim – to naj stori brezplačno - za novi zobati jermen pa naj ji zaračuna le polovične stroške. Taka bo volk sit in koza cela. Če bo tako storil, bo zadeva pravno končana. Če pa na tak dogovor avtomehanik ne bi pristal, pa ga lahko tudi toži in sicer tako iz naslova njegove odgovornosti za skrite napake, kot tudi iz naslova njegove (splošne) odškodninske odgovornosti.

mag. Boštjan J. Turk 

Motorevija poleg pravnih nasvetov prinaša tudi AMZS teste pnevmatik, otroških varnostnih sedežev in drugih pripomočkov, novosti iz sveta avtomobilizma ter vrsto drugih koristnih informacij. Člani AMZS dobijo 10 številk letno na svoj domači naslov. (P)ostanite naš član tudi vi in si zagotovite še druge prednosti AMZS članstva!

Ključne besede


pravni nasveti

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

145

Priljubljenost članka

145

Shrani

Delite s prijatelji