V središča le z eko nalepko?!

Promet

Od 1. aprila v nekatera francoska mesta le še z eko-nalepko


 

Bodo eko-nalepke oziroma plakete rešile onesnaženost večjih evropskih mest? Tako menijo v vse več evropskih mestih; Nemčiji, ki je posebne eko-nalepke za vstop vozil v nekatere mesta uvedla že leta 2008, se je nedavno pridružila tudi Francija.

Nemčija in Francija sta zaenkrat edini evropski državi, ki za vstop osebnih avtomobilov v nekatera mesta zapovedujeta nakup in uporabo posebnih ekoloških nalepk, a po napovedih se jim bo v prihodnjih letih pridružilo še nekaj drugih evropskih držav.

V nemška mesta že od leta 2008 le z nalepko

O nemških eko-nalepkah oziroma ekoloških plaketah smo v Motoreviji pisali že večkrat; Nemčija je bila prva evropska država, ki je za vstop v nekatera svoja mesta oziroma posebna okoljevarstvena območja predpisala obvezno uporabo oziroma opremljanje avtomobilov z eko-nalepkami.

Barve nalepk označujejo raven izpusta škodljivih plinov, osnova za odločitev, katera nalepka pripada kateremu avtomobilu, pa je razvrstitev avtomobila v enega od okoljevarstvenih razredov euro 2, euro 3, euro 4, euro 5 ali euro 6. Pri nas registrirani avtomobili imajo ta podatek zapisan v potrdilu o skladnosti vozila in sicer pod rubiko V9. Rdeča, rumena in zelena nalepka so namenjene avtomobilom z bencinskimi motorji, opremljenimi s sodobnimi katalizatorji in dizelskimi motorji standarda euro 2 do euro 6.

Nalepke morajo imeti samo avtomobili, ki želijo v širša mestna središča, ki so razglašena za okoljevarstveno območje. Nemška mesta imajo ob vseh vpadnicah oziroma dovoznih cestah poseben znak, ki predstavlja začetek okoljevarstvenega območja. Pod tem znakom je – glede na izmerjeno raven onesnaženja zraka – še dodaten znak z eno ali tremi nalepkami; samo avtomobili z na znaku označenimi nalepkami lahko zapeljejo v mesto. Ukrep velja samo za določena mesta, na podeželju, vaseh, avtocestah in drugod ta ukrep ne velja. Eko-nalepko je treba nalepiti na vetrobransko steklo in velja ves čas, dokler je vozilo registrirano. Nalepka je vezana na registrsko številko vozila, zato je ob morebitni menjavi registrskih tablic potrebna tudi menjava nalepke.
Nemške eko-nalepke lahko vozniki kupijo v poslovnih enotah AMZS; za člane AMZS je cena nemške eko-nalepke 12,6 evra, za vse ostale pa 19,95 evra.

Lani je nemško eko-nalepko pri AMZS kupilo več kot 1000 voznikov, kar pomeni, da slovenski vozniki še vedno dokaj pogosto potujejo po evropskih cestah in mestih.

Ker posamezne mestne oblasti v nemških mestih vseskozi spreminjajo dovoljenja za vožnjo posameznih okoljevarstvenih razredov, se velja pred odhodom prepričati, s katero nalepko je dovoljen vstop v določeno mesto.

Najlažje to storite na spletni strani www.umwelt-plakette.de, koristne informacije o nemških eko-nalepkah pa so objavljene tudi na spletni strani www.amzs.si.

Tudi francoska mesta omejujejo vožnjo umazanim vozilom

Od 1. aprila naprej bo treba tudi za obisk nekaterih francoskih mest z osebnim avtomobilom avto opremiti z eko-nalepko in upoštevati omejitve vožnje. Prvo francosko mesto z omejitvami je bila metropola Pariz.

V Franciji so mestna okoljevarstvena območja (Zones à Circulation Restreinte – ZCR) v mestu Pariz uvedli 1. julija lani, v mestu Grenoble 1. novembra. Označeno oziroma določeno okoljevarstveno območje ZCR pomeni, da vanj ne smejo zapeljati nekatera vozila oziroma, da lahko vanj v določenem času zapeljejo le vozila z motorji, ki ustrezajo določenim okoljevarstvenim normam (na primer euro 4, euro 5 …).

Hkrati z okoljevarstvenimi območji v mestih so francoske oblasti predstavile eko-nalepke, s katerimi morajo svoje avtomobile opremiti tisti vozniki, ki želijo zapeljati v mesta z okoljevarstvenimi območji. Francoski sistem eko-nalepk za avtomobile je zasnovan podobno kot v Nemčiji; nalepke različnih barv označujejo okoljske norme “euro”, ki jim ustrezajo avtomobilski motorji različnih letnikov (in zasnov).

6 razredov, 6 nalepk

V Franciji so veljavne nalepke za 6 okoljskih razredov:

• do zelene nalepke so upravičena električna vozila in vozila na vodik (gorivne celice)
• vijolično nalepko št. 1 lahko nalepimo v avtomobile z bencinskimi motorji euro 5 in euro 6 (registrirani po 1. 1. 2011) ter v avte s pogonom na plin ali s priključnim hibridnim pogonom
• rumeno nalepko št 2 dobijo avti z dizelskimi motorji euro 5 in 6 (registrirani po 1. 1. 2011) ter avti z bencinskimi motorji euro 4 (od 2006 do 2010)
• oranžno nalepko št. 3 dobijo avti z dizelskimi motorji euro 4 (2006 do 2010) in avti z bencinskimi motorji euro 2 in 3 (od 1997 do 2005)
• rjavo nalepko št. 4 dobijo avti z dizelskimi motorji euro 3 (od 2001 do 2005)
 • črno nalepko št. 5 dobijo avti z dizelskimi euro 2, ki so bili registrirani med leti 1997 in 2000

Avtomobili, registrirani pred 31. 12. 1996, niso upravičeni do nobene eko-nalepke in zato tudi ne smejo zapeljati v označeno okoljevarstveno območjo ZCR. Takšna prepoved na primer že velja za v Franciji registrirane avtomobile v Parizu, Grenoblu, Lyonu in še nekaterih mestih, vsem ostalim, torej tujim vozilom brez nalepke, pa bo vstop v mesta prepovedan s 1. aprilom.

Posebni znaki kot označba okoljevarstvenih območij

Okoljevarstvena območja francoskih mest so med seboj seveda različna; turisti jih bomo prepoznali po posebnih označevalnih tablah, ki so postavljene na vpadnicah v mesta. Na tablah bo označen začetek območja, pod glavnim znakom pa bodo označene tudi nalepke, katerim je dovoljen vstop v mesto. Ta podatek mestne oblasti spreminjajo glede na trenutno raven onesnaženja v mestu. Okoljevarstveno območje v Parizu je na primer določeno za območje znotraj pariške obvoznice (Périphérique), v trenutku pisanja tega članka pa velja, da v Pariz ne smejo avtomobili brez eko-nalepke in avti s črno nalepko št. 5.

Omejitve vožnje po okoljevarstvenih območjih trenutno veljajo še za francoska mesta Grenoble, Lyon, Lille in dolino Arve, kamor spada mesto Annemasse neposredno ob švicarski Ženevi. Glede na to, da Annemasse in Ženeva tvorita strnjeno urbano območje in da si delita tudi veliko cestnih povezav, bodo morali svoje avtomobile z nalepkami opremiti tudi marsikateri švicarski prebivalci Ženeve (in obiskovalci Ženeve).

Kazen za neupoštevanje pravil – 70 evrov ali več

Vse tiste, ki svojih avtomobilov ne bodo opremili z novimi eko-nalepkami ali bodo v mesto zapeljali kljub prepovedi, bodo mestni oblastniki kaznovali. Predvidena kazen za tujce je najmanj 70 evrov, k tej kazni bo verjetno treba prišteti še kakšne stroške obdelave ali kaj podobnega – ker bodo kazni višje od 70 evrov, jih bodo lahko izterjali prek sistema čezmejnega kaznovanja.

Zaenkrat le spletni nakup

Kako lahko slovenski vozniki pridejo do francoske eko-nalepke? Trenutno je nakup francoske eko-nalepke mogoč le z naročilom in plačilom prek spletne strani https://www.certificat-air.gouv.fr/en/. Na spletni strani morajo vozniki vnesti podatke o svojem vozilu in poslati tudi skenirano prometno dovoljenje svojega vozila. Tudi plačilo za eko-nalepko je mogoče le prek spletne strani s posredovanjem podatkov kreditne kartice ali debitne kartice ali pa s predhodnim bančnim nakazilom. Cena francoske eko-nalepke je 3,7 evra, k ceni pa je treba prišteti še poštnino; slovenskega kupca bo takšna nalepka, ki jo bo prejel po pošti, stala 4,8 evra. 6

Kmalu tudi Praga, Barcelona in Dunaj?

Letos spomladi bodo eko-nalepke in prepoved vožnje starejših (in umazanih) avtomobilov obvezne le v nemških in francoskih mestih, a že v prihodnjih letih bodo podobne ukrepe za čistejša mesta uvedle tudi druge države. V Avstriji vozniki že zdaj lahko kupijo in na avto nalepijo eko-nalepke, ki označujejo raven izpustov škodljivih plinov oziroma okoljevarstveno normo, ki jo izpolnjuje motor avtomobila. Za zdaj je uporaba te nalepke v Avstriji še prostovoljna, a avstrijske oblasti napovedujejo, da bo kmalu obvezna – vsaj za prestolnico Dunaj. Podobne napovedi prihajajo iz Češke republike; konec leta 2018 naj bi prepovedali vstop v Prago vsem starejšim avtomobilom z motorji razreda euro 3 ali manj (euro 2, euro1), avtomobili pa bodo morali biti opremljeni z eko-nalepkami.

Tudi v španski Barceloni bodo omejili promet umazanih vozil v mestu; od 1. januarja 2019 naj bi v Barcelono in okoliška urbana središča med tednom lahko zapeljali le avtomobili, registrirani po januarju 1997, določene omejitve pa bodo veljale tudi za dostavnike in tovorna vozila.

Milano in London: proti onesnaženju z vstopnino

Eko-nalepke so zaenkrat obvezne le v Nemčiji in (kmalu) v Franciji, a promet v svojih središčih omejujejo številna druga mesta evropskih držav. V Italiji v številnih mestih veljajo posebne omejitve vožnje v mestnih središčih, ki tujim obiskovalcem oziroma voznikom pogosto niso poznane ali razumljive. A v Milanu so te povezane tudi s čistostjo izpuhov avtomobilov; če hočete z avtom zaepljati v ožje mestno središče Milana, morate prej kupiti dovolilnico “Ecopass”. Cena te dovolilnice je odvisna od okoljevarstvenega standarda, ki ga izpolnjuje vaš avto in sega od 2 do 10 evrov za enkraten obisk – za novejše avtomobile je dovolilnica cenejša, za starejše dražja. Če se v Milano pripeljete z zares starim avtom (z motorjem, ki še ni bil označen s standardom euro), v mesto sploh ne smete. A tudi to je odvisno od časa obiska – omejitev velja do 15. aprila oziroma v zimskem času, po tem datumu omejitve ni več. Vsekakor se pred obiskom Milana prepričajte o pravilih – na primer na spletni strani areac.atm-mi.it/. V britanski prestolnici Londonu morajo vozniki že zdaj ob določenih dnevih in urah za vstop v mesto plačevati poseben strošek za gost promet (Congestion Charge), od 23. oktobra letos pa bodo vsem osebnim avtomobilom dostop v center mesta omejili tudi na podlagi okoljevarstvenega standarda, ki ga dosegajo njihovi motorji. Od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro bodo lahko v London zapeljali le avtomobili z motorji euro 4, euro 5 in euro 6, avtomobili z bolj umazanimi motorji pa bodo morali za vsak obisk plačati 10 britanskih funtov.

Stuttgart, mesto čistih avtomobilov?

Nemški Stuttgart, v katerem imata sedež Mercedes in Porsche, bo z letom 2018 prepovedal vstop v določene dele mesta vsem avtomobilom z dizelskimi motorji, ki ne izpolnjujejo najnovejšega okoljevarstvenega standarda euro 6. Stuttgart in še 90 drugih nemških mest je doletela tožba EU in nekaterih drugih organizacij, ker je v mestu prepogosto prekoračena dovoljena mejna vrednost sajastih delcev in drugih škodljivih snovi, za katere je v največji meri kriv cestni promet.

Ključne besede


FrancijaCestnineEko nalepkePariz