Tehnika

| Tehnika

Povezana mobilnost: voznik ne bo vozil med ovinki, temveč med podatki