Veliko dobrih, a tudi nekaj slabih!

Otroški varnostni sedeži

AMZS test 42 otroških varnostnih sedežev


 

Otroški varnostni sedeži otrokom zagotavljajo varnostno zaščito – o tem ni nobenega dvoma. Zato je njihova uporaba ne samo priporočljiva, temveč tudi predpisana. A tudi najboljši otroški varnostni sedež zagotavlja varnostno zaščito samo do določene meje: če so sile ob trku prevelike, tudi najboljši otroški sedež ne more rešiti življenja otroka. Prav to se je zgodilo letos spomladi, ko je v prometni nesreči umrl dojenček, ki je bil pripet v otroški varnostni sedež, a je njegovo življenje ugasnilo po vsega nekaj mesecih. Če ne bi bil pripet v otroškem varnostnem sedežu, bi se zanesljivo zgodilo enako, a z veliko slabšim občutkom – da za njegovo zaščito ni bilo poskrbljeno tako, kot bi lahko bilo. Prav zato je najpomembneje, da se otroci vozijo pripeti v otroških varnostnih sedežih, seveda pa je pomembna tudi varnostna zaščita sedežev, pa tudi vse, kar vpliva na uporabo sedežev. Kakšne so razlike med sedeži, smo ugotovili z našim tokratnim testom 42 otroških sedežev – predvsem tistih, ki so pred kratkim prišli na trg, pa tudi nekaterih drugih, ki jih doslej še nismo preskusili na naših prejšnjih testih.

AMZS test otroških sedežev ima že dolgo zgodovino in je marsikomu, ki se je odločal o nakupu novega sedeža, pomagal pri odločitvi, kateri sedež izbrati. Z našim tokratnim testom smo dopolnili spisek preskušenih sedežev v letih 2015 in 2016, saj so rezultati teh testov med seboj primerljivi, ker so testi opravljeni po enakem postopku. Tudi rezultati testov pred letom 2015 so seveda še vedno veljavni, niso pa neposredno primerljivi zaradi nekoliko spremenjenega postopka testiranja v letu 2015.

Novosti pri standardih

AMZS test otroških sedežev, ki ga opravljamo skupaj s partnerskimi avtomobilskimi klubi, pa tudi porabniškimi organizacijami, poteka po znanem postopku, ki je zahtevnejši, kot so postopki za homologacijo sedežev. Še zlasti to velja za sedeže, ki so homologirani še po standardu ECE R 44/03 ali 44/04, ki ne zahtevajo preverjanja bočne zaščite sedežev, nov standard ECE R 129 pa je uvedel preverjanje tudi bočne zaščite. Kot je znano, sta paralelno veljavna oba standarda, pri čemer pa standard R 129 še ni v celoti sprejet. Sprejeta sta bila namreč le prvi in drugi del, ne pa še tretji del. Prvi del govori o i-size sedežih (vpetje z isofix pritrditvijo) do velikosti otrok do 105 cm. Drugi del govori o tako imenovanih jahačih brez naslona, za katere velja, da so po tem standardu lahko homologirani le za otroke večje od 125 cm, torej le za sedeže skupine III, ne pa več za sedeže skupine II, kar je omogočal standard R 44. Povedano drugače: jahače, homologirane po standardu R 129, lahko uporabljajo le otroci večji od 125 cm.

Sedaj je tudi določeno, da izdelovalci sedežev po 1. septembru letos ne bodo mogli več homologirati novih modelov sedežev z isofix pritrditvijo po starem standardu R 44, temveč le po novem standardu R 129, že veljavne homologacije R 44 za isofix sedeže ne bodo mogli več podaljševati po 1. septembru leta 2020, kar pomeni, da bodo morali dotlej preiti na sedeže homologirane po standardu R 129. Tretji del standarda R129 opredeljuje sedeže, ki se lahko pritrdijo z v avto vgrajenim varnostnim pasom, vendar pa bo dovoljena le ena možnost poteka varnostnega pasu (in ne več dve ali več možnosti kot doslej), dovoljena možnost pa bo morala biti jasno označena. Določbe tretjega dela standarda R 129 naj bi začele veljati junija prihodnje leto. Novost v predpisih bo tudi označevanje poteka varnostnega pasu pri sedežih, ki uporabljajo zaščitno mizico. Oznaka bo zelena (ne več modra ali rdeča), odprtina za potek pasu pa bo morala biti široka najmanj 48 mm.

Več kot polovica dobrih

A pustimo predpise in raje poglejmo, kakšne lastnosti smo na našem tokratnem testu ugotovili za 42 preskušenih otroških sedežev, od česar jih je bilo 13 z oznako i-size, kar pomeni, da so homologirani po standardu R 129, ostali pa še po standardu R 44. 24 sedežev, torej več kot polovica, je dobilo skupno oceno dobro, noben pa ni dobil najboljše ocene zelo dobro. Deset sedežev je dobilo prav tako še pozitivno oceno zadovoljivo. Vsi ti sedeži presegajo homologacijske zahteve.

Med osmimi sedeži, ki so dobili negativno oceno, so trije sedeži dobili oceno pomanjkljivo, pet sedežev pa oceno slabo.

Med tremi sedeži, ki so dobili oceno pomanjkljivo, sta sedeža joie every stage in graco milestone namenjena otrokom od rojstva, torej dojenčkom, do konca otroštva, ko morajo otroci uporabljati otroški sedež (telesna višina 150 cm). Oba sedeža imata varnostne pomanjkljivosti, zaradi katerih sta dobila negativno oceno. Sedež axkid wolmax – tretji sedež z oceno pomanjkljivo – pa nima težav z varnostno zaščito, pač pa je njegova namestitev zelo zahtevna in omogoča veliko možnosti za napačno namestitev.

Pet sedežev s slabo oceno

Pet sedežev, torej več kot desetina preskušenih, je dobilo slabo oceno. Pri sedežu joolz izi go modular in istem sedežu v kombinaciji z isofix osnovo izi modular i-size smo v prevleki sedeža ugotovili vsebnost sredstva za preprečevanje gorenja TCCP, ki je rakotvorno. Količina tega sredstva močno presega mejne vrednosti, zato tudi skupna ocena slabo, kajti kaj pomaga ustrezna varnostna zaščita sedeža ob morebitnem trku, če pa je že uporaba sedeža škodljiva za otrokovo zdravje.

Sedeža foppapedretii teknofix in tehnično enak sedež LCP kids saturn ifix sta se slabo izkazala pri čelnem trku. Če je namreč otrok pripet v sedež z v avto vgrajenim varnostnim pasom, poteka trebušni del pasu previsoko prek bočnih delov sedeža, s tem pa tudi previsoko prek otrokovega trebuha. Pri čelnem trku trebušni del varnostnega pasu močno pritisne na otrokov trebuh in lahko povzroči notranje poškodbe. Zato sta oba sedeža dobila skupno oceno slabo. Težave pri čelnem trku je imel tudi sedež casualplay multipolaris fix, ki za zaščito uporablja zaščitno mizico. Ko je pri čelnem trku v sedežu sedela 9 kg težka preskusna lutka, se je ta pri trku izvila iz sedeža, kar lahko povzroči poškodbe zaradi udarca v sedež ali drug del avtomobila. Če je sedež pritrjen v avto z varnostnim pasom (namesto z isofixom), je nevarnost za poškodbe manjša. Preskusna lutka se je tudi dvignila v sedežu, toda ni se povsem izvila iz sedeža, tako da ni prišlo do poškodb.

Zložljiv, a ne dovolj varen

Slabo oceno je dobil tudi zložljiv sedež mifold grab-and-go, ki je zelo popularen pri uporabnikih socialnih omrežij. Sedež ne zagotavlja bočne zaščite, zato je bilo že vnaprej jasno, da ne izpolnjuje zahtev našega testa. Ker pa se ta sedež propagira kot zasilni sedež, smo kljub temu, da ga nismo uvrstili v naš test, preverili njegove lastnosti pri čelnem trku. Sedež je resda majhen in lahek, toda izkazalo se je, da ima slabosti pri upravljanju, pa tudi pri ergonomiji – tudi v primerjavi z drugimi jahači brez naslona. Če je otrok malce nemiren, zelo hitro zdrsne s sedeža, vodila sedeža pa ne zagotavljajo pravilnega poteka v avto vgrajenega varnostnega pasu prek otrokovega telesa, zato varnostni pas lahko hitro zdrsne na otrokov vrat, to pa lahko povzroči poškodbe ob čelnem trku. Če otrok pravilno sedi v sedežu, je zaščita ob čelnem trku zadovoljiva.

Tabela z rezultati

OPISI SEDEŽEV

Sedeži za otroke stare do približno enega leta

V tej skupini smo preskusili pet sedežev, od česar so bili štirje i-size sedeži za otroke velike od 40 do 75 cm, eden pa je homologiran po strandardu R 44. To je sedež bergsteiger, ki se uporablja za prevoz otrok v otroškem vozičku in v avtomobilih. Težava tega sedeža je, da ima zelo široki odprtini za potek varnostnega pasu, zato varnostni pas lahko zdrsne z otrokovih ramen, kar seveda vpliva na zaščito pri trku. Sedež stokke izi kgo modular, ki je na voljo z isofix osnovo ali brez nje, se je dobro izkazal. Stokke je sicer norveška znamka, ki pri otroških sedežih sodeluje z uveljavljeno znamko Besafe. Oba Stokkeova sedeža – z osnovo ali brez nje – sta dobila oceno dobro. Praktično enaka sta tudi sedeža joolz izi go modular z isofix osnovo ali brez, kar dokazujejo tudi enake ocene pri preskusnih trkih. Toda Joolzova sedeža imata drugačno prevleko, v kateri pa smo ugotovili veliko vsebnost strupene snovi za preprečevanje gorenja. Vsebnost je bila bistveno večja od dovoljene: namesto dovoljene 5 mg smo v laboratoriju ugotovili vsebnost več sto mg strupene snovi. Zaradi tega sta oba sedeža dobila slabo oceno, kajti kaj pomaga dobra varnostna zaščita, če pa je sedež z vsebnostjo strupenih snovi nevaren za otrokovo zdravje.

Sedeži za otroke stare do približno leta in pol

V tej skupini smo preskusili enajst sedežev. Sedež cybex aton 5, homologiran po standardu R 44, je zelo podoben sedežu aton 4, ki smo ga preskusili pred dvema letoma in ugotovili vsebnost strupenih snovi. Tokrat v prevleki sedeža ni bilo strupenih snovi. Sedež je sicer na voljo kot samostojen sedež ali pa ga pripnemo na osnovo – ta je na voljo v dveh izvedbah: eno pripnemo v avto z varnostnim pasom, druga ima isofix vpetje. V vseh treh različicah je sedež dobil oceno dobro. Razlika v varnostni zaščiti pri čelnem trku pri sedežu, ki je vpet na osnovo, pritrjeno z varnostnim pasom in osnovo, pritrjeno z isofixom, je v večjem gibanju glave v sedežu, ki je pritrjen na osnovo pripeto z isofixom. Vpetje osnove z varnostnim pasom zagotavlja manjše gibanje otrokove glave ob čelnem trku in manjše obremenitve, zato tudi malce boljša ocena za zaščito pri čelnem trku.

Po standardu R 44 je homologiran tudi sedež GB idan, ki je na voljo z isofix osnovo ali brez nje, v obeh primerih pa je dobil oceno dobro. GB (kratica za oznako Good Baby) je znamka, ki jo je začel uporabljati Cybex za nekatere svoje sedeže. Isofix osnova je enaka kot pri sedežih cybex aton, školjka sedeža pa je oblikovana drugače kot pri Cybexovih sedežih, prav tako ima sedež drugačen potek varnostnega pasu za pripenjanje otroka.

Po standardu R 44 je homologiran tudi sedež hauck zero plus comfort, ki je del celotnega Hauckovega sistema za prevoz otrok. Sedež je – kljub homologaciji – premajhen za večje otroke, saj tedaj otrokova glava gleda iz sedeža in ni ustrezno zaščitena.

Po standardu R 129 je homologiran sedež nuna pipa icon, ki je namenjen otrokom od 40 do 85 cm telesne višine. Sedež je na voljo z isofix osnovo ali brez nje. V obeh primerih je sedež kitajskega izdelovalca Nuna dobil oceno dobro.

Po standardu R 129 so homologirani tudi Britaxovi oziroma Römerjevi sedeži (oznaka je odvisna od trga) baby-safe i-size, ki je na voljo z eno izmed isofix osnov ali brez nje. Na voljo sta namreč dve isofix osnovi: ena ima oznako i-size, druga i-size flex. Pri flex osnovi je školjka sedeža vpeta pod drugačnim kotom, namenjena pa je predvsem Audijevim in Volkswagovim avtomobilom. V vseh treh različicah je sedež dobil oceno dobro.

Sedeži za do 4 leta stare otroke

V tej skupini smo preskusili pet sedežev – vsi so v avto pritrjeni z isofixom. Štirje so homologirani po standardu R 129, po standardu R 44 je homologiran le sedež joie spin 360, ki je dobil oceno zadovoljivo tako za svoje varnostne lastnosti, predvsem nekoliko večje obremenitve pri bočnem trku, pa tudi za upravljanje s sedežem. Oceno zadovoljivo je dobil tudi sedež takata midi i-size, ki je homologiran za do 105 cm velike otroke in se ni izkazal s svojo varnostno zaščito zaradi večjih obremenitev tako pri čelnem kot pri bočnem trku, prav tako pa tudi njegovo upravljanje ni najbolj enostavno. Sedež je pritrjen na osnovo, a ko želimo spremeniti smer otrokovega gledanja (do 15. meseca mora otrok gledati v nasprotno smer vožnje, potem lahko gleda v smer vožnje), je treba spreminiti vpetje osnove sedeža in ne sedeža na osnovi, kot je običajno.

Za otroke velike do 105 cm so homologirani tudi ostali trije sedeži v tej skupini: bebe confort axissfix plus in tehnično enak sedež maxi-cosi axissfix plus ter Recarov sedež zero 1 i-size. Vsi trije so dobili oceno dobro, pri čemer ima Recarov sedež nekaj boljšo oceno za varnost in malce slabšo za upravljanje. V Recarovem sedežu otrok lahko gleda v nasprotno smer vožnje do telesne višine 105 cm, ima pa sedež tudi možnost obračanja, tako da več kot 15 mesecev star otrok gleda v smer vožnje. Za vse tri sedeže pa velja, da so stalno vpeti v avto in da, čeprav so primerni tudi za prevoz dojenčkov, niso najbolj praktični. Dojenčke namreč običajno prenašamo v sedežih, ki jih lahko vzamemo iz avta, saj tako lažje namestimo otroka v sedež. Sta pa tako sedeža bebe confort in maxi-cosi vrtljiva za 90 stopinj, kar vsaj delno olajša namestitev otroka v sedež.

Sedeža za do 12 let stare otroke

Preskusili smo dva sedeža, ki sta namenjena za zaščito otrok v celotnem otroštvu – od dojenčka do 12. leta starosti. Oba sedeže: joie every stage in graco milestone, sta dobila oceno pomanjkljivo in torej ne priporočamo njune uporabe. Oba sedeža ponujata pomanjkljivo zaščito za otroke telesne teže od 9 do 18 kg, ko otrok gleda v smer vožnje in je pripet z v sedež vgrajenim varnostnim pasom. Sedeža morata biti za prevoz dojenčkov seveda obrnjena tako, da otrok gleda v nasprotno smer vožnje, oba sedeža pa za prevoz dojenčkov ponujata posebno oblogo, ki jo namestimo v sedež.

Sedež za od leto do 7 let stare otroke

Sedež axkid wolmax je dovoljeno namestiti le tako, da otrok gleda v nasprotno smer vožnje. Izkazal se je z dobro varnostno zaščito, toda njegova namestitev v avto je zelo zahtevna z raznimi dodatnimi pritrditvenimi pasovi, ki zagotavljajo večjo stabilnost sedeža, toda z njihovo namestitvijo lahko poškodujemo oziroma omejimo delovanje nekaterih elektronskih in varnostnih naprav v avtu.
Zato je sedež dobil pomanjkljivo oceno za upravljanje, s tem pa tudi skupno oceno pomanjkljivo.

Sedeži za otroke od enega do 12 let starosti

Preskusili smo enajst sedežev, le trije pa so dobili oceno dobro. To sta sedeža cybex pallas M SL, ki ga lahko le postavimo v avto, lahko pa je vpet z isofix pritrdišči, da ga ni treba pripenjati z varnostnim pasom, ko otroka ni v sedežu. Majhen otrok je v sedež pripet z zaščitno mizico, večji otrok pa zgolj z varnostnim pasom. Tretji sedež, ki je dobil oceno dobro, je kiddy guardianfix 3, ki ima vgrajeno isofix pritrditev. Njegova posebnost je blazina za oporo otrokovih nog, ob nastavitvi višine sedeža pa se širi oziroma oži tudi širina bočne opore.

Pet sedežev je dobilo skupno oceno zadovoljivo. Štirje sedeži – britax römer evolva 1-2-3 SL SICT, nania i-max SP, osann i-max SP in tex baby siege auto groupe 1/2/3 – so to oceno dobili zaradi zadovoljive varnostne ocene za otroke od enega do četrtega leta starosti, ko je otrok v sedež pripet z v sedež vgrajenim varnostnim pasom, britax römer advansafix III SICT pa zaradi zadovoljive ocene za upravljanje.

Trije sedeži so dobili oceno slabo. Sedež casualplay multipolaris fix, v katerem je majhen otrok zavarovan z zaščitno mizico, se je slabo izkazal pri čelnem trku, saj otroka dvigne v sedežu in lahko udari v sedež pred seboj, kar lahko privede do poškodb. Težave ima tudi pri bočnem trku, saj otrokova glava ni dobro zaščitena v sedežu in lahko udari v šipo oziroma bok avtomobila.

Slabo oceno za varnost je dobil tudi sedež foppapedretti teknofix, ki je za majhne otroke pritrjen v avto z isofixom in pritrditvenim trakom. Sedež ima slab potek varnostnega pasu – trebušni del pasu poteka skozi posebno odprtino, zato ob čelnem trku varnostni pas močno pritisne na otrokov trebuh. Prav tako lahko varnostni pas pritisne tudi na otrokov vrat. Tudi pri bočnem trku se sedež ni dobro izkazal, saj otrokova glava ni dobro zaščitena in lahko udari v steno avtomobila.

Podobno zasnovo kot Foppapedrettijev sedež ima tudi sedež LCP kid saturn ifix, pri katerem sicer trebušni del varnostnega pasu ne poteka skozi posebno odprtino, temveč prek sedeža, a ima tudi slab potek varnostnega pasu in zato tudi pri tem sedežu trebušni del varnostnega pasu lahko močno obremeni otrokov trebuh in povzroči poškodbe.

Sedeži za otroke od štirih do 12 let

Šest izmed sedmih preskušenih sedežev je dobilo skupno oceno dobro. Gre za klasične jahače z naslonom za oporo glave. Cybexov sedež solution M SL ima lahko tudi isofix pritrditev, v obeh primerih pa se je dobro izkazal. Enako velja za Kiddyev sedež cruiserfix3, ki je na voljo zgolj z isofix pritrditvijo. Posebnost Renoluxovega sedeža renofix – tudi ta se pritrdi z isofixom – je jekleni okvir sedeža, ki je obložen s peno, kar pripomore k zelo dobri absorbciji sil ob bočnem trku.

Sedeža nove nemške znamke Baier z oznakama adefix (isofix pritrditev) in adebar (brez isofixa) sta se izkazala s svojo enostavno zasnovo in s tem zelo enostavnim upravljanjem, njuna varnostna zaščita pa je zadovoljiva in sta tudi dobila skupno oceno dobro.

Edini sedež v tej skupini, ki je dobil skupno oceno zadovoljivo, je casualplay polaris fix, ki ima isofix pritrditev. Že pri čelnem trku je sedež dobil oceno zadovoljivo zaradi nekoliko večjih obremenitev, pri bočnem trku pa se otrok zaradi neustrezne zaščite za glavo z glavo lahko dotakne stene avtomobila, zato je dobil oceno pomanjkljivo.

Za zložljiv sedež milfold grab-and-go je bilo že vnaprej jasno, da ponuja slabo zaščito pri bočnem trku, saj sedež nima naslona oziroma zaščite za glavo.

Ključne besede


AMZS testTest otroških varnostnih sedežev