Motorevija v 60. letu izhajanja!

Avto-moto

Motorevija je vstopila v 60. leto svojega izhajanja. Januarja leta 1957 je namreč izšla prva številka časopisa Avto-moto, ki se je pozneje preimenoval v Motorevijo. Avto-moto sicer ni bil prvi avtomobilski časopis na območju sedanje Slovenije. Če upoštevamo časopis Avto, ki je začel izhajati leta 1925, je Motorevija napolnila že devet desetletij.


Visok jubilej!

Ljubljanska in mariborska sekcija Avtomobilskega kluba Kraljevine SHS sta namreč leta 1925 začeli izdajati glasilo Avto, ki je pravi predhodnik Motorevije. Kot je zapisano v knjigi 100 let AMZS, je bil bolj ali manj mesečnik, sprva le nekaj listov. Člani kluba so ga prejemali zastonj, bil pa je tudi v prosti prodaji. Urednik je bil Ciril Pavlin. Posledice velike gospodarske krize so udarile tudi po Avtu, ki je bil v letu 1932 čisto tanek, na barvnem papirju, skoraj brez fotografij, zato pa naj bi izhajal na 14 dni. Glavna tema je bil boj proti oblastvenemu finančnemu obremenjevanju lastnikov vozil. Leta 1938 se je Avto preimenoval v Avto in sport, urednik je postal Boris A. Kristan. Revija z debelejšimi platnicami je bila še vedno namenjena članom obeh sekcij in so jo izdajali v Ljubljani. Avto in sport je bil bogato ilustrirana revija, ki pa ni bila več namenjena samo avtomobilizmu in motociklizmu. Avto in sport je izhajal vse do leta 1941.

Po drugi svetovni vojni so članke o avtomobilizmu objavljali beograjska revija Motorizacije, ki je objavljala članke tudi v slovenščini in drugih jezikih, v Prometnem vestniku, ki ga je izdajalo Združenje šoferjev in avtomehanikov, od leta 1950 tudi v glasilu Ljudska tehnika, ki ga je izdajala Ljudska tehnika Slovenije, kamor so nekaj časa spadala tudi avto-moto društva. Leta 1952 se je glasilo Ljudska tehnika preimenovalo v Življenje in tehnika.

25. januarja 1957 je izšla prva številka časopisa Avto-moto, ki ga je izdajala Avto moto zveza Slovenije. Časopis je imel sedež na Dalmatinovi ulici 6 v Ljubljani. Prvi urednik je bil Jože Keršmanc. Časopis je tiskala tiskarna Tone Tomšič v Ljubljani. Časopis se je prodajal v kolportaži in pošiljali so ga naročnikom. Pva številka je izšla v nakladi 8000 izvodov, naklada se je nato povečevala, saj je časopis Avto-moto vestno beležil dogajanje pri razvoju avtomobilizma in prometa. Nekatere takrat zapisane vesti se nam danes zdijo smešne, a takrat so bile še kako pomembne.

Izbrali smo nekaj poudarkov iz časopisa v prvih šestih letih njegovega izhajanja, torej od leta 1957 do leta 1962, ki jih objavljamo v nadaljevanju. V naslednjih številkah bomo pregledali zapise v Motoreviji po šestletnih obdobjih v vseh šestih desetletjih njenega izhajanja.

Ob prvi številki

Avto-moto zveza Slovenije ima danes v Sloveniji 64 društev z nad 10.000 člani. Reševanje obširne problematike s področja motornega prometa je prived-lo Avto-moto zvezo Slovenije do sklepa, da prične izdajati ta časopis, ki bo zaenkrat izhajal mesečno. Seznanjal bo našo javnost in članstvo z novostmi iz avtomobilske tehnike in proizvodnje, o športu doma in v tujini, gradnji in opremi cestnih objektov, obravnaval bo vprašanja avtomobilskega turizma, varnosti prometa, društvenega življenja itd. (št. 1, januar 1957)

600 – številka naših sanj

Tudi po Sloveniji že vozijo prvi jugoslovanski ljudski avtomobili – Fiat oz. Zastava 600. Ta avtomobil bo stal nekaj manj kot milijon dinarjev. (št. 1, januar 1957)

Tako smo vozili!

Če nismo bili med 99 mrtvimi oziroma 1418 poškodovanimi, je bilo tako zgolj zaradi sreče, naše discipline ali previdnosti na cesti. Državni sekretariat za notranje zadeve ugotavlja, da je bilo 84 % nesreč takih, ki so se zgodile po dokazani krivdi koristnikov cest. To pomeni, da se je le 16 % prometnih nezgod pripetilo iz vzrokov, ki jih ni moč zvrniti na odgovornost koristnikov cest. (št. 1, januar 1957)

Skozi karavanški predor v avtomobilu

6. februarja letos je bil elektrificiran predor med Jesenicami in Podrožco. Po mnenju mnogih naših avtomobilistov je sedaj nastopil čas, ko bi bilo treba organizirati vse potrebno za prevoz motornih vozil skozi karavanški predor. (št. 2, februar 1957)

Prva nesreča na avtomobilski cesti

Del nove ceste od Škofljice do Višje gore je za promet odprt. Še ni steklo mnogo motornih vozil po tej cesti, ko se je na njej pojavil motorist z registrsko tablico S-2483. Vozil je od Višnje gore proti Ljubljani s hitrostjo nad 60 km na uro. Na cesto se je iz useke odtrgalo nekaj kamenja, motorist pa je privozil naravnost v kamenje, izgubil ravnotežje in padel po cesti. Po nezgodi je motorist obležal s težkimi telesnim poškodbami v nezavestnem stanju. (št. 2, februar 1957)

1300 mopedov v aprilu

Tovarna Tomos v Kopru je v minulem mesecu dala na tržišče 1300 mopedov. To je rekordna številka v dosedanjem razvoju te tovarne. (št. 5, maj 1957)

Dvoboj turbine in batnega motorja

Poizkusi s turbinskim pogonom pri avtomobilih predstavljajo v avtomobilski tehniki poleg razvoja motorjev z direktnim vbrizgavanjem bencina zadnjo in največjo novost. (št. 6, junij 1957)

Atomski avtomobil, da ali ne?

Ali bo atomska energija izpod-rinila nafto? Ali bo milijone in milijone ljudi z naftnih polj širom po svetu zaradi atoma ob delo? Ali zraven atoma v bodočnosti sploh ne bomo potrebovali nafte? (št. 7, julij 1957)

TAM 4500 novost na naših cestah

V zadnjem času srečujemo na naših cestah vedno več novih kamionov značilne zelene barve in moderne zunanjosti, na maski njihovega hladilnika pa lahko preberete napis TAM 4500. Gre za nove štiri in pol tonske kamione, ki jih je začela pred kratkim izdelovati Tovarna avtomobilov v Mariboru po licenčni pogodbi znane nemške avtomobilske tovarni Klockner-Humboold-Deutz. (št. 10, oktober 1957)

Kdo bo smel vrteti volan?

Zanimivosti iz osnutka pravilnika o voznikih motornih vozil. (št. 11, november 1957)

Jelka tudi zraven miličnika

Dedek Mraz Avto-moto zveze Slovenije tudi letos obiskuje naše prometne miličnike. Ta dober običaj se je lepo razširil, že letos so se zanj ogrela tudi številna avto-moto društva. (št. 12, december 1957)

Obramba pred belo opojnostjo

Uprava za ceste LRS se je na letošnji zimo in sneg dobro pripravila. Prvo pravo snežno odejo je čakala množica plugov in ljudi, ki so se spoprijeli z belo opojnostjo. Za ceste prvega in drugega reda so pripravili v Sloveniji 269 plugov, od tega 153 s konjsko vprego in 70 z motorno vprego. (št. 1, januar 1958)

Nad 20.000 motornih vozil

Lahko trdimo, da imamo danes v naši republiki že nad 20.000 motornih vozil, ki so se pomnožila zlasti v letu 1957, ko je njihovo število poraslo za več kot 5000 voz ali za 38 %. Porast števila motornih vozil je bilo opaziti zlasti pri osebnih avtomobilih in tudi pri motociklih. Ob koncu leta 1957 je bilo pri nas registriranih 5141 osebnih avtomobilov. (št. 3, marec 1958)

Vnovič tov. Jakopič

Na skupščini Avto-moto zveze Slovenije, ki je bila 11. maja v Domu sindikatov v Ljubljani, so med drugim volili člane v republiški in nadzorni odbor. Vnovič je bil deležen popolnega zaupanja tov. ing. Vekoslav Jakopič; tudi na tej skupščini so predstavniki naših organizacij nagradili njegova delovna prizadevanja z zaupnico in naročilom, naj bo vnovič predsednik naše Zveze. Čestitamo. (št. 5, maj 1958)

Pozor, delo na mostu

Dela na črnuškem mostu naglo napredujejo, upajmo, da teh tabel za obvoz kmalu ne bo več. (št. 5, maj 1958)

Ljubelj vabi

V nedeljo, 3. avgusta nikamor drugam. Na Ljubelju bodo močno privlačne mednarodne avtomobilske in motociklistične gorske dirke. (št. 6, junij 1958)

Avtomobili iz Novega mesta

Tovarna Moto Montaža iz Novega mesta izdeluje po pogodbi z znano nemško avtomobilsko tovarno Auto-Union (DKW). Njegov pogonski motor vrste DKW 3=6 velja danes za enega najboljših dvotaktnih motorjev. (št. 8, avgust 1958)

Ali sme diabetik za volan ali ne?

Mogoče bi bilo prav, če bi se tudi pri nas o tem vprašanju oglasili pristojni strokovnjaki. (št. 10, oktober 1958)

Predsednik Tito je prižgal zeleno luč

Del magistrale Bratstva in enotnosti od Ljubljane do Zagreba je izročil prometu tov. Tito in tako prižgal na cesti v imenu mladine zeleno luč. Potem je kolona gostov vozila od 100 do 120 km/h do Ivančne gorice. 28 km betonske, 52 km asfaltirane ceste. (št. 11, november 1958)

Kaj so nam povedali najhitrejši?

To so prvaki letošnjega cestno hitrostnega prvenstva: Marko Bivic, Boris Oblak, Leon Pintar, Peter Guček, Polde Sterle, Cveto Maček (št. 12, december 1958)

V megli ostanite doma

Če je megla gosta, pustite vozilo doma in se peljite z vlakom. V takem vremenu ne vozijo niti ladje, niti letala, čeprav imajo na voljo razne varnostne tehnične pridobitve. (št. 1, januar 1959)

Jadranska turistična cesta

Odsek jadranske turistične ceste od Karlobaga do Zadra bo dograjen aprila letos. Treba je asfaltirati samo še 7 km ceste. Pri Maslenici gradijo most, dolg 300 m, ki bo zgrajen do konca leta. Dotlej pa se bo promet razvijal čez Novogradski zaliv z motornim splavom. (št. 1, januar 1959)

Že 30.000 motornih vozil

Pred enim letom nismo niti slutili, da bomo komaj leto pozneje javili: imamo že 30.000 motornih vozil. Če bi k temu prišteli še 10.000 mopedov, katerih število se je nasproti predlanskemu letu dvignilo za 300 %, ugotovimo skupni porast domače motorizacije v samo enem letu za 67 %. (št. 2, februar 1959)

Hitro čez Trojane

Pogled na Trojane – klanec bodo pri modernizaciji ceste skozi Črni graben znižali na 6 %. Pot-lej bo tu čez moč voziti do 80 km/h! (št. 3, marec 1959)

Prinz s 30 KS

Tovarna NSU je dala na tržišče svoj znani avto Prinz v novi izvedbi. Novi avto s tovarniškim imenom Prinz 30 ima za 10 KS močnejši motor. Motor ima 30 konjskih moči. Največja hitrost tega avtomobila iz tovarne NSU, opremljenega s športnim motorjem, znaša 123 km/h. (št. 3, marec 1959)

Načrti Japoncev

Japonska avtomobilska industrija ima za letošnje leto naslednji proizvodni načrt: 240.000 novih avtomobilov. (št. 3, marec 1959)

Iz Zastave 5000 vozil

V letošnjem letu, ko je zaključena prva etapa izgradnje tovarne avtomobilov v Kragujevcu, bo iz tovarne zapeljalo na ceste okrog 5000 novih vozil. Med temi bo okrog 2500 “fičev,” kot običajno imenujemo tolikanj zaželeno vozilo Zastava 600. Za to vozilo so doslej osvojili že 27 % različnih delov, medtem kot v tovarni 21. maj v Rakovici osvajajo proizvodnjo motorjev. (št. 4, april 1959)

Svetovno prvenstvo v speedwayu v Kranju

Le še dober mesec dni nas loči od dneva, ko bomo v Kranju na stadionu Mladosti lahko prisostvovali drznim vožnjam dirkačov v speedwayu za svetovno consko prvenstvo. (št. 4, april 1959)

Ljubljanski predor

Cesta pod ljubljanskim gradom – z otvoritve predora (št. 5, maj 1959)

Otvoritev Tomosove tovarne

V tem mesecu je bil za našo motorizacijo najbolj pomemben dan – 14. junij. V Tomosu v Kopru je začel poskusno obratovati tekoči trak, s katerega si lahko že v bližnji bodočnosti obetamo vsako leto najmanj 24.000 mopedov, razen tega pa še 4000 rolerjev Galeb, okoli 2000 motociklov 175 in 250 ccm in okoli 5000 stabilnih motorjev. Pomembnost tega dogodka je še podčrtal obisk predsednika Tita in drugih visokih gostov v Kopru. (št, 6, junij 1959)

Disk namesto bobna

Zavorni disk namesto zavornega bobna. Za večje hitrosti, ki jih dosegajo sodobni avtomobili, potrebujemo tudi bolj učinkovite zavore. Konstruktorji so primorani iskati novih rešitev. Diskaste zavore pri enaki velikosti posredujejo bolj učinkovito zaviranje. (št. 7, julij 1959)

Vožnja v gorah

Navodila za vožnjo čez prelaze. Vožnja v gorah, zlasti za začetnike, ni tako enostavna. Treba je imeti nekaj izkušenj. (št. 7, julij 1959)

Okvara pnevmatike

Gumi defekt – kako je treba voziti? Če pri hitri vožnji nastane na pnevmatiki nenaden kvar, je treba ohraniti mirne živce (št. 7, julij 1959)

Množica na Ljubelju

Nad 20.000 gledalcev na Ljubelju: na sedme mednarodne motociklistične in avtomobilske gorske dirke je prišlo nič manj in nič več kakor nad 20.000 gledalcev. (št. 8, avgust 1959)

Prehodi za pešce

Vse več je v Ljubljani prehodov, ki so označeni z belo barvo. Tu imajo pešci prednost. Tudi tukaj velja – čim bolj hitro čez cesto. (št. 8, avgust 1959)

Dostavnik iz IMV

Novosti iz IMV v Novem mestu: za letošnjo jesen je Industrija motornih vozil v Novem mestu pripravila svoj novi model dostavnega vozila v treh različnih inačicah. (št. 9, september 1959)

Leteča servisno – informativna služba

Te dni bo start leteče servisno – informativne službe, ki jo kot prva v državi uvaja Avto-moto zveza Slovenije. Posadke teh ličnih motociklov s prikolico vam bodo po potrebi nudile vse zaželjene informacije, pa tudi pomagale, če boste imeli nevšečnosti s svojim motornim vozilom. (št. 9, september 1959)

Konec krize?

V trgovini z motornimi vozili se nam obeta skorajšen konec krize. Podjetje Slovenija avto iz Ljubljane bo letos dobil vsega skupaj le okrog 420 avtomobilov zastava 600. To je mnogo premalo, saj imajo registriranih 2000 kupcev. V prihodnjem letu bo tovarna Crvena zastava izdelala 8000 avtomobilov zastava 600, od tega naj bi jih v Sloveniji prodali vsaj 2500. Dejstvo pa je, da bo končno spričo ugodnejše situacije z devizami možno kriti povpraševanje po avtomobilih. Pri Slovenija avtu računajo, da bodo že v drugem četrtletju 1960 lahko prešli na normalno trgovsko poslovanje in bodo imeli v skladišču ob Vilharjevi cesti avtomobile celo na zalogi, da bo kupec lahko izbiral med štirimi ali petimi barvami teh modelov. (št. 10, oktober 1959)

Potrdilo za vožnjo mopeda

Kakor je znano, od 1. januarja 1960 ne bo moč voziti z mopedom brez potrdila, da ste bili izprašani o obvladanju prometnih predpisov. Avto-moto društva, ki imajo pogoje za to, bodo pomagala pri uresničevanju teh najnovejših določil naše prometne zakonodaje (št. 11, november 1959)

Prihodki od turizma

Inozemski turizem v Sloveniji prinaša že 2,5 milijonov dolarjev. (št. 12, december 1959)

Wanklov motor

Sedaj smo dobili še motor brez gredi – takoimenovani Wankel motor. (št. 12, december 1959)

Kaj zanima ženske?

Ženske najbolj zanimajo nekatere podrobnosti. Tako je n. pr. nazajšnje zrcalo skoraj vselej premajhno in povrh tega manjka v notranjosti še dolga vrsta drugih potrebščin. Če pojde tako dalje, bo treba misliti na to, da bodo nekateri tipi opremljeni s frižiderji, televizijskimi aparati in telefoni. (št. 12, december 1959)

Zelena karta tudi pri nas

Obveščeni smo, da je tudi Jugoslavija podpisala sporazum o mednarodnem zavarovanju z zeleno karto in da je Generalna direkcija DOZ že zaključila ustrezne sporazume z zavarovalnimi biroji Avstrije, Italije, Francije, Zah. Nemčije, Čehoslovaške in Poljske, sledila pa bodo še druge države. (št. 3, maj 1960)

Razstava, kakršne še ni bilo

Ljubljana je bila te minule dni naposled prizorišče velike mednarodne razstave motorjev in motornih vozil. (št. 6, junij 1960)

Pravilo št. 1 o presledkih na hitri cesti

Kdor na avtomobilski cesti preblizu vozi za svojim prednikom, resno ogroža sebe in ves promet na njej. (št. 7, julij 1960)

Premoč Kranjčanov

Številni navdušeni gledalci speedway dirk z Gorenjske in tudi drugih krajev, ki prihajajo od vsega začetka v Kranj na motoristično stezo pod Šmarjetno goro, so se v nedeljo, 11. septembra poslovili za letošnjo sezono od svojih ljubljencev na železnih jappih. (št. 9, september 1960)

Tu je dolgo pričakovani spaček

V tovarni Tomos v Kopru se je začela montaža Citroenovega avtomobila 2CV. Nekateri menijo, da udomačeno ime Spaček ni v skladu z odličnimi lastnostmi tega avtomobila. (št. 1, januar 1961)

Program naše šole

Šolsko tehnična komisija pri Avto-moto zvezi Slovenije je pripravila enoten program za šolanje voznikov – amaterjev v vozniških šolah naših društev. (št. 4, april 1961)

Avto v osebni lasti

Zamisel o nadaljnji razširitvi voznega parka v privatni lasti je prodrla – kakor pravijo – na osnovi dosedanjih izkušenj in ugodnih pokazateljev gospodarnosti, če delavci in uslužbenci opravljajo službene vožnje z lastnimi avtomobili proti primerni odškodnini. (št. 6, junij 1961)

Mesec dni varnega prometa

Po vsej deželi bo od 8. avgusta do 10. septembra akcija z naslovom Mesec dni varnosti v prometu. (št. 7, julij 1961)

Odslej drugače po Ljubljani

Mestni svet Ljubljane je sprejel nov odlok o ureditvi prometa v Ljubljani, ki so ga strokovnjaki pripravljali več kot eno leto. Določa območja, kje je prepovedan promet z vprežnimi vozili in kje je prepovedano prislanjati kolesa na hodnike in zgradbe. (št. 10, oktober 1961)

Smotrnejši predpisi – večja varnost

Ob pripravah za nove predpise o kaznovanju prekrškov, storjenih v cestnem prometu (št. 12, december 1961).

Nov pripomoček za poučevanje prometnih predpisov

Skladno z novim enotnim učnim programom za šolanje voznikov motornih vozil in naglim razvojem cestnega motornega prometa, je šolsko tehnična komisija pri Avto-moto zvezi Slovenije pripravila najsodobnejši učni pripomoček za poučevanje prometnih predpisov: magnetno ploščo križiščnih situacij. Plošča je izdelana iz pločevine v velikosti 120 × 90 cm in obdana s poliranim okvirjem iz trdega lesa. (št. 1, januar 1962)

Tomos v novem letu

V letošnjem proizvodnem načrtu ima Tomos poleg Colibrijev še en nov primerek. Gre za motocikel z motorjem 50 ccm, ki bo imel ime Kurir. Pravijo, da bodo letos izdelali okoli 3000 motociklov te vrste. V proizvodnji avtomobilov pa računajo v Tomosu s povečano proizvodnjo na okoli 2000 vozil. Izdelati nameravajo približno 700 avtomobilov 2 CV (spač-kov), okoli 600 teh avtov v izvedbi kamioneta. Najnovejši avtomobil iz domačih tovarn, to je AMI 6, pa naj bi se že v svojem rojstnem letu pojavil na našem tržišču v približno 500 primerkih. Tomosovci so osvojili okoli 20 % sestavnih delov za avto 2 CV. (št. 1, januar 1962)

Dražji avtomobili

Crvena zastava v Kragujevcu je določila nove cene za svoje avtomobile. Zastava 750, kakor se sedaj imenuje model 600 D, stane poslej 1.090.000 din, in sicer za privatni in socialistični sektor, zastava 1100 E pa 1.800.000 din. Novi pogoji za uvoz reprodukcijskega mate-riala so vplivali tudi na zvišanje cen pri Tomosu. Tako je sedaj cena 2 CV (spaček) 1.045.000 din, dostavni avto te vrste velja poldrug milijon, AMI 6 pa bo predvidoma stal 1.550.000 din. (št. 2., marec 1962)

Alkohol = prometna nesreča

To prometno preventivno geslo, ki velja po svetu, ima vedno bolj očitno vrednost tudi pri nas. Računajo, da je za okoli 40 % prometnih nesreč kriv alkohol. Od oktobra lani, ko so prometni organi zaostrili odgovornost do vinjenih voznikov, so v Sloveniji odvzeli že blizu 2000 vozniških dovoljenj. (št. 3, april 1962)

Tržičani uvajajo motokros

Slovenija do danes ni pokazala pravega posluha za moto-kros, ki pa si v svetu krepko utira pot med priljubljene zvrsti moto športa. Letos je AMD Tržič spričo izostanka tradicionalnih ljubeljskih dirk, ki jih zaradi rekonstrukcije ceste verjetno dve leti ne bo, začelo vzgajati skupino kros voznikov. Na razpis društva se je na veliko presenečenje prijavilo za tečaj o krosu kar 43 mladincev od 18. do 25. leta starosti. Tečaj, ki je prvi v Sloveniji, vodijo tržiški športni funkcionarji. (št. 4, april 1962)

Veliki Bernard je prevrtan

Prve dni aprila so prevrtali zadnje metre cestnega predora pod Velikim Bernardom, znanim prelazom na švicarsko – italijanski meji. (št. 5, maj 1962)

Prometni predpisi – testi za izpit

Avto-moto zveza Slovenije je izdala in založila knjigo Prometni predpisi – testi za izpit. V 51 strani obsegajoči knjigi je zbrana večina izpitnih vprašanj. (št. 7, julij 1962)

Označevanje vozil, ki stojijo na cesti

Odredba o označevanju vozil, ki stojijo na javni cesti, določa, da morajo imeti vsa motorna vozila (izvzemši motorna kolesa) poseben znak, s katerim je označeno, da stojijo na cestišču. Znak ima obliko enakostraničnega trikotnika z rdečimi robovi, ki so dolgi najmanj 40 cm in široki najmanj 5 cm. (št. 8, avgust 1962)

Motorna vozila za devize

Državni sekretariat za finance pri Zveznem izvršnem svetu je sprejel uredbo o prodaji motornih vozil domače proizvodnje za devize. Zastava 600 D stane v dinarjih 1.090.000 din, kdor pa bo kupil avto za devize, bo zanj plačal 837 dolarjev (627.730 din). Če dodamo temu znesku uvozne stroške 363.304 din, dobimo znesek 991.054 din. (št. 9, september 1962)

S predpisano hitrostjo hitro in varno skozi Ljubljano

Od 29. novembra letos 4 zeleni vali v glavnem mestu Slovenije. S svetlobno signalizacijo na 15 križiščih bo pridobila Ljubljana lice sodobno urejenega mesta. S pomočjo signalne centrale bodo ustvarjeni tako imenovani zeleni vali. Delovali bodo štirje vali in sicer: prvi val po Celovški cesti, drugi bo po Titovi cesti, tretji val bo omogočil povezavo med železniško postajo in Karlovško cesto, četrti val pa bo ustvarjal prečno zvezo od železniške postaje do Delavskega doma. (št. 10, oktobra 1962)

Zasenči!

Z odprtim žarometom slepite voznike motornih vozil, ki vozijo pred vami. Ne zahtevajte, da morajo zaradi vašega udobja vozniki pred vami obračati zrcalo, ga zastreti z roko, se upogibati ali drugače spreminjati običajno držo za volanom, da bi se ognili močnemu blesku. (št. 12, december 1962)

Ključne besede


AMZSMotorevijaJubilej60 letZgodovina