Nove članske kategorije

Avto-moto

Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije


Na seji skupščine Avto-moto zveze Slovenije, ki je bila 16. junija, so osrednjo pozornost namenili sprejemu letnega poročila Avto-moto zveze Slovenije za leto 2015 s poročilom revizorja, pa tudi razpravi in sprejemu novih članskih kategorij.

Po izvolitvi organov skupščine so člani skupščine soglasno ob enem vzdržanem glasu potrdili sprejete sklepe na lanski decembrski skupščini. Še pred sprejetjem je Boruta Mišico iz AMD Slovenijaavto zanimalo, če je bil ustrezno popravljen letni načrt dela glede delovanja Inštituta EuroRAP, kot je bilo opredeljeno na prejšnji skupščini in dobil odgovor predsednika AMZS Antona Breznika, da je bil sklep uresničen in da je upravni odbor AMZS verificiral delovanje Inštituta EuroRAP.

Na poročilo nadzornega odbora AMZS za leto 2015, ki ga je podala njena predsednica Marjetka Česnik, ni bilo razprave, poročilo pa je bilo soglasno sprejeto s 36 glasovi.
Tudi o letnem poročilu AMZS za leto 2015 s poročilom revizorja ni bilo razprave, saj so o tem razpravljali že na lanski decembrski seji skupščine, revizor pa je v svojem poročilu zapisal, da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega položaja AMZS. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 37.441 evrov je AMZS namenila za uresničevanje ciljev delovanja. Člani skupščine so soglasno sprejeli letno poročilo, prav tako pa so bili soglasni pri izbiri revizorja za revidiranje poslovanja v letošnjem letu.

Največ časa so člani skupščine namenili razpravi o novih članskih kategorijah, ki sta jih predstavila podpredsednik AMZS in predsednik komisije za članstvo Jože Režonja ter Mateja Drobnič, ki vodi člansko službo AMZS. Pojasnila sta, da ostajajo vse dosedanje individualne članske kategorije (start in osnovno članstvo, članstvo plus in premium), ob teh pa bodo na voljo tudi kategorije osnovno družinsko članstvo, plus družinsko članstvo, premium družinsko članstvo, članstvo za mlade in pa članstvo po meri. V osnovno družinsko članstvo bodo zajeti član, njegov partner, ki živi na istem naslovu in otroci do 26. leta starosti, cena zanj pa bo 60 evrov, kar pomeni enako kot sta sedaj plačala osnovni član in njegov družinski član. Cena plus družinskega članstva bo 89 evrov, premium družinskega članstva pa 136 evrov. Članstvo za mlade (namenjeno je mladim od 18. do 21. leta starosti) bo stalo 20 evrov, cena članstva po meri pa bo odvisna od izbranih ugodnosti. Ker so člani skupščine soglasno podprli uvedbo novih članskih kategorij, bodo te na voljo od 1. septembra letos. Seveda jih bomo v naslednji številki Motorevije podrobneje predstavili. Obstoječi člani bodo svoje članstvo v družinsko članstvo lahko nadgradili po poteku članstva.

Predsednik AMZS Anton Breznik je člane skupščine seznanil tudi s potekom priprav novega statuta, ki naj bi ga AMZS sprejela na naslednji skupščini.

Ob odhodu v pokoj so se člani skupščine zahvalili dvema dolgoletnima sodelavkama Avto-moto zveze Slovenije Saši Petrič in Bredi Florjančič, predsednik Breznik pa jima je izročil šopka rož.

Ključne besede


AMZSčlanstvoSkupščina AMZSČlanstvo

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

1

Priljubljenost članka

1

Shrani

Delite s prijatelji