Uskladitev statuta

Avto-moto

Skupščina Avto-moto zveze Slovenije


 

Na seji skupščine Avto-moto zveze Slovenije 6. aprila so predstavniki 45 avto-moto društev, kolikor jih je sodelovalo na seji, največ pozornosti namenili uskladitvi statuta Avto-moto zveze Slovenije z zahtevami Upravne enote Ljubljana. Člani skupščine so se tudi seznanili s poslovanjem Avto-moto zveze Slovenije v lanskem letu.

Po izvolitvi organov skupščine, sprejemu zapisnika prejšnje skupščine in pregledu uresničevanja na prejšnji skupščini sprejetih sklepov je predsednik Avto-moto zveze Slovenije Anton Breznik člane skupščine seznanil s potekom prevzema AMZS d. d., ki ga je skupščina AMZS sprejela decembra lani. Breznik je pojasnil, da je Avto-moto zveza s prevzemom postala lastnica 93,91 odstotka vseh delnic AMZS d. d., kar ji omogoča, da iztisne vse preostale male delničarje po enaki ceni delnice kot ob prevzemu. S tem bo Avto-moto zveza postala 100 odstotna lastnica AMZS d. d., kar ji bo dalo nove možnosti pri upravljanju družbe.

Člani skupščine so se nato seznanili s poslovanjem Avto-moto zveze Slovenije v lanskem letu. Predsednik Breznik je v uvodu poudaril, da je bilo poslovanje skladno s programom dela, kar so potrdile tudi razprave v ustreznih organih Avto-moto zveze Slovenije, ki so že pred skupščino razpravljali o poslovanju v letu 2016. Finančno poslovanje zveze je bilo pozitivno. Predsednica nadzornega odbora Marjetka Česnik je povedala, da je tudi nadzorni odbor pregledal poslovanje zveze v lanskem letu in ni imel pripomb. Nadzorni odbor je ob tem priporočil, da se pri poslovanju Avto-moto zveze Slovenije posebna pozornost nameni stroškom poslovanja.

Osrednja točka dnevnega reda je bila uskladitev statuta Avto-moto zveze Slovenije z zahtevo Upravne enote Ljubljana. Ta je namreč pregledala nov statut AMZS, ki je bil sprejet na lanski decembrski skupščini AMZS in ugotovila, da je treba uskladiti nekatere določbe. Člani skupščine so soglašali, da uskladijo določbe statuta s predlogi Upravne enote Ljubljana. Med njimi je tudi črtanje določbe, da članica zveze, ki ima na dan zasedanja skupščine zapadle obveznosti do AMZS, starejše od 60 dni, na skupščini nima pravice glasovanja. Ker so nekateri člani skupščine menili, da so članice AMZS dolžne plačevati svoje obveznosti, so predlagali, da se ta določba vgradi v druge akte AMZS. Druga določba, ki je vzbudila pozornost, je bil čas trajanja, ko podpredsednik nadomešča predsednika ob njegovi daljši odsotnosti, prenehanju funkcije ali odstopu. Sprejeli so sklep, da je ta čas največ 90 dni. Vse spremembe statuta so bile izglasovane soglasno. Predsednik AMZS je člane skupščine seznanil z odstopom generalnega sekretarja AMZS Roberta Štabe iz osebnih razlogov. Ob tem je Breznik poudaril, da ni prišlo do nobenih problemov v medsebojnih odnosih, zato bo Štaba še naprej ostal v AMZS in bo vodil nekatere projekte.

Anton Breznik je člane skupščine seznanil tudi z anonimnim pismom, ki so ga prejeli v nekaterih avto-moto društvih, govori pa o nekaterih nepravilnostih, ki naj bi se dogajale v AMZS. Breznik je dejal, da je užaljen in prizadet, še zlasti zato, ker je v organih AMZS dovolj možnosti za pobude in predloge, ki so potem v demokratičnih postopkih sprejeti ali zavrnjeni. Poudaril je, da mu to ne bo vzelo poguma za delo, če bo večina presodila, da dela dobro.

V razpravi so vsi razpravljavci poudarili, da je dovolj možnosti za javno presojo dela vodstva AMZS in njenega predsednika, tudi na skupščini AMZS, ne pa z anonimnimi pismi, presoja pa mora temeljiti na dejstvih. Takšen sklep so nato soglasno sprejeli vsi člani skupščine.

Proslava 60-letnice izhajanja Motorevije: podelitev priznanj

Po uvodnem delu skupščine AMZS z izvolitvijo organov skupščine in pred poročilom verifikacijske komisije je bila tudi krajša slovesnost, na kateri so obeležili 60-letnico izhajanja Motorevije.
Po video zapisu o pogledih nekaterih anketirancev na Motorevijo je imel slavnostni nagovor predsednik uredniškega sveta Motorevije Tomaž Andrejka, ki se je ozrl v zgodovino Motorevijo in orisal njeno uredniško zasnovo. Izdajatelju AMZS se je zahvalil za podporo in izrekel priznanje ustvarjalcem revije. Predsednik AMZS Anton Breznik je nato podelil priznanja AMZS članom uredniškega sveta: Marko Jurkas je prejel častni znak, Marijana Kanduti odličje, Marjan Potrata in Tomaž Andrejka pa plaketo. Uredništvu Motorevije je podelil častno listino, ki jo je prevzel odgovorni urednik France Kmetič. Manjkala ni niti slavnostna torta, ki so jo razrezali Blaž Poženel, France Kmetič, Anton Breznik in Tomaž Andrejka.

Otvoritev novih lastnih prostorov AMD Laško

Čeprav je Avto moto društvo Laško med manjšimi društvi v Sloveniji, pa je zelo aktivno, še zlasti pa ima pa ima aktivno in kakovostno šolo vožnje.

V vsej svoji preteklosti se je AMD Laško ubadalo s prostorskimi vprašanji, stalnimi selitvami in tudi s poplavami svojih prostorov. Pred leti je društvo sklenilo najemno pogodbo s Slovenskimi železnicami za najem prostorov na železniški postaji Laško. Z začetkom izvajanja del pri celoviti obnovi železniške proge Celje – Zidani Most pa so Slovenske Železnice pogodbo odpovedale, tako da je bilo društvo primorano poiskati ustrezno rešitev. Upravni odbor je sklenil, da društvo odkupi ustrezne prostore, jih obnovi in uredi. V novih prostorih tako potekajo predavanja šole vožnje in ostali sestanki.

Uradno otvoritev novih prostorov je AMD Laško proslavilo s krajšo kulturno prireditvijo v torek 28. marca v sklopu občnega zbora članov društva. Z velikim zadovoljstvom so nove prostore pozdravili vsi povabljenci. Povabilu se je odzval tudi župan občine Laško Franc Zdolšek, ki je slavnostno prerezal trak in uradno otvoril prostore. V svojem nagovoru je pozdravil vpetost AMD Laško v reševanje prometno – varnostnih vprašanj v občini in zaželel društvu uspešno delo še vnaprej. Društvo je ob tem izročilo posebno pisno zahvalo in priznanje Andreju Titanu za vse vloženo delo pri urejanju odkupa in obnove novih prostorov.

Andrej Mažgon, Foto: Foto Fleš

Več kot tisoč motoristov: dan odprtih vrat za motoriste v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

AMZS s številnimi izobraževalnimi aktivnostmi prispeva svoj delež k večji varnosti udeležencev v cestnem prometu. Ena takih je brezplačen dan za motoriste, ki ga je AMZS na prvo aprilsko nedeljo drugo leto zapored organiziral v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Inštruktorji varne vožnje so voznikom motociklov ob panoramski vožnji po poligonu predstavili posamezne sklope, ki so pomembni za osvajanje elementov varne vožnje, ter jih nato z veščinami, ki so ključne, da bi bili motoristi na cestah čim bolj varni, tudi seznanili. Poudarek je bil zlasti na ustrezni hitrosti, od katere je odvisna dolžina zavorne poti, na varnostni razdalji, pogledu in pregledu pred motorjem, na ustreznem stilu vožnje glede na prometno situacijo, veščini zaviranja v sili, umiku nenadni oviri, pravilni drži glave in usmerjanju pogleda.

Udeležba je presegla vsa pričakovanja, saj se je na poligon s svojimi jeklenimi lepotci na dveh kolesih pripeljalo več kot tisoč motoristov. “Toliko udeležencev je nedvomno dokaz, da si motoristi želijo pridobivati nova vedenja in izkušnje, nenazadnje pa nas njihovo zavedanje, da so tako ogrevanje pred začetkom sezone kot tudi tečaji pomembna naložba v varne kilometre, opogumlja v prepričanju, da bomo vsi skupaj pripomogli k zmanjševanju števila žrtev prometnih nesreč,” je uspešen dan povzel Brane Legan, AMZS inštruktor varne vožnje in udeležence ter vse druge motoriste povabil na Vransko: “Upam, da bo tudi letos čim več motoristov svoje znanje in izkušnje nadgrajevalo z AMZS programi za motoriste. Nudimo devet različnih tečajev: od intenzivnega, nadaljevalnega, ogrevalnega do individualnega treninga, pa tudi tečaj s sopotnikom in tečaj varno na cesti.” Podrobnejše informacije o tečajih so na voljo na spletni povezavi AMZS centra varne vožnje Vransko

Ključne besede


AMZS dan odprtih vratAMZS CVV VranskoAMZSMotorevijaSkupščina AMZSamzs