Zaupanje

Uvodnik

Uresničevanje zastavljenih ciljev


Minevajo tri leta, ko so me člani skupščine izvolili za predsednika Avto-moto zveze Slovenije. Takrat sem v svojem programu dela zelo jasno opredelil najpomembnejše naloge, ki jih mora opraviti predsednik skupaj z novim vodstvom Avto-moto zveze Slovenije, pa tudi časovne okvire uresničevanja zastavljenih ciljev.

Najpomembnejša naloga je bilo stabiliziranje števila članov avto-moto društev, s tem tudi AMZS in nato njihovo povečevanje. Če ni članstva, ni kritične mase in so vsa prizadevanja za visoke cilje zaman.

V teh treh letih smo ne samo uspeli zaustaviti upad članstva, temveč se število članov ponovno povečuje in smo zelo blizu izpolnitvi zastavljenih ciljev. Vsi v AMZS se še kako dobro zavedamo, da je vsak posameznik lahko član naše organizacije le, če ji zaupa. Zaupa pa ji, če prepozna, da se ta zavzema za cilje, s katerimi se lahko identificira in če mu članstvo prinaša tudi različne ugodnosti, mu zagotavlja varno mobilnost, ob morebitnih težavah na poti pa se lahko zanese na zanesljivega partnerja, še več, pravega prijatelja.

Zadovoljen in ponosen sem, da vse več članov AMZS dokazuje, da smo na pravi poti. Pot sicer ni bila enostavna, saj je bilo treba delovati na več področjih. Treba je bilo urediti razmere v kolektivu Avto-moto zveze Slovenije, v katerega je tudi zaradi zamenjave generacij prišlo kar nekaj novih sodelavcev s svežimi zamislimi. Urediti smo morali medsebojno razmerje med Avto-moto zvezo Slovenije in delniško družbo AMZS kot izvajalko različnih storitev, pri čemer ima seveda osrednje mesto nudenje pomoči na cesti našim članom, pa tudi drugim, tedaj, ko se znajdejo v težavah. Prav tako smo izboljšali sodelovanje z avto-moto društvi, ki vsako deluje v svojem okolju in najbolje pozna želje, zahteve in pričakovanja članov oziroma potencialnih članov.

Pri zagotavljanju varne in nemotene mobilnosti so se in se naše poti pogosto križajo z državo in njenim ravnanjem. Večkrat smo kritični do njenih odločitev, a ostri smo zato, ker smo prepričani, da imamo prav in da jo moramo še naprej opozarjati tedaj, ko njena dejanja niso skladna z našimi pričakovanji, a hkrati lahko z njo korektno sodelujemo, ko ocenimo, da je to v skupnem interesu.

Eden od treh temeljnih stebrov Avto-moto zveze Slovenije je moto šport in karting. Zanimanje za moto šport, še zlasti za motokros, se je zaradi uspehov naših športnikov, še zlasti Tima Gajserja, izjemno povečalo. Vesel sem takšnega razvoja, tudi zato, ker smo z vključevanjem športnikov v članske aktivnosti AMZS pokazali in dokazali, da ima šport pomemben del v zgodovini naše organizacije, pa tudi v njeni sedanjosti. Zato na sredstva, ki jih namenjamo športu, ne smemo gledati kot na strošek, temveč kot na vložek, ki se nam vrača na drugih področjih našega delovanja.

Skladno z usmeritvijo ob izvolitvi smo pripravili tudi nov statut Avto-moto zveze Slovenije, ki naj bi ga sprejela skupščina Avto-moto zveze Slovenije 8. decembra. Z njegovo pripravo smo želeli izpolniti obljube izpred treh let in tako uresničiti pričakovanja in zadolžitve, ki smo jih sprejeli. Nov statut ne prinaša revolucionarnih novosti, uvaja pa teritorialno zastopanost članov upravnega odbora, kar bo nedvomno pripomoglo k enakovredni obravnavi vseh delov Slovenije v delu AMZS. Na nove temelje postavlja tudi organiziranost moto športa in kartinga z željo nadaljnjega razvoja tako množičnosti kot vrhunskega športa. Če bo skupščina nov statut potrdila, bo to dokaz, da smo na pravi poti.

V prihajajočem letu vam ob izpolnitvi vaših osebnih želja želim srečno in varno vožnjo.

Ključne besede


AMZSUvodnikAnton Breznikamzs