Na elektriko: Polnjenje električnega avtomobila med parkiranjem v službi

Nasveti

Spodbuda električne mobilnosti? AMZS že omogoča polnjenje električnih vozil zaposlenim ...


Možnost polnjenja oziroma dostopnost do polnilnic je eden ključnih dejavnikov pri uveljavljanju električne mobilnosti. Večkrat smo v Motoreviji že zapisali, da je brez domačega priključka stalna uporaba električnega avtomobila nesmiselna; tudi ob vse gosteje posejanih javnih polnilnicah se lastnik električnega avta le težko znajde v vozniškem vsakdanu brez vedno proste in vedno dostopne domače vtičnice. A nekateri menijo, da gre tudi drugače. Glede na to, da marsikomu avto vsak dan najmanj osem ur stoji na parkirišču pred službo, se velja vprašati: zakaj se v času vsakodnevne službe avto ne bi polnil na polnilnici na parkirišču v službi? Članek je nastal v sodelovanju s podjetjem ELES. 

Da bi kdo, ki doma nima možnosti polniti svojega avta, kupil električni avto zgolj zato, ker ga lahko polni v službi, je danes verjetno pretirana domneva, v prihodnje pa morda postane dejstvo. Z novim letom na primer začne veljati nova metodologija obračuna omrežnin, ki predvideva uvedbo novih časovnih blokov, razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo, pa tudi večjo stroškovno obremenitev tarifnih postavk za moč. Natančni izračuni še niso znani, a kaj lahko se zgodi, da bo med drugim (množičnejše) polnjenje električnih avtomobilov doma ponoči dražje kot zdaj, polnjenje podnevi oziroma dopoldne pa cenejše.
To je eden od razlogov, da velja začeti razmišljati o možnosti polnjenja med delovnim časom, drugi pa je povsem praktične narave: zakaj ne bi polnili avta takrat, ko ga ne rabimo in tako ali tako stoji na parkirišču pred našo službo? 

Parkirišče pred ELESOM

Prednosti - tako za podjetje kot za zaposlene

Ideja je torej smiselna, realnost pa verjetno malce drugačna. Danes že kar nekaj podjetij omogoča polnjenje električnih avtomobilov na svojih parkiriščih za zaposlene, a v primerjavi s tisoči in tisoči podjetij oziroma poslovnih prostorov v Sloveniji je teh še vedno zelo malo. Povsem jasno je tudi, da vsa parkirišča pred poslovnimi prostori ne morejo biti opremljena s polnilnicami, sploh pa ne s polnilnicami za vse zaposlene. Tako kot za uveljavitev električne mobilnosti nasploh bo tudi za razmah polnilnic na delovnih mestih potreben čas. Veliko je odvisno tudi od posluha vodstev podjetij za tovrstne rešitve, čeprav te ponujajo tudi nekaj bonitet, na primer uveljavljanje davčne olajšave v skupni višini 40 odstotkov vlaganj v trajnostno mobilnost, kar vključuje tudi polnilne postaje, sončne elektrarne in hranilnike energije.
Ponekod v tujini ponujajo tudi druge olajšave. V Nemčiji, na primer, že od leta 2017 velja olajšava, ki omogoča, da je brezplačno ali cenovno ugodno polnjenje električnega avtomobila pri delodajalcu neobdavčeno. Nekaj ugodnosti oziroma spodbud imajo podjetja, ki postavijo polnilne postaje za svoje zaposlene, tudi v nekaterih drugih državah.
A v prid polnilni infrastrukturi za električne avte zaposlenih govori tudi nekaj drugih dejstev, ki so pomembna za poslovanje podjetja oziroma za delodajalca. V tujini so odkrili, da možnost polnjenja avtomobila v službi povečuje ugled podjetij in njihovo podobo v javnosti, saj se pokažejo kot tehnološko napredna in okoljsko ozaveščena, kar pozitivno vpliva tako na lojalnost zaposlenih kot na privlačnost podjetja za iskalce zaposlitve. Vzpostavitev polnilne infrastrukture tudi pomaga podjetjem pri oblikovanju prehoda na trajnostno mobilnost.

Na sedežu Avto-moto zveze Slovenije imamo že nekaj let Etrelovo polnilnico, na kateri člani uredništva polnimo testne električne avtomobile, AMZS šola vožnje, ki deluje na istem naslovu, polni električne avtomobile za učenje vožnje, polnilnico pa uporablja tudi nekaj zaposlenih s svojimi električnimi avti.

Nasvet: Kako načrtovati polnilnice na delovnem mestu?

Enotnega načrta vzpostavitve polnilne infrastrukture v delovnem okolju seveda ni, ker je vsako podjetje glede lokacije, infrastrukture in velikosti zgodba zase; vsako podjetje ima svoje zahteve glede števila električnih avtomobilov, števila razpoložljivih parkirnih mest in tudi proračuna. A nekaj splošnih pravil morajo podjetja, ki načrtujejo postavitev polnilnic, vendarle upoštevati:
če so polnilnice namenjene samo zaposlenim, velja izbrati polnilnice na izmenični tok in ne prevelikih moči. Trifazne polnilnice, ki omogočajo polnilno moč do 11 kW, so povsem dovolj zmogljive. Takšne polnilnice ne zahtevajo velikega prilagajanja električne napeljave, pa še sorazmerno poceni so. Postavitev hitre polnilnice z enosmernim tokom je neprimerno dražja, pa še ustrezno močno napeljavo zahteva,
podjetja morajo razmisliti in določiti polnilni režim za svoje zaposlene: bo lahko en avto priključen vseh osem ur, kolikor traja delovnik zaposlenega? Bi bilo polnilni čas smiselno omejiti in tako omogočiti polnjenje več zaposlenim v času trajanja delovnika? 
ko se podjetje odloča o številu polnilnih priključkov, naj se odločevalci ozrejo daleč v prihodnost in postavijo več priključkov, kot jih morda potrebujejo v tem trenutku. Povečanje investicije za več priključkov bo v vsakem primeru manjše kot poznejše dograjevanje polnilne infrastrukture. Tudi primeri iz tujine temu pritrjujejo: presežki polnilnih priključkov niso ostali dolgo neizkoriščeni. Ob začetnem načrtovanju polnilne infrastrukture velja upoštevati tudi možnost, da bo podjetje, če ima svoj vozni park, v prihodnosti prešlo na povsem elektrificiran vozni park, za katerega bo treba zagotoviti polnilna mesta,
vsako podjetje s svojim parkiriščem za zaposlene je sicer lokacijsko in infrastrukturno zgodba zase, a pri postavitvi polnilnih mest (stenskih polnilnic ali stebričkov) je treba upoštevati enostavno dostopnost in pa seveda takšno prostorsko izvedbo, da ta omogoča polnjenje vseh električnih avtomobilov ne glede na to, kje na karoseriji imajo svoje vtičnice (nekateri imajo vtičnice spredaj, nekateri ob straneh spredaj ali zadaj),
pri izbiri izvajalca izgradnje polnilne infrastrukture v podjetju je treba izbrati takšnega, ki vgradi ustrezno sodobno in zmogljivo opremo. Ta mora omogočati dinamično upravljanje obremenitev, nadzor, evidence in upravljanje na daljavo, sistem za avtorizacijo in tudi sistem za obračunavanje polnjenja, če podjetje ne omogoča brezplačnega polnjenja. 

Trifazne polnilnice, ki omogočajo polnilno moč do 11 kW, so povsem dovolj zmogljive. Takšne polnilnice ne zahtevajo velikega prilagajanja električne napeljave, pa še sorazmerno poceni so.

400 kWh za mesec dni

AMZS že omogoča polnjenje električnih vozil zaposlenim

Na sedežu Avto-moto zveze Slovenije imamo že nekaj let Etrelovo polnilnico, na kateri člani uredništva polnimo testne električne avtomobile, AMZS šola vožnje, ki deluje na istem naslovu, polni električne avtomobile za učenje vožnje, polnilnico pa uporablja tudi nekaj zaposlenih s svojimi električnimi avti. Čeprav polnilnica omogoča polnjenje le enega avtomobila, smo se uporabniki doslej vedno uspešno dogovorili o polnjenju in na polnilnici ni prišlo do večjih “zastojev”. Iz statistike obratovanja polnilnice smo potegnili nekaj zanimivih podatkov o polnjenju v časovnem obdobju od sredine letošnjega septembra do sredine oktobra.
Avtomobili AMZS šole vožnje so v tem obdobju iz omrežja potegnili 297 kWh, kar je stalo 62 evrov, zaposleni na AMZS s svojimi električnimi avtomobili so “natočili” 64 kWh elektrike za 15 evrov, v testne avtomobile Motorevije pa smo “pretočili” 233 kWh elektrike za 56 evrov.  

Službeni avto na elektriko?

Prednosti uporabe električnih službenih avtomobilov

Marsikatero podjetje, ki svojim zaposlenim omogoča uporabo službenih avtomobilov, je že prešlo na električne službene avtomobile, ker ti omogočajo koriščenje davčnih ugodnosti in bonitet: 
- odbitek vstopnega DDV za električna službena vozila z vsemi posebnimi določbami in omejitvami,
- investicijsko olajšavo ob nakupu električnega službenega vozila: v petih letih po nakupu lahko podjetje uveljavlja davčno olajšavo v višini 40 odstotkov vlaganj v trajnostno mobilnost, če gre za nakup s finančnim lizingom,
- pri električnih službenih vozili ni bonitete za zasebno uporabo – te ne plača ne uporabnik ne podjetje,
- prihranek zaradi oprostitve plačevanja cestne takse.

Ključne besede


elektrikaelektrične polnilniceelektrični avtielektrična mobilnostELESNa elektriko

Blaž Poženel

Blaž Poženel

Odgovorni urednik