Reševalni pas bo dobil svoj prostor

Avto-moto, Promet, Na poti

Končno razjasnitev dileme na kakšen način na avtocesti narediti prostor za reševalna vozila.


Tvorjenje reševalnega pasu na avtocestah – sprejeta pobuda AMZS

Pred leti so reševalci, gasilci, policisti in druge službe, ki sodelujejo pri reševanju v prometnih nesrečah, začeli do mesta nesreč na avtocestah voziti po reševalnem pasu med obema kolonoma vozil in ne več po odstavnem pasu. Dars kot upravljalec slovenskih cest si je tvorjenje reševalnega pasu zamislil tako, da vozila na desni strani vozišča niso smela zapeljati na odstavni pas. Prometni predpisi o oblikovanju reševalnega pasu so bili nejasni, saj reševalnega pasu doslej niso dovolj natančno opredeljevali. O vseh nejasnostih in težavah pri vzpostavljanju reševalnega pasu smo obširno pisali v septembrski številki Motorevije leta 2015 in odgovornim posredovali tudi ustrezne pobude. Po več kot dveh letih naj bi vozniki vendarle dobili ustrezne napotke, kako naj tvorijo reševalni pas.

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora je na svoji seji 6. septembra sprejel predlog amandmaja odbora k predlogu zakona o pravilih cestnega prometa, ki na novo določa 14. odstavek 30. člena zakona takole: “V primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer morajo vozniki med kolonoma vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil.

Tako bo potekalo tvorjenje reševalnega pasu na avtocestah

Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča, Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.”

Preberite še: Intervencijska vožnja spada med najbolj zahtevne vozniške prvine

S tako določbo bo odpravljena nejasnost, ali vozila lahko zapeljejo na odstavni pas, saj je jasno zapisano, da je se tvorjenje reševalnega pasu lahko uporabi tudi odstavni pas.

Intervencijska vozila pa bodo ob tekočem poteku prometa tudi poslej še vedno lahko v skladu s 13. odstavkom 30. člena zakona o pravilih cestnega prometa za vožnjo in ustavitev uporabljala odstavni pas ali odstavno nišo.

Pobuda AMZS o jasni usmeritvi voznikom, kako tvoriti reševalni pas, je torej vendarle naletela na rešitev, težko pa je razumeti, da so birokratsko – poslanski mlini mleli kar dve leti, da so našli primerno rešitev. Amandma morajo sedaj potrditi še poslanci Državnega zbora, kdaj se bo to zgodilo, pa še ni določeno.

Ključne besede


Varna vožnjareševalni pasPrometna varnostPrometprometna ureditevavtocestaIntervencijska vožnja