Vožnja s spremljevalcem

Promet

Najboljša šola - za vožnjo in življenje


Dobra šola vožnje bodoče voznike ne pripravi le na končno izpitno vožnjo in pridobitev vozniškega dovoljenja, pač pa jih mora pripraviti tudi na vse pasti in izzive, s katerimi se bodo srečevali kot vozniki v vsakdanjem prometu. A v rednem procesu usposabljanja za to pogosto zmanjka časa. Rešitev, ki deluje, obstaja že kar nekaj časa in je dostopna (skoraj) vsem, se imenuje “vožnja s spremljevalcem”.

Zaradi neučakanosti in dragih ur vožnje v praktičnem delu usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja bodoči vozniki pogosto hitijo skozi proces usposabljanja. Prav praktične izkušnje s ceste pa so lahko najbolj dragocen vir znanja - ne samo za izpitno vožnjo, temveč predvsem za varno vozniško prihodnost. Tudi zato je pri nas že nekaj časa na voljo dodaten način usposabljanja bodočih voznikov - vožnja s spremljevalcem.

Izkušnje, navade in zrelost

Vožnja s spremljevalcem je namenjena usposabljanju za vozniški izpit - ni nadomestilo za redne in obvezne ure praktičnega usposabljanja v šoli vožnje, ga pa zelo učinkovito dopolnjuje. Z izkušenim spremljevalcem na sovozniškem sedežu voznik začetnik lahko postopno pridobiva znanje; od spremljevalca se uči vozniške zrelosti, nabira izkušnje in pridobiva vozniške navade. Pri tem je seveda ključnega pomena, da je spremljevalec odgovorna oseba, ki bi rada svojega učenca naučila predvsem varne vožnje in pravilnega obnašanja v prometu.

Kdo lahko vozi s spremljevalcem?

S spremljevalcem lahko vozijo kandidati, ki so starejši od 16 let in izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so v šoli vožnje opravili teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B,
  • so opravili teoretični del vozniškega izpita,
  • so v šoli vožnje končali praktični del usposabljanja,

Dodatni pogoji so še, da jim vozniško dovoljenje ni odvzeto, da se jim ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije, da se jim ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, da jim ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in da v evidenci nimajo nobene kazenske točke v cestnem prometu (če že imajo vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije).

Kdor izpolnjuje vse naštete pogoje, lahko vozi osebni avto s spremljevalcem, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar le največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje.

Odgovoren je tudi spremljevalec!

Spremljevalec je odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila oseba, ki se usposablja s spremljevalcem, razen če tega ni mogel preprečiti. Ne bodoči voznik ne spremljevalec med vožnjo ne smeta telefonirati in ne smeta biti pod vplivom alkohola.

Tablica L

Ves čas vožnje bodočega voznika s spremljevalcem mora biti avto opremljen s predpisano tablico kvadratne oblike (in velikosti 12,8 x 17,8 cm) zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve.

Strošek je le plačilo upravne takse

Vožnja s spremljevalcem za kandidata (ali spremljevalca) ne predstavlja nobenih dodatnih stroškov, razen enkratnega plačila upravne takse ob vpisu spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje na upravni enoti.

5 nasvetov za spremljevalce mladih voznikov

1. Mlade voznike učite defenzivno vožnjo.

2. Izklopite moteče dejavnike - radio in mobilni telefon.  

3. Mlade voznike spremljajte v raznolikih voznih razmerah.

4. Ostanite mirni - tudi če pride do stresnih trenutkov.

5. Vzemite si čas in načrtujte pogoste vožnje.

Število vpisanih spremljevalcev v Sloveniji:

2014: 2628

2015: 1767

2016: 2073

Ključne besede


Varna vožnjaMladi vozniki

 

Voznik začetnik + Delavnica Triglav mladi

Z udeležbo na brezplačni Delavnici Triglav mladi boste na podlagi predložitve potrdila o opravljeni delavnici, vse od 1. 2. 2020, upravičeni do 10-odstotnega popusta pri zavarovanju MLADI VOZNIK.

Prijavi se zdaj

 

Voznik začetnik

Ta povezava vodi naravnost na prijavnico za program za voznike začetnike. Brez ovinkov. :)

Prijava na prost termin

 

Si voznik začetnik?

Vse, kar moraš vedeti o dodatnem usposabljanju za voznike začetnike v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem!

Klikni tu!