Manj subvencij za več električnih avtomobilov?

Promet

Ekologija: Znižanje finančnih spodbud za nakup električnih vozil


Slovenski kupci bodo po novem dobili 1500 evrov manj državne pomoči za nakup električnega avtomobila. Eko sklad tudi v celoti ukinja finančno spodbudo za nakup priključnih hibridov. Preverili smo razloge za znižanje spodbud.

Vsi, ki so do 13. marca na Eko skladu oddali vlogo za nepovratno finančno spodbudo občanom za nakup električnega avtomobila, bodo še dobili do 7500 evrov državne pomoči. Vsi, ki so oziroma bodo vlogo vlogo za nakup električnega avtomobila (kategorija M1) vložili po 13. marcu, pa bodo od države dobili 1500 evrov manj, torej le 6000 evrov nepovratnih sredstev.

Na Eko skladu sicer zaradi zaostrenih gospodarskih razmer povezanih z izbruhom bolezni covida-19 ne pričakujejo kakšnih dodatnih ukinitev subvencij ali kakršnihkoli zapletov glede izplačil že odobrenih sredstev kupcem, ki so kupili električne avtomobile.

Subvencija kot ključni dejavnik nakupa: bo formula manj za več delovala?

Mojca Vendramin, direktorica Eko sklada, pojasnjuje, da gre za znižanje v skladu s poslovnim in finančnim načrtom za leto 2020 ter dejstvom, da je vsako leto več vlog za subvencije:

“Število dodeljenih spodbud v zadnjih letih dosega izjemno rast. Število vlog je vsako leto večje za 60 do 80 odstotkov. Tako bo po naši oceni letos dodeljenih spodbud že za približno 1500 vozil. Če želimo, da se pozivi za spodbude ne bi zapirali zaradi porabljenih sredstev, s čimer zagotavljamo kontinuiteto posameznih ukrepov, je treba višino spodbude znižati. Znižanje spodbud utemeljuje tudi dejstvo, da so v Sloveniji zaradi visokih spodbud cene električnih avtomobilov višje kot v drugih državah EU.” Po mnenju Vendraminove znižanje subvencije ne bo negativno vplivalo na prodajo električnih avtomobilov pri nas.

Seveda bosta čas in trg pokazala, če ima direktorica Eko sklada prav. Vsekakor pa zlasti tistim kupcem, ki jim je državna pomoč ključni dejavnik pri odločitvi za prehod na elektromobilnost, ne bo vseeno ali bodo od države dobili 1500 evrov manj. Za ta denar se denimo dobi že zelo dobra pametna hišna polnilnica za polnjenje električnega avta. Skoraj zagotovo tudi prodajalci električnih avtomobilov v Sloveniji ne bodo čez noč cen avtomobilov spustili za tisočaka in pol - tudi zato, ker ob upoštevanju opremljenosti električni avtomobili pri nas večinoma niso dražji kot v tujini.

Ob odločitvi Eko sklada za popolno ukinitev spodbud za priključne hibride se postavlja vprašanja ali pristojni res dobro poznajo ponudbo, tehnologijo in strategijo avtomobilskih izdelovalcev.Ne, priključni hibridi niso samo dragi in veliki avtomobili, saj ponudba raste tudi med kompaktnimi družinskimi kombi limuzinami in križanci.

Priključni hibridi niso le veliki in dragi cestni terenci

Druga novost, ki ne gre na roko razvoju elektrifikacije slovenskega cestnega prometa, je popolna ukinitev spodbud za priključne hibride in za vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega. Na Eko skladu pojasnjujejo:

Subvencije smo ukinili zato, ker gre pri priključnih hibridih za večje avtomobile, večinoma luksuzne in cestne terence. Ti se zelo malo vozijo na elektriko, imajo pa zelo veliko porabo goriva. Spodbude smo ukinili tudi zato, ker je zelo veliko povpraševanje za električna vozila.

Ob tem se postavlja vprašanja ali pristojni res dobro poznajo ponudbo, tehnologijo in strategijo avtomobilskih izdelovalcev. Priključni hibridi imajo električni doseg (od 50 do 80 km) prilagojen dnevni kilometrini povprečnega Evropejca in bodo imeli pomembno vlogo elektrifikacije mestnega prometa. Poleg tega je priključni hibrid z manjšim akumulatorskim sklopom primeren tudi za vse, ki živijo v stanovanjskih blokih v velikih naseljih in doma nimajo dostopa do svoje vtičnice, saj lahko avtomobil brez težav veliko hitreje napolnijo na javnih polnilnicah v času nakupov, rekreacije ali sestanka v mestu. Ne, priključni hibridi niso samo dragi in veliki avtomobili, saj ponudba raste tudi med kompaktnimi družinskimi kombi limuzinami in križanci.

Zastopniki avtomobilskih znamk pri nas opozarjajo, da zniževanje državnih spodbud za nakup čistejših vozil nikakor ne gre z roko v roki s smelimi načrti strategije zniževanja izpustov, ki jih določa Evropska unija in slovenskimi načrti za zmanjševanje izpustov.

Vpliv na prodajo električnih avtomobilov

Zastopniki avtomobilskih znamk pri nas opozarjajo, da zniževanje državnih spodbud za nakup čistejših vozil nikakor ne gre z roko v roki s smelimi načrti strategije zniževanja izpustov, ki jih določa Evropska unija in slovenskimi načrti za zmanjševanje izpustov. Pri podjetju Porsche Slovenija, ki zastopa znamke največjega evropskega avtomobilskega koncerna Volkswagna, pozivajo pristojne, da tudi v luči zaostrenih gospodarskih razmer zaradi izbruha korona virusa ponovno preučijo svoje odločitve:

"V času, ko slovenskemu in svetovnemu gospodarstvu grozi recesija in ko bo zagotovo še dodatno upadla kupna moč, lahko vsekakor pričakujemo, da bo vpliv na prodajo električnih vozil še bistveno večji kot na prodajo ostalih novih vozil. Gre namreč za vozila, katerih izdelava je zaenkrat še občutno dražja, zato so višje tudi njihove cene. Cene električnih vozil v Sloveniji so popolnoma primerljive s cenami v drugih evropskih državah, še posebej v nam primerljivih državah, kot sta Hrvaška in Madžarska. Zato je prepričanje, da bo Eko sklad z znižanjem subvencije za električna vozila in z njeno ukinitvijo za priključne hibride spodbudil nižanje cen tovrstnih vozil na slovenskem trgu zmotno in v sedanji situaciji tudi zelo škodljivo. Slovenija bo ob znižanih in ukinjenih subvencijah še bistveno težje dosegala cilje državne strategije za področje alternativnih goriv in nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Menimo, da bi bilo smiselno, da Eko sklad v luči trenutnih razmer ponovno preuči svojo odločitev. Splošna negotovost, ki je nastala zaradi posledic epidemije, bo v kombinaciji z nižjimi subvencijami za električna vozila nedvomno močno omejila prodajo električnih vozil,” pojasnjuje Slavko Ažman iz podjetja Porsche Slovenija, ki je v zadnjem času veliko investiralo tudi v razvoj blagovne znamke Moon za ponudbo dodatnih storitev povezanih s polnjenjem električnih avtomobilov in izgradnjo sončnih elektrarn.

Porsche Slovenija: "Slovenija bo ob znižanih in ukinjenih subvencijah še bistveno težje dosegala cilje državne strategije za področje alternativnih goriv in nacionalnega energetskega in podnebnega načrta."

Stran od razvitega dela Evrope?

Pri slovenskem zastopniku korejskega velikana Hyundaija, ki pri nas prodaja tako električne avtomobile kot tudi priključne hibride, opozarjajo, da število električnih vozil v slovenskem voznem parku jasno kaže, da kljub eni najvišjih državnih subvencij velika večina ljudi še ni pripravljena stopiti na pot delne ali popolne elektrifikacije svojega vozila.

“Zmanjšanje subvencije za nakup električnega vozila in popolna ukinitev subvencije za priključne hibride bo po naši oceni zagotovo negativno vplivala na rast deleža elektrificiranih vozil v Sloveniji. Tu ne gre pozabiti tudi na nov predlog zakona o davku na motorna vozila, ki naj bi po trenutnem besedilu dodatno obdavčil električna vozila. Skupni učinek obeh ukrepov lahko občutno ohromi nadaljnjo rast prodaje električnih vozil. Odločiti se bo torej treba, ali si v prihodnje v Sloveniji želimo držati korak z razvitim delom Evrope, ko govorimo o deležu električnih vozil v voznem parku, saj zaenkrat pri tem precej zaostajamo,” odločitev Eko sklada komentirajo v podjetju Hyundai Avto Trade.

"Odločiti se bo torej treba, ali si v prihodnje v Sloveniji želimo držati korak z razvitim delom Evrope, ko govorimo o deležu električnih vozil v voznem parku, saj zaenkrat pri tem precej zaostajamo,” odločitev Eko sklada komentirajo v podjetju Hyundai Avto Trade.

Za 1500 evrov dražji električni avti

Anže Sernel, direktor prodaje in prodajne mreže znamk Renault in Dacia, poudarja, da se zaradi novega poziva električni avtomobili ne bodo pocenili, posebej negativen vpliv pa ima odločitev na razširjeno ponudbo novih, dostopnejših modelov s hibridnim pogonom: “Znižanja subvencij žal ne moremo kompenzirati z nižjimi cenami, kar pomeni, da se je s tem ukrepom cena električnih vozil takoj povišala za 1500 evrov. Še večji negativni vpliv prinaša ukinitev subvencije za priključne hibride. Renault bo letos začel prodajati še priključna hibrida modelov captur in megane e-tech, ukinitev subvencij pa ni dobra popotnica za tovrstna vozila. Slovenija je imela že pred znižanjem subvencij za električna vozila in ukinitvijo subvencij za priključne hibride prevelik razkorak med cilji znižanja izpustov v prometu in realnostjo na cestah. Z znižanjem subvencij bomo te cilje dosegli še težje, saj ocenjujemo, da bo ta ukrep negativno vplival na prodajo električnih vozil.”

Renault Slovenija: "Znižanja subvencij žal ne moremo kompenzirati z nižjimi cenami, kar pomeni, da se je s tem ukrepom cena električnih vozil takoj povišala za 1500 evrov."

Letos na voljo 5 milijonov evrov, ugodno kreditiranje ostaja

Na Eko skladu zaradi zaostrenih gospodarskih razmer povezanih z izbruhom bolezni covida-19 ne pričakujejo kakšnih dodatnih ukinitev subvencij ali kakršnihkoli zapletov glede izplačil že odobrenih sredstev kupcem, ki so kupili električne avtomobile: “Zapletov ne pričakujemo, saj v skladu z vsemi interventnimi zakoni upravni postopki in roki v času kriznih razmer ne tečejo, prav tako je zaradi višje sile omogočeno podaljšanje roka. V pripravi je tudi rebalans poslovnega in finančnega načrta za leto 2020. Vlada je namreč sprejela odlok o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 - 2023 in zaradi posledic pandemije pričakuje manj prilivov sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost. Za avtomobile bomo v poskušali zagotoviti kontinuiteto, tako da pozivov ne bomo zapirali med letom. Glede na trenutne razmere lahko pričakujemo manjše povpraševanje oziroma manjše število nakupov ter tudi manjšo ponudbo na trgu električnih vozil v letošnjem letu. Poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2020 predvideva, da bo sklad v letu 2020 nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za program izboljšanja energetske učinkovitosti v vrednosti do 5 milijonov evrov. Toliko sredstev je namenjenih občanom in pravnim osebam za nabavo električnih vozil.”

Kupcem okolju prijaznih vozil še vedno ponujajo tudi zelo ugodno posojilo z obrestno mero 1,3 odstotka. Lani je bila več kot polovica vseh posojil Eko sklada v višini 21 milijonov evrov namenjena občanom za nakup okolju prijaznih avtomobilov, med katerimi so fizični kupci s posojilom plačali 243 električnih in kar 670 hibridnih avtomobilov.

Po novem pozivu vsa podjetja ne morejo do subvencije za električne vozila?

V novem pozivu državnih spodbud za električna vozila je v 9. točki, ki opredeljuje pogoje za izplačilo nepovratnih sredstev nov pogoj, ki po mnenju poznavalcev določenim podjetjem ne omogoča črpanja nepovratnih sredstev pri elektrifikaciji voznega parka in jih s tem oškoduje. Omenjena točka pravi: “V primeru finančnega lizinga, je treba poleg računa prodajalca za nakup vozila priložiti tudi kopijo pogodbe o finančnem lizingu. Račun ne sme biti izdan s strani upravičene osebe ali od poslovno ali zasebno povezane osebe opredeljene z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb.”

To določilo pomeni, da določene pravne osebe pozivu niso upravičene do subvencije, ker so lastniško povezane s prodajalci vozil. Če ima prodajalec vozil tudi lastno finančno podjetje, banko ali lizing hišo torej, za električna vozila, ki bi jih uporabljali uslužbenci v finančnem podjetju, tako ne more dobiti spodbude.

Vaše mnenje ...

Vaše mnenje nam je pomembno.

Ali ste zaradi višine državne spodbude razmišljaj o nakupu električnega avtomobila?

 

Ključne besede


EkologijaElektrični avtipriključni hibridEko sklad