Motoristom prijazne ceste?

Promet

Stebrički, ograje, talne oznake in drugi infrastrukturni ukrepi za večjo varnost motoristov


Motoristi spadajo med najbolj ogrožene udeležence v prometu; zasnova motornega kolesa ne omogoča vgradnje varnostne kletke, kakršno poznamo iz avtomobilov, zaradi česar so motoristi bolj izpostavljeni, ko pride do nesreče - padca ali trka. Za lastno varnost lahko največ naredijo motoristi sami, a pomagajo jim lahko tudi ustrezne rešitve na cestni infrastrukturi, kot so na primer novi pasivni varni obcestni stebrički za vodenje motoristov skozi ovinke. Postavljeni so na cesti Stari Log - Dvor. Za kaj gre?

Ceste, ki si jih avtomobilisti delimo z motoristi, kolesarji in ostalimi udeleženci v prometu, morajo biti zasnovane in zgrajene tako, da vsem zagotavljajo varno vožnjo. A zaradi razlik med posameznimi prevoznimi sredstvi ceste v resnici niso enako varne za vse; ograja ob cesti, ki ob napaki voznika zadrži avto pred izletom s ceste, lahko na primer ob vozniški napaki motorista tega močno poškoduje. Rešitev - odbojna ograja z dodatno zaščito za motoriste - se v zadnjih letih uveljavlja tudi pri nas in močno zmanjša možnost hujših poškodb, ko motorist po padcu prileti vanjo.

Od talnih oznak do vzdrževanih cest

Med druge ukrepe za večjo varnost motoristov štejemo tudi talne oznake. Takšna je na primer dodatna ločilna črta ob neprekinjeni polni črti, ki zmanjša možnost, da se motorist znajde na nasprotnem voznem pasu - različica te rešitve so posebne črtkane talne označbe, ki voznika usmerjajo stran od sredinske polne črte.
Druge rešitve za večjo varnost motoristov so še redno čiščenje in vzdrževanje cest, ki so zaradi umazanije, slabega stanja in udarnih jam lahko zelo nevarne za motoriste, izboljšanje preglednosti cest z odstranitvijo ovir, ki zastirajo pogled naprej, pa tudi zaščita nevarnih objektov ob cestah, kakršni so na primer vodotoki, drevesa, drogovi, stebrički in podobno.
Za večjo varnost motoristov so učinkoviti tudi temeljitejši konstrukcijski posegi v cestno infrastrukturo, kakršni so na primer prilagoditve prečnega in vzdolžnega nagiba vozišča, razširitev ceste v ovinkih, pa tudi izboljšanje vozišča s preplastitvijo z bolj oprijemljivim asfaltom z večjo torno sposobnostjo in podobni ukrepi, ki pa zahtevajo bistveno večje finančne vložke.

Med novejšimi inovativnimi - in cenovno dostopnimi - rešitvami velja omeniti pasivne varne stebričke za vodenje motoristov skozi ovinke.

 

Stebrički za usmerjanje motoristov v ovinkih

Med novejšimi inovativnimi - in cenovno dostopnimi - rešitvami velja omeniti pasivne varne stebričke za vodenje motoristov skozi ovinke. Direkcija RS za infrastrukturo DRSI je namreč v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani izvedla pilotni projekt postavitve pasivno varnih stebričkov za vodenje skozi ovinke na državni cesti R1-214, odsek 1157 Stari Log - Dvor. V sklopu projekta so izvedli tudi opazovanje vpliva pasivno varnih stebričkov na vožnjo motoristov skozi ovinke. DRSI je na omenjenem odseku ovinke opremil s pasivnimi varnimi stebrički bele in rumene barve.

Namen pasivno varnih stebričkov bele barve je izboljšanje vodenja skozi nepregledne ovinke v daljših in “S” ovinkih, kjer voznik ne more predhodno oceniti poteka ceste, ki lahko zato voznika motornega kolesa preseneti in spravi v nevaren položaj.

Rumeni stebrički na omenjeni cesti so namenjeni označevanju slabše zaznavnih priključkov, da voznika opozorijo na potencialno nevarnost vključevanja vozil iz stranske prometne smeri na glavno prometno smer.
Kot nadgradnja varnih stebričkov za vodenje skozi ovinke je za ostrejše ovinke predvidena tudi nadgradnja teh stebričkov z obojestranskimi znaki za usmerjanje skozi ovinke - te znake z rdečo puščico je mogoče preprosto namestiti na vrh stebričkov, pri čemer zaradi lahke plastične zasnove ne stebriček ne znak ne predstavljata toge ovire oziroma nevarnosti, če motorist trči vanjo.

Blažilniki trka kot zaščita stebričkov obcestnih ograj

Ena od večjih nevarnosti za motoriste ob trku oziroma padcu predstavljajo tudi kovinski stebrički odbojnih ograj v ovinkih. To težavo upravljavci cest rešujejo z namestitvijo dodatne odbojne ograje (motoristične letve), ki prekrije kovinske stebričke - ali pa z namestitvijo posebnih blažilnikov trka za motoriste.

Te je DRSI postavila na državni cesti med Novim mestom in Metliko: testni rezultati so pokazali, da so blažilniki trka bolj primerni za ostrejše krivine, kjer geometrijski elementi ceste ne omogočajo večjih hitrosti motoristov. Blažilniki trka so primerna rešitev tudi na mestih, kjer motoristična letev ne zaščiti vseh nosilnih stebrov ograje - predvsem na začetku in koncu ograje, kjer se začne vkopana zaključnica. V ovinkih, kjer se lahko razvijejo višje hitrosti, so primernejša rešitev motoristične letve, ki ščitijo motorista pred naletom v stebriček ali tudi zdrsom pod ograjo ter omogočajo varen pojemek motorista z drsenjem ob ograji.


Odziv motoristov: “Fenomenalna rešitev”

Na postavitev pasivno varnih stebričkov za vodenje motoristov v ovinkih so se odzvali tudi motoristi. V Motoklubu Novo mesto so zapisali: “Označitve krivin s stebrički in znaki se nam zdijo fenomenalne. Zelo dobra rešitev, saj takšna označitev daje ustrezno informacijo (opozorilo) vozniku motorja, kaj lahko pričakuje (kako poteka krivina) in s tem se motorist lažje pripravi na manever. Motoristi vsekakor podpiramo takšen pristop, za katerega menimo, da je eden boljših glede na izkušnje, ki jih imamo iz ostalih držav.”

Tudi v Motoklubu Ajzenponar so zadovoljni z rešitvijo: “Smo zelo veseli takšne rešitve, ki dejansko upošteva motoristove potrebe. Označitev krivin s stebrički in znaki nudi motoristu varno usmerjanje in stebrički so vsekakor boljši od ograj, saj ob padcu ne poškodujejo ali celo ubijejo motorista”.

Ključne besede


motoristivarna mobilnostvarna vožnjaceste