Konec izogibanja vpoklicem?

Avto-moto

Kdor se ne bo odzval na obvezni vpoklic vozila, se ne bo smel voziti!


1. februarja je v veljavo stopil 6. odstavek 12. člena zakona o vozilih, ki govori o tem, da se mora lastnik vozila odzvati na vpoklic izdelovalca. Če se ne odzove v predpisanem roku, ne more registrirati svojega vozila ali podaljšati veljavnosti prometnega dovoljenja. Za kaj gre?

O vpoklicih smo v Motoreviji obširno pisali že pred dvema letoma; v članku smo na primer osvetlili sistem vpoklicev, razloge zanje, pa tudi sistem obveščanja lastnikov vozil in kdo pri nas te spremlja in beleži. V pogovoru z mag. Tomažem Svetino, vodja sektorja za vozila pri Agenciji za varnost prometa, ki prek homologacijskih organov nadzoruje tudi to področje, smo že pred dvema letoma tudi napovedali, da bodo s spremembo zakona o vozilih nekateri vpoklici postali obvezni, kar se je z začetkom veljavnosti omenjenega člena v zakonu tudi zgodilo.

Kot smo že zapisali, je 1. februarja letos v veljavo stopil 6. odstavek 12. člena zakona o vozilih, ki se glasi:

V primeru odpoklica iz četrtega odstavka tega člena mora lastnik vozila na zahtevo proizvajalca v predpisanem roku omogočiti izvedbo vseh popravljalnih ukrepov na vozilu, če vozilo uporablja, ga registrira ali podaljša veljavnost prometnega dovoljenja. Vozilo, na katerem niso izvedeni popravljalni ukrepi v primeru odpoklica vozila, se ne more registrirati oziroma se zanj ne more podaljšati veljavnost prometnega dovoljenja.

Povedano drugače: če vozite avto, ki ga je izdelovalec vpoklical zaradi ugotovljene napake, ki po zakonu predstavlja “resno nevarnost za cestni promet, okolje ali zdravje”, pa se v dogovorjenem roku niste odzvali na vpoklic, vas bodo ob prvi ponovni registraciji ali podaljšanju prometnega dovoljenja zavrnili, z neveljavnim prometnim dovoljenjem pa ne boste smeli na cesto.

nega najbolj razvpitih vpoklicev, ki je dvignil veliko prahu je imel Volkswagen, ko je pričel odpravljati  posledice afere s prirejanjem izpušnih plinov na dizelskih motorjih TDI - 1,6 in 2,0 - oznake EA 189.

Težava: lastništvo avtomobila

Zakaj bi sploh prišlo do tega? Ali se vsi vozniki ne odzovejo na vpoklice? Kot smo ugotovili že pred dvema letoma, odzivi na vpoklice po izkušnjah slovenskih zastopnikov in distributerjev doslej niso bili prav spodbudni. Delno je odziv odvisen od vrste napake oziroma možne okvare: če gre za večjo napako pri zavorah ali podvozju ali možnost požara, je odziv večji, kot če gre za kakšno na pogled manj vpadljivo napako, ko marsikateri lastnik na vpoklic le zamahne z roko. Tisti, ki svoje avtomobile servisirajo na rednih servisih, se zanašajo na to, da bodo že ob prvem obisku servisa odpravili tudi napako ali pomanjkljivost, tisti, ki svoje avtomobile servisirajo kje drugje, pa se že zato, ker ne želijo na pooblaščen servis, tudi ob vpoklicu odpovedo obisku pooblaščenega serviserja. Tudi zato praviloma nikoli vsi vpoklicani avtomobili ne pridejo na servis, da bi odpravili napako ali pomanjkljivost, zaradi katere je bil avto vpoklican.

Težava z vpoklici je tudi v neučinkovitem obveščanju lastnikov - najbolj zaradi nepopolne baze podatkov o lastnikih vpoklicanih avtomobilov. Če gre za relativno nov avto, menjav lastništva praviloma ni veliko in so podatki dokaj zanesljivi. Pri starejših avtih lastništva ni več tako enostavno ugotoviti, čeprav imamo v Sloveniji dva registra vozil, centralnega in matičnega. Pri vpoklicih namreč ne gre samo za novejše avtomobile, ampak včasih izdelovalec ugotovi napako tudi pri katerem od svojih starejših vozil.

Brez popravila, brez dokumentov

Doslej neodzivanje na vpoklice ni imelo neposrednih posledic za lastnike, od 1. februarja pa je drugače. Pri Agenciji za varnosti prometa, ki spada pod ministrstvo za infrastrukturo, so nam pojasnili, da se vpoklici beležijo v registru vozil, ki je povezan z organizacijami, ki izvajajo upravne postopke in tehnične preglede. V postopku evidentiranja v matičnem registru vozil se tako na spletni strani prikaže obvestilo z naslednjo vsebino: “Odpoklic vozila – določeni postopki niso omogočeni. Stranka naj kontaktira proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika vozila.” Hkrati s tem obvestilom bo v uporabniškem vmesniku, ki ga uporabljajo referenti pri registracijskih postopkih, onemogočen vnos oziroma izpeljava nekaterih postopkov - prve registracije, podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, ponovne registracije in izračun letne dajatve za uporabo cest. Povedano drugače, z avtom, ki ni bil deležen zahtevanega popravila iz vpoklica, kar je zavedeno v evidenci vozil, ne bomo mogli opraviti omenjenih postopkov.

Doslej neodzivanje na vpoklice ni imelo neposrednih posledic za lastnike, od 1. februarja pa je drugače.

Kdo odloča o obvezi?

Ker niso vsi razlogi za vpoklic “nevarni za cestni promet, okolje ali zdravje”, kar so pogoji za zakonsko obvezo odziva na vpoklic, nas je zanimalo, kdo odloča o tej nevarnosti. Iz AVP so nam odgovorili: “Odločitev o presoji lahko poda homologacijski organ, ki je za določen tip vozila podelil homologacijo in je tudi odgovoren za nadzor nad skladnostjo proizvodnje. Potrebne ukrepe za odpravo napake homologacijski organ določi v sodelovanju s proizvajalcem.” O tem, ali je vpoklic obvezen, bodo torej odločali avtomobilski izdelovalci oziroma njihovi zastopniki in distributerji, ki morajo homologacijski organ obvestiti o vpoklicu.

Spremljajte pošto!

Vsem slovenskim lastnikom vozil svetujemo, naj spremljajo obvestila pooblaščenih serviserjev, sprejemajo njihovo pošto ali odgovarjajo na klice. Ko dobijo obvestilo o vpoklicu, naj se nanj tudi odzovejo in avto odpeljejo na zahtevano popravilo v zahtevanem roku, sicer bodo neprijetno presenečeni, ko bodo stopili pred okence referenta in zahtevali podaljšanje prometnega dovoljenja.

Veljajo le vpoklici po 1. februarju 2020!

Mejni datum pričetka odpoklica vozil pomeni datum uradnega dokumenta proizvajalca. Če je datum na uradnem dokumentu proizvajalca pred 1. februarjem 2020, pooblaščeni zastopnik pa je oddal vlogo na ministrstvo po 1. februarju 2020, tak odpoklic ne spada v zakonsko zahtevo onemogočanja postopkov.

Tako na primer vseh tistih, ki se še niso odzvali na Volkswagnov vpoklic zaradi tehnične prilagoditve dizelskim motorjev zaradi “dizelske afere”, onemogočanje postopkov ne bo doletelo.

Kako poteka vpoklic?

Zastopniki oziroma distributerji navodila o vpoklicu dobijo od svojih principalov, ki predpišejo natančen postopek, kaj je treba storiti ob vpoklicu zaradi določene napake: ali samo popraviti okvaro ali zamenjati določen del ali pa je morda potreben kakšen drugačen poseg. Zastopnik oziroma distributer v bazi svojih podatkov na temelju VIN številk preveri, koliko avtomobilov je treba vpoklicati. O vpoklicu nato obvesti pooblaščene serviserje, ki dobijo natančna vodila, kaj morajo storiti, ko vpoklican avto pride v servisno delavnico. Če se lastnik v roku nekaj mesecev ne oglasi na servisu, mu zastopnik oziroma distributer še enkrat pošlje obvestilo o vpoklicu. S tem je delo zastopnika oziroma distributerja opravljeno. Če je ravnal tako in to lahko dokaže nadzornemu organu, torej AVP, je svoje delo korektno opravil.

Po informacije o aktualnih vpoklicih na speltno stran car-recalls.eu

Kako do ažurnih informacij o vpoklicih vozil?

Pri nas ne obstaja zbirno mesto oziroma seznam vseh vpoklicev, na ravni držav EU pa so ti ažurno in pregledno objavljeni na spletni strani car-recalls.eu. Tam lahko vsak lastnik vozila pogleda, če je bil njegov avto vpoklican: poleg seznama najnovejših vpoklicev je na spletni strani tudi priročno orodje, s katerimi lahko iščemo vpoklice po znamkah in modelih. Ob pomoči objavljenih VIN številk vpoklicanih vozil lahko najdemo tudi podatke o našem avtomobilu. Na spletni strani so objavljene tudi novice o vpoklicih, statistika vpoklicev in vrsta drugih zanimivih informacij.

Ključne besede


VpokliciAgencija RS za varnost prometaregistracija