Kako (ne)natančni so merilniki tlaka na bencinskih servisih?

Promet, Nasveti

Jim torej gre zaupati?


Bralci ste nas opozorili, da ste med redno in za varnost zelo pomembno kontrolo tlaka v pnevmatikah opazili slabo stanje polnilnic na nekaterih bencinskih servisih ter izrazili dvom v natančnost meritev tlaka. Pod drobnogled smo vzeli deset bencinskih servisov od Maribora do Ljubljane in preverili, koliko odčitki tlaka odstopajo od resničnih vrednosti.

Večkrat smo že poudarili, kako zelo je zaradi varnosti, voznih lastnosti, obrabe in energijske učinkovitosti pomembno, da je tlak v pnevmatikah pravilen. V sodobnih avtomobilih ga pomaga nadzorovati tudi pametna diagnostika: vsi novi avtomobili na cestah EU morajo biti namreč od jeseni 2014 opremljeni s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah. Tipala teh sistemov zaznajo odstopanje od prednastavljene vrednosti. Težava pa nastane, če zaradi nenatančnih manometrov na javnih polnilnicah tlak dopolnite na predpisano vrednost in tipala ponastavite na ustrezno vrednost glede na “pravilen” odčitek tlaka na polnilni postaji, a se zaradi premalo natančno umerjenega manometra vseeno z bencinskega servisa odpeljete s prenizkim tlakom v pnevmatikah. Spomnimo, da je pravilen tlak v pnevmatikah pomemben za dobo trajanja pnevmatike in obrabo, doseganje pravilne temperature v pnevmatiki, za blaženje, lego na cesti, zavorno pot in seveda kotalni upor, ki je med pomembnejšimi dejavniki porabe goriva. Premajhen tlak v pnevmatiki poveča kotalni upor, kar posledično pomeni večjo porabo goriva. Že za 0,4 bara manjši tlak od predpisanega skrajša dobo trajanja pnevmatike za 30 odstotkov, saj pride do nepravilne obrabe tekalne površine. Ob tem pa ni zanemarljiva niti povečana poraba goriva: okoli 2 decilitra na 100 km več boste porabili ob prej omenjenem odstopanju. Ne sliši se veliko, a na vsakih 1000 prevoženih km to pomeni že 2 litra oziroma skoraj 2,6 evra več pri dizelskem motorju ali skoraj 2,7 evra več pri bencinskem.

Zastonj in uporabniku prijazno? Da, v teoriji, v praksi pa …

Vzdrževanje ustreznega tlaka v pnevmatika je najcenejši in najenostavnejši način za varno in učinkovito vožnjo. Ker vsakdo doma vendarle nima kompresorja in manometra, se zato večina voznikov za kontrolo tlaka največkrat ustavi ob kompresorskih polnilnicah bencinskih servisov. Tam je to brezplačno, naj bi bilo zanesljivo in uporabniku prijazno. V teoriji: v praksi pa v kakovost storitve hitro poseže poškodovana infrastruktura, nečitljivi, od vlage poškodovani manometri, zaparkirana mesta ob polnilnih postajah, poškodbe cevi in nastavkov za nameščanje na ventil ter, kot smo ugotovili, tudi napake v odčitanih vrednostih.

Vaše mnenje ...

Vaše mnenje nam je pomembno.

Kje vi največkrat preverjate in dopolnjujete tlak v pnevmatikah?

 

Odstopanje skoraj kot pravilo: 0,1 bara razlike skoraj povsod, kjer smo se ustavili

V našem testu smo se med Mariborom in Ljubljano ustavili na desetih naključno izbranih bencinskih servisih - štirje so bili Petrolovi, štirje OMV, en Logov in en MOL - ob avtocesti, v večjih mestih in na podeželju. Pri tem smo na polnilnicah za tlak preverjali stanje, delovanje, dostopnost in natančnost izmerjene vrednosti. Odčitek oziroma meritev smo preverjali z natančno umerjenim manometrom iz AMZS delavnice. Na vsaki polnilni postaji smo tlak preverjali na prednjih pnevmatikah, katerim smo pred polnjenjem tlak znižali na 1,9 bara in ga s kompresorsko enoto bencinskega servisa nato dopolnili do vrednosti 2,2 bara ter nato z našim umerjenim manometrom preverili dejanski tlak v pnevmatiki. Tako smo dobili natančen odčitek tlaka v pnevmatikah oziroma razliko med odčitkom na našem manometru in manometru polnilnice na bencinskem servisu. V večini primerov smo ugotovili razlike; manometri na bencinskih servisih so kazali tlak, ki se ni ujemal s tlakom na naši natančno umerjeni napravi. V povprečju je “meritev” na manometrih bencinskih servisov pokazala za 0,1 bara manjšo vrednost. Napaka sicer ni bila velika, a tudi tako “mala” sprememba lahko na dolgi roka vpliva na obrabo pnevmatik in porabo goriva.

Tabela: Rezultati meritev na desetih bencinskih servisih

Lokacija bencinskega servisa odčitek manometra BS odčitek manometra BS meritev z AMZS manometrom meritev z AMZS manometrom Razlika Razlika

Stanje

in

opombe

  prednja leva prednja desna

prednja

leva

prednja desna prednja leva prednja desna  polnilnica zunaj, dostopna, digitalni zaslon, brez poškodb
Počivališče Lopata LJ-MB OMV 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar  2,25 bar  0 bar  0,05 bar  olnilnica zunaj, dostopna, analogni prikazovalnik, poškodovan zaradi vlage
Počivališče Tepanje MB-LJ Petrol 2,2 bar 2,2 bar 2,0 bar  2,0 bar  0,2 bar  0,2 bar polnilnica zunaj, dostopna, digitalni zaslon, brez poškodb
Hoče MB-LJ Petrol 2,2 bar 2,2 bar 2,1 bar  2,1 bar  0,1 bar  0,1 bar polnilnica zunaj, dostopna, digitalni zaslon, poškodovana cev (razpokana)
Velika Pirešica LOGO 2,2 bar 2,2 bar 2,0 bar  2,0 bar  0,2 bar  0,2 bar polnilnica zunaj, dostopna, digitalni zaslon, brez poškodb
Partizanska c. 15, Velenje OMV 2,2 bar 2,2 bar 2,05 bar  2,1 bar 0,15 bar    0,1 bar polnilnica zunaj, dostopna, analogni prikazovalnik, poškodovan zaradi vlage
Velenje - Selo OMV 2,2 bar 2,2 bar 2,0 bar  2,1 bar  0,2 bar   0,1 bar polnilnica zunaj, dostopna, digitalni zaslon, brez poškodb
ečkova c. 39, Celje OMV 2,2 bar 2,2 bar 2,1 bar  2,1 bar  0,1 bar   0,1 bar polnilnica zunaj, dostopna, digitalni zaslon, brez poškodb
Letuš MOL 2,2 bar 2,2 bar 2,1 bar  2,1 bar  0,1 bar   0,1 bar polnilnica zunaj, dostopna, digitalni zaslon, brez poškodb
Domžale Petrol 2,2 bar 2,2 bar 2,1 bar  2,1 bar  0,1 bar   0,1 bar polnilnica zunaj, dostopna, digitalni zaslon, brez poškodb
Dunajska c. 130, Ljubljana Petrol 2,2 bar 2,2 bar 2,1 bar  2,1 bar  0,1 bar   0,1 bar polnilnica zunaj, dostopna, digitalni zaslon, brez poškodb

Vpliv vremena in človeške malomarnosti pusti posledice

Vse polnilnice, ki smo jih preizkusili, so postavljene izven nadstreška površin za točenje goriva in so zato izpostavljene vremenskim vplivom. To se odraža na razpokanih ceveh, vlagi pri analognih manometrih in obledelih ter težko berljivih številčnicah. Ob odsevih zaradi sonca je včasih težko prebrati tudi odčitek na digitalnih merilnikih, ki že prevladujejo na bencinskih servisih. Poleg tega smo opazili, da so bile nekatere cevi odložene precej malomarno in so ležale na vozni površini ob polnilnici in so bile tako izpostavljene dodatnim mehanskim poškodbam. To seveda ni krivda servisa, ampak nemarnega odnosa voznikov. Res pa je, da bi osebje bencinskega servisa moralo nadzirati tudi uporabo teh dodatnih brezplačnih storitev.

Foto: stanje opreme ...

 

Foto: Rok Bačovnik


Umeritev manometrov in servis polnilnic enkrat na leto

Glede na ugotovljene razlike smo se obrnili tudi na lastnike bencinskih servisov Petrol, OMV in MOL, saj velika večina voznikov tlak preverja in dopolnjuje prav na bencinskih servisih, kjer zaupajo merilni opremi, ki jim je tam na voljo. Pri vseh treh energetskih družbah so nam pojasnili, da umeritve manometrov izvajajo enkrat na leto, servis opreme polnilnih postaj pa opravljajo, če je treba oziroma enkrat na leto. V Petrolu je za izvajanje overitev merilnikov tlaka v pnevmatikah odgovorna organizacijska enota Tehnologija, pri OMV in MOL pa so vzdrževanje polnilnih postaj zaupali pooblaščenim zunanjim izvajalcem, ki imajo ustrezno akreditacijo. Nad vsem skupaj bdi urad za meroslovje, podlaga za imenovanje pooblaščenega izvajalca pa je pridobljena akreditacija. Urad RS za meroslovje redno izvaja nadzore nad izvedenimi overitvami, nadzori pa se izvajajo naključno in nenapovedano.

Čigava je odgovornost?

Kdo je torej odgovoren, če obiščete bencinski servis, preverite tlak in se zaradi napačne meritve odpeljete z neustrezno napolnjenimi pnevmatikami? Pri Petrolu pravijo, da je za delovanje vseh naprav na bencinskih servisih Petrola je odgovorna družba Petrol, ki je tudi lastnik vseh bencinskih servisov. Družba OMV trdi, da je za urejenost naprave za merjenje tlaka in obveščanje o neskladju med dejanskim tlakom v pnevmatikah in odčitanim tlakom na napravi odgovoren najemnik bencinskega servisa (partner upravljavec), za popravila pa lastnik servisa OMV Slovenija oziroma vzdrževalno podjetje, s katerim sodelujejo. V MOL ravno tako kot pri Petrolu prevzemajo odgovornost za naprave. Poudarjajo pa, da je najemnik bencinskega servisa odgovoren za posredovanje informacij lastniku o vsakršni morebitni ugotovljeni napaki pri delovanju ali poškodbah naprave.

Vozniki se moramo zavedati: pravilen tlak v pnevmatikah - predpogoj za varno vožnjo

Čeprav večina voznikov pozna posledice premajhnega tlaka v pnevmatikah (tudi v Motoreviji nenehno opozarjamo nanje), pa le redki dovolj redno preverjajo tlak v pnevmatikah - četudi ima merilnik in kompresor za polnjenje pnevmatik skoraj vsak bencinski servis. Za vse tiste, ki se redko spomnimo preveriti tlak v naših pnevmatikah, je opozorilo sistema pred izgubo tlaka torej nadvse dobrodošlo - prižgana opozorilna lučka na armaturni plošči nas bo nedvomno usmerila na prvi bencinski servis, a takrat je lahko stanje že kritično. Tega opozorila torej nikar ne zanemarjajte, saj napačen tlak v pnevmatikah ni samo negospodaren, ampak tudi nevaren; prevelike razlike v tlaku med posameznimi pnevmatikami in prevelika odstopanja od predpisanega tlaka vplivajo na vozne lastnosti oziroma obnašanje avtomobila v kritičnih trenutkih, na dolžino zavorne poti in obnašanje pnevmatike na mokri cesti, vplivajo pa tudi na natančnost in pravilnost delovanja sistemov ABS in ESC.
Na večini bencinskih servisov je torej mogoče dopolniti tlak v pnevmatikah. Vsepovsod pa se ne gre zanašati na meritev, sploh ker smo ugotovili določene poškodbe opreme. Še vedno pa ste vsi vozniki dobrodošli tudi v poslovnih enotah AMZS, kjer bodo fantje z brezhibno opremo in umerjenimi manometri poskrbeli za pnevmatike.

Čeprav večina voznikov pozna posledice premajhnega tlaka v pnevmatikah (tudi v Motoreviji nenehno opozarjamo nanje), pa le redki dovolj redno preverjajo tlak v pnevmatikah - četudi ima merilnik in kompresor za polnjenje pnevmatik skoraj vsak bencinski servis.

Ali ste vedeli da …

- zgolj za 20 odstotkov prenizek tlak pomeni okoli 3 odstotke višjo porabo goriva?
- za 0,6 bara prenizek tlak v pnevmatikah lahko pomeni do 50 odstotkov višjo obrabo? Pri 20 odstotkov nižjem tlaku bo pnevmatika zdržala le še 75 odstotkov pričakovane kilometrine.
- za 30 odstotkov nižji tlak v pnevmatiki opazno dvigne možnost splavanja (aquaplaning)?
- za 0,5 bara prenizek tlak poveča nevarnost poškodbe pnevmatike? Poškodba pnevmatike pa lahko resno ogrozi vodljivost avtomobila.

Ključne besede


varnostPnevmatikebencinski servismeritve tlakatlak v pnevmatikah