Podiranje, razširitev, dograditev – in zastoji

Promet

Obnova slovenskih avtocest in hitrih cest v letu 2018


Kot vsako leto se bo tudi letos kmalu začela glavna gradbena sezona na slovenskih cestah. Po načrtih upravljavca avtocest in hitrih cest DARS bodo dela potekala na kar nekaj odsekih našega avtocestnega križa.

Nova avtocesta, tretji pas in druga cev predora

Do jeseni bo dograjena avtocestna povezava Šentilj – Gruškovje, kar je trenutno edina aktualna novogradnja na avtocestnem sistemu v Sloveniji. Če bo šlo vse po načrtih, letos lahko pričakujemo tudi začetek pripravljalnih del za izgradnjo druge predorske cevi predora Karavanke.
Na ljubljanski vzhodni obvoznici, od priključka Bizovik do razcepa Malence ter naprej do bližnjega izvoza Ljubljana – jug bo urejen tretji vozni pas. Gre za nadaljevanje že obstoječega pasu za počasna vozila do predora Golovec, ki je že tripasovni, in naprej z dodatnim voznim pasom do izvoza Ljubljana – jug. Ta razcep je bil z zadnjih dveh letih precej pogosto zelo prometno obremenjen oziroma je na njem prihajalo do zastojev, zaradi česar so predor občasno tudi zapirali.

Odstranitev cestninskih postaj

Med za voznike najpomemebnejšimi deli velja omeniti začetek rušenja cestninskih postaj. Ko bodo te dokončno izginile, bomo končno lahko prevozili avtocestni križ brez zaustavljanja ali zgostitev prometa zaradi njih. A do takrat moramo računati z dodatnimi ovirami – in zato tudi z gnečo in zastoji. Po uvedbi elektronskega sistema cestninjenja za tovorna vozila, ki se je začelo 1. aprila 2018, so leta 2018 predvidene odstranitve čelnih cestninskih postaj Log, Torovo, Hrušica, Nanos, Dane, Drnovo, Vransko, Tepanje in odstranitve stranskih cestninskih postaj Vrhnika, Logatec, Unec, Postojna, Razdrto, Krško, Slovenske Konjice. Pri cest ninski postaji Hrušica seveda ostane portal za plačevanje uporabe predora Karavanke. Odstranitev preostalih cestninskih postaj, šestih čelnih in dvanajstih stranskih, je predvidena v letu 2019.

Viadukti

Predvideno je nadaljevanje obnove viadukta Ravbarkomanda (v smeri proti Ljubljani) ter obnova viaduktov Podmežakla 1 in 2 na odseku avtoceste Hrušica – Lipce.

Rekonstrukcije vozišča

Rekonstrukcija oziroma celovita obnova vozišča je predvidene na odseku Vipava – Ajdovščina – Selo, v obeh smereh v dolžini 8 km in na odseku Šentrupert – Vransko v obeh smereh v dolžini 4 km.

Preplastitve asfaltne površine

Zamenjava asfaltnih plasti vozišča je predvidena na odseku Grosuplje – Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu v dolžini 6 km, na odseku Dobruška vas – Drnovo v obeh smereh v dolžini 7 km, na priključku Vodice v smeri proti Ljubljani, na priključku Logatec in na razcepu Nanos v obeh smereh.

 

Ključne besede


avtocestazastojiAvtocesteDARSCestna infrastruktura