Promet: Umaknite se s ceste!

Promet

Kako ravnamo ob manjših prometnih nesrečah?


V Sloveniji se vsak dan dogajajo prometne nesreče, a na srečo jih je velika večina blagih in brez poškodb udeležencev. Zanje sploh ne bi vedeli, če bi udeleženci v takšnih nesrečah ravnali pravilno. Tako pa so za marsikateri zastoj na naših cestah krivi prav udeleženci manjših nesreč, ki ob najmanjši praski na svojem dragocenem jeklenem konjičku ustavljajo na voznih pasovih, kličejo policijo in ustvarjajo dolge zastoje. To ni samo kaznivo, ampak tudi zelo nevarno.

Naš zakon o pravilih cestnega prometa prometne nesreče razvršča v štiri kategorije. Prva kategorija zajema vse tiste prometne nesreče, pri kateri nastane samo materialna škoda. Med temi so tudi nesreče, ki imajo za posledico le manjše poškodbe na udeleženih vozilih v obliki odrgnin ali vdrtin, niso pa huje poškodovani podvozje ali naprave za upravljanje ali zaviranje. Skratka, pri takšni nesreči lahko udeleženci svoje avtomobile umaknejo s ceste - in to morajo po zakonu tudi storiti.

Nevarna ovira sredi ceste

Žal se po tovrstnih blagih nesrečah pogosto dogaja drugače. Udeleženci tudi ob najmanjših trkih zapuščajo svoje avtomobile, fotografirajo svoje avte, kličejo policijo ali svoje zavarovalniške agente in kar sredi ceste ocenjujejo materialno škodo. S takšnim ravnanjem udeleženci ogrožajo svoje življenje in življenje ostalih udeležencev v prometu: pogosto se tragedija zgodi šele po prvi nesreči, ko ostali udeleženci spregledajo v prometni nesreči udeležena vozila ali pa se jim zaradi različnih vzrokov ne uspejo izogniti oziroma za njimi varno ustaviti. Predvsem na avtocestah in hitrih cestah lahko takšna situacija privede do naletov s hudimi posledicami, saj na voznem pasu stoječa vozila predstavljajo veliko nevarnost za ostale udeležence v prometu.

Vse lahko uredite na varnem mestu ob cesti

Zagotovo je za takšno ravnanje krivo tudi napačno mišljenje, da je treba tudi pri manjših nesrečah na mestu nesreče počakati na policiste. A to ne drži: pri prometnih nesrečah prve kategorije prisotnost policistov ni potrebna, predvsem pa lahko udeleženci - če so že poklicali policiste - nanje počakajo ob robu ceste oziroma na mestu, kjer ne ovirajo prometa. Ugotavljanje krivde za nesrečo, izpolnjevanje evropskega poročila o nesreči in izmenjava podatkov, kar je pogost razlog, da udeleženci obstanejo na cesti in ne premikajo svojih avtomobilov, lahko poteka tudi na varnem kraju ob cesti.

Kako pravilno ravnamo ob manjši prometni nesreči?

Če ste bili udeleženi v prometni nesreči le z materialno škodo in če je vaše vozilo še vozno, takoj po nesreči izpraznite vozni pas oziroma cesto in se umaknite na varno mesto. S soudeleženimi v prometni nesreči si izmenjajte potrebne podatke za uveljavljanje povračila škode pri zavarovalnici, izpolnite evropsko poročilo o prometni nesreči. Če je povzročitelj prometne nesreče voznik v tujini registriranega vozila pri,dobite kopijo zelene karte o zavarovanju vozila, če jo voznika ima. Če se s soudeleženimi na morete dogovoriti o krivdi, lahko pokličete policijo, ki se mora s 111. členom zakona o pravilih cestnega prometa odzvati na klic in ugotoviti dejstva ter zbrati dokaze, ki jih rabi za odločitev o prekršku. Policijski zapisnik je lahko v takšnem primeru v pomoč zavarovalnici pri reševanju odškodninskih zahtevkov. Velja pa poudariti, da policist pri ogledu nesreče ugotavlja vse okoliščine nesreče, preverja pogoje udeležencev za udeležbo v prometu - in ugotavlja tudi prekrške, ki so privedli do nesreče - na primer prekratko varnostno razdaljo in podobno. Praviloma v takšnem primeru policist izreče tudi globo za ugotovljen prekršek. Če policistov ni na mestu manjših nesreč, tudi globe za prekrške ne more izreči.
A pri nesrečah prve kategorije vse to lahko poteka na varnem mestu ob cesti: zakonska obveza, ki govori o tem, da mora udeleženec takšne nesreče čimprej umakniti vozilo s cestišča, ima prednost pred fotografiranjem, prepiranjem in klicanjem policije ob avtomobilu na sredi ceste.

Predvsem pa velja še enkrat opozoriti, da naj udeleženci v manjših nesrečah pomislijo predvsem na varnost - in se čimprej odstranijo s ceste!

Vaše mnenje ...

Vaše mnenje nam je pomembno.

Kako bi vi ravnali v primeru lahke prometne nesreče?

 

Kaj pravi zakon?

Prometne nesreče so v zakonu o pravilih cestnega prometa opredeljene v 109. členu, kjer so glede na posledice razdeljene v štiri kategorije.

V drugem odstavku tega člena je prometna nesreča I. kategorije opredeljena kot “prometna nesreča, pri kateri je nastala samo materialna škoda”. V tretjem odstavku tega člena piše; “prometna nesreča z majhno poškodbo je prometna nesreča I. kategorije, ki ima za posledico le manjšo poškodbo na udeleženih vozilih v obliki odrgnin, zdrsnin, vdrtin ipd., niso pa huje poškodovani podvozje ali naprave za upravljanje ali zaviranje, ali pa je nastala samo škoda na objektih, stvareh ali okolju.”


V 110. členu zakona o pravilih cestnega prometa, ki govori o dolžnostnem ravnanju ob prometnih nesrečah, drugi odstavek pravi, da mora udeleženec “pri prometni nesreči I. kategorije vozilo čimprej odstraniti z vozišča”. Če tega ne stori, se ga lahko kaznuje z globo 160 evrov.

Blaž Poženel,  Manuel Pungartnik

Ključne besede


Prometzastojiprometna varnostprometna nesreča