Na katerih delih avtocestnega križa bo letos gneča?

Promet

#Promet: Pred novo sezono zastojev


Vzdrževanje avtocest in hitrih cest se nikoli ne konča: tudi letos DARS napoveduje kar nekaj obsežnejših popravil, obnov in rekonstrukcij avtocest in hitrih cest. Letos bo DARS nadaljeval tudi z rušenjem in preureditvijo cestninskih postaj. Zemljevid teh obnovitvenih in gradbenih del je precej natančna napoved, kje bodo letos ozka prometna grla - oziroma zastoji.

Dela na 60 kilometrih avtocest in hitrih cest

Letošnji načrt obnove in popravil predvideva dela na približno 60 kilometrih avtocest in hitrih cest, zajema pa tako popravila in preplastitve vozišč kot tudi rekonstrukcije objektov, preureditve izvoznih krakov in izgradnjo vetrne zaščite. V letošnjem delu bo DARS nadaljeval tudi z rušenjem cestninskih postaj, ki jih je začel rušiti v lanskem letu - doslej so porušili približno tretjino vseh cestninskih postaj.

Med večjimi deli velja omeniti sanacijo predora Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici, ki bo zaradi velike prometne obremenitve zagotovo povzročila veliko slabe volje pri voznikih, saj so zastoji neizbežni. Zahteven poseg bo tudi rekonstrukcija vozišča na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim, zastoje pa lahko pričakujemo na prometno že tako opremenjeni ljubljanski obvoznici, kjer bodo poleg predora Golovec opravljali obnovitvena dela in tudi gradnjo novih priključkov ne še nekaterih odsekih obvoznice. Z obnovitvenimi deli bo DARS začel aprila in jih nadaljeval do pozne jeseni.

Vedno ažurne prometne informacije - kjerkoli in kadarkoli: AMZS aplikacija 

Zemljevid letošnjih obnovitvenih del na slovenskih avtocestah

Klikni  za povečavo.

 

Letos porušenih še preostalih 21 cestninskih postaj?

V lanskem letu je DARS porušil in preuredil 13 cestninskih postaj (vključno s Hrušico, ki je bila delno preurejena): od čelnih cestninskih postaj na trasi avtocest, katerih rušenje zahteva zapore avtoceste, so lani porušili cestninske postaje Torovo, Log, Nanos in Dane.
V letošnjem letu pri DARS-u načrtujejo porušitev še preostalih 21 cestninskih postaj, ki so jih razdelli v 6 sklopov: prvi sklop zaobjema rušitev in preureditev čelnih cestninskih postaj Vransko, Tepanje in Slovenske Konjice na štajerski avtocesti ter Drnovo in Krško na dolenjski avtocesti.

Drugi sklop zajema rušitev in preureditev cestninskih postaj Pesnica, Dragotinci in Prepolje, tretji sklop predvideva rušitev in preureditev cestninskih postaj Kompolje, Dob, Blagovica, Lukovica in Krtina, v četrtem sklopu pa bodo porušili cestninske postaje Videž, Bazara, Senožeče, Divača in Kozina.

Ključne besede


PrometAvtocesteDARS