Predpisi: Prepoved prehitevanja za tovorna vozila

Promet

Iskanje vrzeli v konvoju


Sredi januarja je začela veljati splošna prepoved prehitevanja za tovorna vozila težja od 7,5 tone na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom v času med 6. in 18. uro. Prepoved prehitevanja ne velja le na odsekih avtoceste s tremi voznimi pasovi. Na pogled všečen ukrep naj bi izboljšal pretočnost tega pri nas najbolj obremenjenega avtocestnega kraka, a za voznike nova prometna ureditev predstavlja tudi varnostni izziv. Kako se spopasti z njim?

Poglavitno bojazen ob novi prometni ureditvi predstavlja scenarij, pri katerem bomo imeli vozniki avtomobilov zaradi strnjene in počasne kolone tovornjakov na desnem pasu težave z zapuščanjem avtoceste. Vodja področja varne mobilnosti pri AMZS Erik Logar pri tem opozarja, da sem bomo morali vozniki osebnih vozil, ki bomo uporabljali prehitevalni pas, pravočasno pripraviti na zapuščanje avtoceste - še zlasti, če bo na voznem pasu večje število tovornih vozil. Lahko namreč pride do situacije, da bo na voznem pasu med dvema tovornima voziloma premalo prostora, da bi lahko osebno vozilo varno zapeljalo s prehitevalnega na vozni pas. Dodatno nevarnost predstavlja tudi situacija, ko bomo morali vozniki osebnih vozil pred zapuščanjem avtoceste močno zmanjšati hitrost, da bomo lahko zapeljali v vrzel med tovornjakoma; takšno zmanjšanje hitrosti ali celo zaviranje na prehitevalnem pasu pa lahko povzroči nalet vozil za nami.
Vozniki osebnih vozil bomo morali biti previdni tudi pri vključevanju na avtocesto, saj bodo tovorna vozila uporabljala le vozni pas. Že sedaj se dogaja, da vozilo na pospeševalnem pasu ne pospeši dovolj in se na vozni pas vključi s prenizko hitrostjo. Takšno ravnanje ne ogroža le voznika tega vozila, temveč tudi druge, saj lahko pride do nenadnega zaviranja drugih vozil in do naleta. Na avtocesto se je torej treba vključiti z dovolj visoko hitrostjo, za pospeševanje pa uporabiti celoten pospeševalni pas.

video: Varna vožnja med tovornimi velikaniPri vključevanju na avtocesto bi lahko prišlo do podobnih situacij tudi za voznike tovornih vozil. Sedaj so se tovorna vozila, ko se je na avtocesto vključevalo drugo tovorno vozilo, z voznega pasu lahko umaknila na prehitevalni pas, s čimer so omogočila varno vključevanje. Če bo to tudi v prihodnje dovoljeno, zaenkrat še ni znano. Če ne bo, bi to lahko povzročilo težave, saj bo prihajalo do situacij, ko se bo moralo tovorno vozilo, ki se bo želelo vključiti na avtocesto, povsem ustaviti in se nato vključevati z zelo nizko hitrostjo.

AMZS zato predlaga, da se v okviru ukrepa predvidi možne izjeme, ko lahko tovorna vozila kljub prepovedi prehitevanja uporabijo prehitevalni vozni pas.

Ob tej novi prometni ureditvi je še toliko pomembneje, da vozniki tovornih vozil dosledno upoštevajo ustrezno varnostno razdaljo, s čimer omogočijo drugim voznikom varno vključevanje na avtocesto in zapuščanje avtoceste.

Ključne besede


Predpisitovornjakivarna vožnjapromet