AMZS test sistemov za opozarjanje na neprevidno odpiranje vrat

Naprave

Pazi, kolesar!


Večina trkov med avtomobili in kolesarji se po raziskavah prometnih nesreč zgodi tako, da avtomobilisti s prednjim delom trčijo v kolesarje. A ne prav majhen je tudi delež nesreč, ki se zgodijo zato, ker nenadno odprta vrata avtomobila zaprejo pot kolesarju. Lahko pri takšnih primerih pomaga tehnologija? Preskusili smo prva sistema, ki opozarjata in preprečujeta odprtje vrat, če se avtomobilu bliža kolesar; takšna sistema v nekaterih svojih avtih že ponujata Audi in Mercedes.

Po nemških raziskavah prometnih nesreč je delež trčenj kolesarjev v nenadno odprtimi vrati avtomobilov med vsemi trčenji avtomobilov s kolesarji dokaj majhen - le 7-odstoten. A tudi ta odstotek ni zanemarljiv; sodelujoči v konzorciju EuroNCAP se že dogovarjajo, da bi v prihodnje pri ocenjevanju varnosti avtomobilov upoštevali tudi sisteme, ki varujejo kolesarje - morda že od leta 2022 naprej. Zagotovo tudi zato, ker se na cestah povečuje število električnih koles in električnih skirojev, ki s svojo hitrostjo povečujejo nevarnost trka v nenadno odprta vrata.

Varnostni sistemi niso nadomestilo za previdnost: še vedno najučinkoviteje preprečimo neprevidno odpiranje vrat tako, da na primer voznik vrata odpre z desno roko, pri čemer se mora s telesom obrniti nazaj in bolje vidi, kaj se bliža avtu.

Audi in Mercedes prva

Pod drobnogled smo vzeli dva sistema, ki sta že na voljo v serijskih avtomobilih - Audijev sistem opozorila pred zapuščanjem avta in Mercedesov sistem aktivnega nadzora mrtvih kotov. Oba imata enak cilj - opozoriti voznika, da se avtomobilu bliža vozilo oziroma kolesar in da bi odprtje vrat v tistem trenutku povzročilo trk. A sistema se med seboj vendarle precej razlikujeta.

Audijev sistem deluje kot fizično opozorilo: če se avtu od zadaj bliža kolesar v mrtvem kotu in bi voznik rad odprl vrata, mu poseben mehanizem za 800 milisekund (kar je slaba sekunda) zaklene vrata, ki jih v tem času ni mogoče odpreti. Z dodatnim svetlobnim signalom v zunanjem vzvratnem ogledalu sistem tudi opozori voznika na bližajočo nevarnost v mrtvem kotu.

Mercedesov sistem za razliko od Audijevega ne prepreči odprtja vrat, zato pa na dva načina učinkovito opozori voznika na nevarnost: najprej s svetlobnim signalom, če pa voznik vseeno odpre vrata, sistem na nevarnost opozori tudi z zvočnim signalom.

V audiju A6 pa je ob bližajočem vozilu oziroma kolesarju sistem res za slabo sekundo zaklenil vrata in s tem opozoril voznika, da se bliža nevarnost.

Trije scenariji s ceste

Inovativna sistema smo preskusili v treh scenarijih, ki so najbolj pogosti na cesti. Po prvem scenariju se je avtomobilu od zadaj bližala maketa avtomobila s hitrostjo 50 km/h, po drugem scenariju se je parkiranemu avtu približeval kolesar z 20 km/h, po tretjem pa električni skiro s prav tako 20 km/h. Vselej smo pri preskusu poskusili odpreti vrata v trenutku, ki je sicer še dovoljeval varno zaustavitev avtomobila, kolesa ali e-skiroja. Oba sistema smo preskusili tudi na zelo tesnem parkirišču, kjer smo preverili, kako na tipala delujejo bližnja parkirana vozila in kolikšen je domet tipal. Izmerili smo tudi čas, v katerem omenjena varnostna sistema še ostaneta aktivna.

Video: Učinkoviti rešitvi

Oba varnostna sistema delujeta natanko tako, kot zanju trdita oba izdelovalca: v okviru sistemskih omejitev sta oba varnostna pripomočka pri vseh treh scenarijih učinkovito opozorila uporabnika na bližajoče se vozilo oziroma kolesarja. Nekaj omejitev smo zaznali le na tesnem parkirnem prostoru, kjer zaradi sosednjih vozil tipala niso videla dovolj daleč.

V mercedesu razreda A je sistem pri odpiranju vrat na bližajočo nevarnost dovolj zgodaj opozoril s svetlobnim in zvočnim signalom, v audiju A6 pa je ob bližajočem vozilu oziroma kolesarju sistem res za slabo sekundo zaklenil vrata in s tem opozoril voznika, da se bliža nevarnost.

Svetlobno opozorilo v mercedesu. 

Enostavna zasnova na obstoječih tipalih

Test prvih dveh serijskih sistemov za opozarjanje na neprevidno odpiranje vrat je pokazal, da ima ta varnostni pripomoček svetlo prihodnost, zato podobne sisteme lahko pričakujemo tudi v avtomobilih drugih znamk. Nenazadnje je tehnična izvedba oziroma zasnova takšnega sistema precej enostavna, saj uporablja tipala za spremljanje vozil v mrtvem kotu, ki so pri veliko avtomobilih že v serijski opremi. Ob povečevanju števila posebnih električnih vozil, kakršni so električni skiroji, bodo imeli tovrstni varnostni sistemi vse več dela.

V avtomobilih z vgrajenimi tipali za nadzor mrtvih kotov bi bil lahko sistem za opozarjanje na neprevidno odpiranje vrat vgrajen serijsko.

AMZS priporočila avtomobilskim izdelovalcem

V avtomobilih z vgrajenimi tipali za nadzor mrtvih kotov bi bil lahko sistem za opozarjanje na neprevidno odpiranje vrat vgrajen serijsko.

Zakasnitev odpiranja vrat naj bo dovolj dolga, da nevarnost mine

Zakasnitev vrat naj bo dopolnjena s stopnjevanimi svetlobnimi signali,
varnostni sistem naj bo aktiven takoj, ko sedemo v avto, časovna in dolžinska nastavitev sistema naj upošteva različne hitrosti udeležencev v prometu.

AMZS priporočila uporabnikom

Varnostni sistemi niso nadomestilo za previdnost: še vedno najučinkoviteje preprečimo neprevidno odpiranje vrat tako, da na primer voznik vrata odpre z desno roko, pri čemer se mora s telesom obrniti nazaj in bolje vidi, kaj se bliža avtu,
bodite pozorni na nove oblike mobilnosti: voznik na e-skiroju se bliža hitro in ima daljšo zavorno pot kot kolesar,
voznik mora tudi poskrbeti, da otrok na zadnjem sedežu ne odpre vrat neprevidno.

Hyundai ima sistem Safe Exit

Sistem za preprečevanje neprevidnega odpiranja vrat (Safe Exit) ponuja tudi Hyundai, a je za razliko od Audijevega in Mercedesovega sistem namenjen le potnikom - predvsem otrokom - na zadnji klopi: ob zaznani nevarnosti sistem vklopi “otroško” ključavnico in prepreči odpiranje zadnjih vrat.

Ključne besede


AMZS testAudiHyundaiVarna vožnjakolesarjiMercedes