Kompleti za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja

Avto-moto

Kje naj končajo?


Kje končajo pripomočki za prvo pomoč, smo se spraševali v članku objavljenem v septembrski Motoreviji leta 2015. Vsebina pripomočkov v škatlah za prvo pomoč je namreč veljavna le pet let in če kompletu za prvo pomoč preteče veljavnost, ga ne smemo več uporabljati, voznik, ki ima v avtu komplet prve pomoči s pretečenim rokom uporabe, pa je lahko kaznovan.

Prav članek v Motoreviji je bil spodbuda za prijavo na razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020. Mentorja dr. Damjan Slabe in mag. Nevenka Ferfila sta skupaj s študentkami Zdravstvene fakultute v Ljubljani ob sodelovanju Avto-moto zveze Slovenije in AMZS d.d. pripravili projekt z naslovom Novo življenje starega kompleta.

Osrednji namen projekta je ugotoviti, kako bi lahko komplete prve pomoči s pretečenim rokom veljavnosti koristno uporabili ali pa jih vsaj primerno reciklirali. V kompletu so številni izdelki, narejeni iz različnih materialov in še zlasti sterilni izdelki imajo določen rok uporabe, ki ga je treba spoštovati. Možnosti za ponovno uporabo kompletov je veliko: od uporabe v učne namene, uporabe v različnih organizacijah do recikliranja, pri čemer pa je treba vsebino kompleta ločiti na posamezne dele, ki se lahko reciklirajo, na primer tekstil, plastika, kovina… Temeljno vprašanje pa je seveda, kako zbrati komplete prve pomoči, ki jim je potekel rok uporabe. Ena izmed možnosti je organizacija ustreznih zbirnih mest, na primer tam, kjer se opravljajo tehnični pregledi, saj običajno velika večina voznikov šele na tehničnem pregledu ugotovi, da je kompletu prve pomoči potekel rok veljavnosti.

Sodelujoči v projektu so želeli dobiti tudi mnenje imetnikov kompletov prve pomoči, zato so med vozniki opravili kratko anketo, v kateri so jih spraševali, ali vedo, kolikšen je rok uporabe kompleta prve pomoči, kaj storiti, če je kompletu prve pomoči potekel rok uporabe, pa tudi o tem, ali bi bili pripravljeni komplet za prvo pomoč s pretečenim rokom uporabe darovati v različne namene.

Odgovori anketiranih voznikov so zelo zanimivi. Tako le dve tretjini vprašanih ve, da je rok trajanja kompleta prve pomoči 5 let. Kar 87 odstotkov imetnikov kompleta prve pomoči nima nobene informacije, kaj naj stori s kompletom, ki mu je pretekel rok trajanja. O tem, da so uporabniki kompletov prve pomoči gospodarni, priča podatek, da le 6,6 odstotka uporabnikov komplet s pretečenim rokom trajanja zavrže, kar 70 odstotkov ga v celoti shrani, 13 odstotkov pa shrani le del kompleta. Nekateri – 4,7 odstotka – komplet odnesejo v primerno ustanovo. Kar štiri petine imetnikov bi komplet s pretečenim rokom podarilo brez kakršnegakoli nadomestila, dobra desetina pa bi ga podarila, če bi kaj dobila v zameno. Preostali bi darovali le del kompleta, ki ga ne potrebujejo.

O vseh ugotovitvah v projektu, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, bomo pisali po koncu projekta.

 V okviru projekta je do srede julija organizirano zbiranje kompletov prve pomoči s pretečenim rokom uporabe v poslovnih enotah AMZS v Ljubljani na Dunajski cesti in Leskoškovi cesti. Imetniki lahko komplete prve pomoči oddajo na dobro označenih zbirnih mestih.

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

409

Priljubljenost članka

409

Shrani

Delite s prijatelji