Ne preveč, premalo Motorevije!

Avto-moto

Anketa o Motoreviji


V decembrski Motoreviji smo objavili anketo, v kateri smo člane AMZS in bralce Motorevije spraševali o njihovih bralnih navadah, o njihovem mnenju o Motoreviji, o temah v Motoreviji, ki jih zanimajo ali pogrešajo in še o čem. Do začetka januarja, ko je bila anketa zaključena, smo prejeli več kot 3500 odgovorov oziroma rešenih anketnih vprašalnikov, iz katerih si lahko ustvarimo zelo natančno sliko o tem, kakšna je Motorevija v očeh bralcev. Veseli nas, da bralci Motorevijo prepoznavajo kot zaupanja vredno in da jo kar 75 odstotkov vprašanih šteje kot pomembno ali zelo pomembno ugodnost članstva AMZS. Kaj ste nam še sporočili bralci?

Zelo veliko število odgovorov nas je prijetno presenetilo; ankete z več kot 3000 odgovori so v našem prostoru redke, tako veliko število sodelujočih pa pomeni, da lahko naredimo kakovostno analizo bralnih navad naših bralcev, ki nam bo pomagala pri ustvarjanju Motorevije. 

Veliko število sodelujočih

V anketi je sicer sodelovalo 3948 anketirancev, a ker nekateri niso odgovorili na vsa vprašanja, tako da smo pri večini vprašanj prejeli med 3500 in 3600 veljavnih odgovorov. 72 odstotkov anketirancev je bilo moških, 28 odstotkov pa žensk - povprečna starost anketirancev je bila 52,6 leta. 2578 anketirancev je članov AMZS - v povprečju so člani AMZS 15,4 leta. Največ anketirancev (28 odstotkov) je iz Osrednjeslovenske regije, sledijo ji Gorenjska z 12 odstotki, Podravska z 11 odstotki in Savinjska z 9 odstotki. Še to: povprečna starost avtomobilov anketirancev je 8 let, kar je precej boljše od slovenskega povprečja 11,5 leta. 

Vir informacij: internet, nato pa tiskane revije

Glede na to, da v dobi interneta in družbenih omrežij klasični tiskani mediji izgubljajo veljavo - in bralce -, nas je malce presenetil odgovor na vprašanje o virih informacij o avtomobilizmu in mobilnosti: za 83 odstotkov vprašanih je pomemben vir informacij internet, z 68 odstotki pa mu že sledijo tiskane revije. Za 60 odstotkov vprašanih je pomemben vir informacij televizija, za 65 odstotkov vprašanih pa pogovor s sorodniki in prijatelji …

66 odstotkov anketirancev Motorevijo najraje prebira v tiskani različici, 15 odstotkov v spletni različici, 10 odstotkov pa v obeh različicah, tiskani in spletni; pri 62 odstotkih vprašanih Motorevijo prebere še kdo drug v njihovem gospodinjstvu. Motorevijo pogosto ali vedno v celoti prebere 55 odstotkov vprašanih, 76 odstotkov vprašanih pa pogosto ali vedno prebere le članke, ki jih zanimajo.

Zelo brani testi avtomobilov

Pri vprašanju, katere tematike v Motoreviji najbolj zanimajo naše bralce, je z odgovorom "zelo me zanima" največ vprašanih označilo avtomobilske teste - kar 69 odstotkov. S 66 odstotki jim sledijo testi pnevmatik, z 48 odstotki poročila s prvih voženj novih avtomobilov in s 46 odstotki testi naprav in opreme. Pri vprašanju, kako jih zanimajo določene rubrike v Motoreviji, je z "zelo me zanima" največ - 51 odstotkov - označilo rubriko "nasveti", sledijo ji rubrike "tehnika", predstavitev članskih ugodnosti, prometne teme, teme s področja prometne zakonodaje …

Zaupanja vredne informacije

Kar 90 odstotkov vprašanih soglaša ali povsem soglaša s trditvijo, da so informacije, ki jih dobijo v Motoreviji, zaupanja vredne, 89 odstotkov anketirancev soglaša ali povsem soglaša s trditvijo, da je revija pregledna, 87 odstotkov vprašanih soglaša in ali povsem soglaša s trditvijo, da Motorevija pokriva aktualne tematike, 81 odstotkov pa s trditvijo, da jim testi posameznih izdelkov pomagajo pri nakupnih odločitvah. Ti odgovori pomenijo pomembno potrditev, da ima Motorevija velik ugled med bralci kot kakovosten, strokoven in verodostojen medij, kar v uredništvu seveda štejemo kot priznanje, a jemljemo tudi kot veliko odgovornost.

Bralci bi 12 številk Motorevije na leto … 

Na vprašanje, koliko številk Motorevije letno bi želeli prebirati, je 38 odstotkov vprašanih odgovorilo, da je 10 številk dovolj, kar 48 odstotkov vprašanih pa si želi 12 številk na leto. 5 odstotkov bi bilo zadovoljno z osmimi številkami letno, 9 odstotkov bralcev pa s šestimi. 

Kar 66 odstotkov vprašanih si še naprej želi prejemati Motorevijo v tiskani obliki; 17 odstotkov vprašanih bi raje prebiralo le spletno različico, 17 odstotkom vprašanih pa je vseeno. Očitno ima Motorevija veliko bralcev, ki raje v roke prime papirnato Motorevijo, kot gleda na zaslon svojega mobilnika ali tablice. 

V uredništvo smo dobili tudi veliko opisnih predlogov o vsebini Motorevije oziroma o tem, kaj bi si bralci še želeli prebirati v Motoreviji; predloge bomo seveda temeljito preučili in jih upoštevali pri snovanju prihodnjih številk Motorevije. Vsem anketirancem se zahvaljujemo za sodelovanje v anketi, dobitnikom nagrad v nagradnem žrebanju pa čestitamo!

Dobitniki nagrad

Darilni e-bon za AMZS članstvo v vrednosti 40 € prejmejo:

 • Tadej Kocjančič, Kozina
 • Naško Križnar, Kranj
 • Mitja Cjuha, Ljubljana

Darilni e-bon za AMZS članstvo v vrednosti 10 € prejmejo:

 • Irena Ferk, Slovenj Gradec
 • Igor Šendlinger, Lendava
 • Slavko Tekavčič, Ljubljana
 • Metka Gašparin Godler, Brežice
 • Boštjan Medvešek, Celje
 • Edo Krese, Ljubljana
 • Boris Paternost, Ljubljana
 • Boris Štibilj, Ljubljana
 • Tomaž Pečjak, Škofljica
 • Barbara Stojanov, Maribor

AMZS odsevni telovnik prejmejo:

 • Roman Medved, Ljubljana
 • Rudolf Sočič, Puconci
 • Robert Hočevar, Vodice
 • Slavko Kolar, Celje
 • Bernarda Bajc, Col

AMZS kolesarski bidon prejmejo:

 • Franc Bricelj, Ljubljana
 • Andrej Kranjc, Ljubljana
 • Anja Prestor, Kranj
 • Maja Krajnik Košir, Brezovica pri Ljubljani
 • Maja Maričić, Oplotnica
 • Tomaž Jelen, Ljubljana
 • Lucija Šljuka Novak, Ljubljana
 • Tomaž Knez, Tržišče
 • Cveto Zagvozda, Celje
 • Nadja Kaplja, Železniki
 • Dragan Minev, Ljubljana
 • Ivan Piko, Mežica
 • Jure Ferincek, Šmarje-Sap
 • Iztok Slokan, Ljubljana
 • Marjan Zupanc, Videm Dobrepolje
 • Tilen Ule, Ljubljana
 • Alojz Strajnar, Novo mesto
 • Damjan Stipančič, Ljubljana
 • Bojan Taškar Beloglavec, Maribor
 • Polona Kočevar, Ljubljana
 • Darko Pristovnik, Maribor
 • Željko Radić, Ravne na Koroškem
 • Robert Bauman, Kranj
 • Gorazd Fabjan, Bled
 • Krešimir Puharič, Ljubljana
 • Andrej Vöröš, Murska Sobota
 • Nina Bregar, Veliki Gaber
 • Sadmir Muhić, Ljubljana
 • Gregor Humar, Nova Gorica
 • Eva Otolani, Ljubljana
 • Zlata Šubelj, Ljubljana
 • Tatjana Furst, Ljubljana
 • Nevenka Badalič, Ajdovščina
 • Klemen Lorber, Kranj
 • Nives Podboj, Postojna
 • Andrej Ašič, Senovo
 • Ivan Konstantinović, Portorož
 • Sinja Arh, Jesenice
 • Jani Zacirkovnik, Velenje
 • Simona Pajntar, Ljubljana
 • Aleš Krenk, Dravograd
 • Karmen Zupan, Golnik
 • Marija Ussai, Podnart
 • Mirjam Hočevar, Dolenja vas
 • Robert Pehar, Murska Sobota
 • Zdravko Kreft, Lukovica
 • Matej Berčan, Grosuplje
 • Alenka Burja, Dol pri Ljubljani
 • Tomaž Kramar, Novo mesto
 • Slavko Petek, Kamnik

Ključne besede


MotorevijaraziskavaAMZS članstvoanketamobilnostrezultati