Anketa: Odnos do varnosti v prometu

Novice

Izvajamo raziskavo o odnosu ljudi do varnosti v prometu. Odgovori nam bodo pomagali razumeti pogled voznikov in prispevali k razvoju programov varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Reševanje vprašalnika traja približno 10 minut, vaši odgovori so popolnoma anonimni.


Kakovosten odnos voznikov do varnosti v prometu prispeva k ohranjanju dobrih vozniških navad in k večji prilagodljivosti na številne izzive, s katerimi se v prometu srečujemo. Strokovnjaki s področja prometne varnosti ugotavljajo, da bi lahko vozniki preprečili dve tretjini nezgod, če bi zavestno ohranjali človeške dejavnike varnosti, od priprave na vožnjo do učinkovitega prilagajanja glede na cestno-prometne pogoje in lastno počutje.

Kljub dobrim zmožnostim za vožnjo, znanju in izkušnjam se tudi v prometu dogaja, da pri voznikih prevladajo čustva, prepričanja ali celo predsodki, ki jih imamo o drugih ljudeh in voznikih. Znano je, da naše misli pomembno vplivajo na naše čustvovanje in vedenje. Zato nam zavedanje, kdo smo in kako razmišljamo v povezavi z drugimi ljudmi v prometu, lahko pomaga k za varnost boljšim odločitvam.

V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem znanje in spretnosti za vožnjo vsakodnevno izboljšujejo vozniki vseh generacij. V želji, da bi jih še bolje razumeli, smo oblikovali raziskavo o njihovem odnosu do varnosti v prometu. Rezultati nam bodo pomagali tudi pri razvoju programov izobraževanja varne vožnje. Reševanje vprašalnika traja največ 10 minut, vaši odgovori so popolnoma anonimni, zato vas prosimo za iskrenost pri odgovarjanju. 

Anketo, ki bo odprta do vključno 30. junija, najdete na tej povezavi. Hvala za vaš prispevek k razvoju kakovosti. 

Ključne besede


raziskavavarna mobilnostanketaprometna varnostAMZS Center varne vožnje na Vranskem