Izzivi in pasti vožnje po avtocestah in hitrih cestah

Promet

Šola dobre vožnje: Pozornost in predvidevanje


Prometno-varnostna statistika pravi, da so avtoceste in hitre ceste najbolj varne cestne površine, po katerih se vozimo. Smerno vozišče, ločeni nasprotni vozni pasovi in odsotnost nevarnih križišč odpravljajo veliko možnih vzrokov za nesreče, nikakor pa ne vseh. Zaradi velikih hitrosti, pomembnosti varnostne razdalje, pa tudi monotonosti vožnje po dolgih ravnih odsekih imajo tudi avtoceste in hitre ceste številne pasti. Kako se jim ogniti?

Zakon o cestah definira avtocesto kot cesto namenjeno daljinskemu prometu motornih vozil, hitra cesta pa povezuje najpomembnejša središča regionalnega pomena in se navezuje na avtoceste. Za obe vrsti cest je značilno, da je dostop na njih mogoč le na uvozih, izvoz z njih pa na izvozih ter da imata z zakonom določeno največjo dovoljeno hitrost vožnje. Na avtocesti znaša ta 130 km/h, na hitri cesti pa 110 km/h.

Pri vožnji po avtocesti in hitri cesti bodimo vseskozi pozorni tudi na promet za nami, saj smo le tako lahko prepričani, da lahko varno zamenjamo vozni pas oziroma se razvrstimo na prehitevalni pas.

Vključevanje na avtocesto

Ko se vključujemo na avto cesto ali hitro cesto, vedno zapeljemo na pospeševalni pas. Samo ime pasu pove, da je naloga voznika na tem pasu doseči najvišjo možno hitrost glede na okoliščine in se s potovalno hitrostjo prometnega toka na avtocesti ali hitri cesti vključiti na vozni pas. To pravilo se zdi logično, a v praksi lahko vidimo, da marsikateri voznik ne ravna tako. Morda je vzrok strah, a neodločnost pri pospeševanju ima lahko posledice: s prenizko hitrostjo med vključevanjem smo bistveno bolj nevarni ostalim voznikom in nenazadnje tudi sami sebi.

Vključevanje na avtocesto in hitro cesto se mora zato začeti že bistveno pred našim uvozom na pospeševalni pas. Če uvoz dopušča, opazujemo vožnjo voznikov na obeh voznih pasovih in na ta način ugotovimo, kje oziroma kako se bomo lahko vključili. Ob uvozu na pospeševalni pas svojo namero nakažemo s smerno utripalko. Opazujemo promet za seboj ob pomoči levega bočnega ogledala, vendar kljub prepričanju, da je vozni pas prost, pred vključevanjem namero ponovno preverimo s pogledom preko ramena.

Če na pospeševalnem pasu ne moremo doseči dovolj velike hitrosti za varno vključevanje na vozni pas, podaljšamo pospeševanje na odstavni pas: takšno ravnanje je vsekakor varnejše kot pa zaustavljanje na koncu pospeševalnega pasu, ki je lahko smrtno nevarno.

Prednosti - in nevarnosti

Vožnja po avtocesti ali hitri cesti je varnejša od vožnje po ostalih cestah, saj ni nevarnosti trka z vozili, ki vozijo v nasprotni smeri; smerni vozišči sta med seboj fizično ločeni. Je pa vožnja z visokimi hitrostmi sama po sebi bolj tvegana, saj sta reakcijski čas in zavorna pot bistveno daljša kot na ostalih cestah, kjer so hitrosti vožnje nižje.

Kljub temu, da na avtocestah obstajajo določeni odseki, kjer označbe na vozišču opozarjajo na primerno varnostno razdaljo pri najvišji dovoljeni hitrosti, v praksi opažamo, da so velikokrat namenjene same sebi, saj jih ne upoštevajo vsi vozniki. Prav neupoštevanje varnostne razdalje je med najpogostejšimi vzroki za nastanek prometnih nesreč na avtocestah in hitrih cestah.

Ne spreglejte: VIDEO - Varna vožnja med tovornimi velikani

Pogled tudi nazaj

Pri vožnji po avtocesti in hitri cesti bodimo vseskozi pozorni tudi na promet za nami, saj smo le tako lahko prepričani, da lahko varno zamenjamo vozni pas oziroma se razvrstimo na prehitevalni pas. Prehitevanje naj bo odločno, a le če se pred manevrom v vzvratnih ogledalih prepričamo, da je menjava pasov varna. Tudi če je naše vozilo opremljeno z asistenčnim sistemom za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu, se ne zanašamo samo na tehniko: vselej se na cesto ozrimo tudi preko ramena.

Nevarna vožnja v napačno smer

Ena od najnevarnejših prometnih situacij pri vožnji po avtocestah in hitrih cestah je nedvomno vožnja v napačno smer. Kako se moramo odzvati na radijska ali svetlobna opozorila, da na našem odseku avtoceste vozi voznik v napačno smer? Napotkov, kako ravnati, je ogromno, vendar nikoli ne moremo z gotovostjo trditi, da se bo izšlo po naših željah. Če je pred nami izvoz ali počivališče, je najvarneje avtocesto zapustiti. Če to ni mogoče, z vozilom vozimo po desnem voznem pasu, povečamo varnostno razdaljo in zmanjšamo hitrost. Osredotočimo se na promet pred sabo, da napačno vozečega voznika čim prej opazimo.

Kako varno zapustimo avtocesto?

Avtocesto ali hitro cesto seveda lahko zapustimo le na izvozu. Izključevanje z avtoceste od voznika zahteva enako zbranost kot vključevanje. Kažipotne table na avtocesti in hitri cesti se pred izvozom načeloma ponovijo vsaj trikrat, pri čemer je označena tudi oddaljenost do izvoza. To nam daje dovolj časa, da se na izvoz z avtoceste pravočasno pripravimo. Načeloma je zadnja kažipotna tabla postavljena ob začetku zaviralnega pasu. Najpogostejša napaka, ki jo vozniki storijo pri zapustitvi avtoceste ali hitre ceste je, da se na zaviralni pas ne razvrstijo takoj, ampak hitrost vožnje začnejo zmanjševati že na voznem pasu, s čimer upočasnijo prometni tok in pripomorejo k zgostitvi prometa. Najbolj opazno je to v gostem prometu, ko je v prometnem toku več vozil, ki morajo zaradi izključevanja enega voznika zmanjševati hitrost.

Kako torej varno zapustimo avtocesto? Ko nas table za izvoz opozorijo, da se približujemo izvozu, dovolj zgodaj svojo namero nakažimo s smerno utripalko, hkrati pa opazujemo promet v vzvratnih ogledalih. Ohranimo hitrost in se z nezmanjšano hitrostjo razvrstimo na zaviralni pas, kjer hitrost v skladu z omejitvami znižamo. Tudi na zaviralnem pasu med zaviranjem opazujmo promet v vzvratnih ogledalih.

Večjo težavo predstavljajo bližnji uvozi in izvozi, kjer pride do prepletanja vozil, ki se na avtocesto vključujejo in jo zapuščajo. V Sloveniji je kar nekaj odsekov avtocest in hitrih cest, kjer se pospeševalni pas ne konča z odstavnim pasom, ampak se nadaljuje v zaviralni pas za naslednji izvoz. Kdo ima prednost in kako ravnati? Zakon o pravilih cestnega prometa v 30. členu določa, da ima voznik, ki vozi po voznem pasu po avtocesti ali hitri cesti prednost pred vozniki, ki se na avtocesto ali hitro cesto vključujejo. V praksi, predvsem v jutranjih in dnevnih konicah, te prednosti brez nevarnosti zase in za druge voznike ne bomo mogli vedno uveljavljati, zato je še toliko pomembneje, da smo med vožnjo osredotočeni na dogajanje za in pred nami; šele tako se bomo lahko pravočasno odzvali na morebitne kritične prometne situacije.

Ena od ključnih vozniških veščin za varno vožnjo v prometu je predvidevanje ravnanja ostalih udeležencev v prometu, na avtocestah in hitrih cestah pa je predvidevanje še bolj pomembno!

Če pride do nesreče …

Če smo na avtocesti udeleženi v prometni nesreči, v kateri je nastala le materialna škoda, udeležena vozila pa so vozna, je najpomembneje, da se z avtom nemudoma umaknemo na odstavni pas oziroma zapeljemo z avtoceste. V preteklosti se je že zgodilo, da je po prometni nesreči, pri kateri je nastala le materialna škoda, prišlo še do druge prometne nesreče, ker vozniki niso uspeli dovolj hitro zmanjšati hitrosti ali ustaviti vozila. Več o prometnih nesrečah in ukrepanju ter obveznostih bomo napisali v eni od naslednjih številk Motorevije.

Fotografija je simbolična.

AMZS nasveti

Pri vključevanju na avtocesto na pospeševalnem pasu odločno pospešujemo, uporabimo smernik in se s pogledom v vzvratno ogledalo ter preko rame prepričamo, da je vozni pas prost. Če se ne moremo varno vključiti na vozni pas, se ne ustavljamo na pospeševalnem pasu, ampak nadaljujemo vožnjo po odstavnem pasu.
Pri zapuščanju avtoceste pravočasno nakažemo namero s smernikom, zavirati pa začnemo šele na zaviralnem pasu, nikoli na voznem pasu.
Zadostna varnostna razdalja je edino varovalo, da bomo lahko pravočasno zavrli in se izognili nesreči pred seboj.
Pri vožnji po avtocestah gledamo daleč naprej, a vseskozi opazujemo tudi dogajanje za nami. S predvidevanjem in ocenjevanjem ravnanja drugih udeležencev v prometu pred in za nami se lahko izognemo marsikateri nevarni situaciji. 

Ključne besede


Nasvetiavtocestavarna vožnjanasvetŠola dobre vožnje