Šola dobre vožnje: Veljavnost in podaljševanje vozniškega dovoljenja

Promet

Na papirju je glede podaljševanja vozniškega dovoljenja vse jasno, v praksi pa izpolnjevanje tega zakonskega določila ni vedno enostavno …


Vozniško dovoljenje pomeni svobodo gibanja in neodvisnost; večina voznikov si življenja brez osebnega avta ne more predstavljati. A možnost - in sposobnost - vožnje ni dosmrtna pravica; zakonodaja določa, da od januarja leta 2013 pridobljena vozniška dovoljenja kategorije B veljajo do dopolnjenega 70. leta voznika, kar pomeni, da morajo ti vozniki, napolnijo 70 let, podaljšati veljavnost vozniškega dovoljenja na podlagi zdravniškega spričevala, da je voznik telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila določene kategorije. Vozniška dovoljenja, pridobljena pred januarjem 2013, pa voznikom veljajo do dopolnjenega 80. leta (če na vozniškem dovoljenju ni navedeno drugače). 

Oglas
Oglas

Veljavnost vozniškega dovoljenja je opredeljena v 59. členu Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 92/22 ), kjer v 3. odstavku piše: “Imetniku vozniškega dovoljenja kategorij AM, A1, A2, A, B, B1, BE, F in G, ki dopolni starost 70 let, se podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja, če predloži zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila določene kategorije.” A v Sloveniji je še kar nekaj voznikov, ki je pri pridobitvi vozniškega dovoljenja le to dobilo z veljavnostjo do napolnjene starosti osemdeset let. Ne glede na to, ali govorimo o vozniškem dovoljenju, kjer je veljavnost do osemdesetega leta starosti ali do sedemdesetega leta starosti, je postopek za podaljšanje dovoljenja identičen. 

Kako do zdravniškega spričevala?

Voznik, katerega vozniško dovoljenje bo zaradi starostne omejitve v kratkem poteklo, lahko 60 dni pred iztekom pridobi zdravniško potrdilo, ki ga izda pristojni center medicine športa in dela. Potrdila o telesni zmožnosti vožnje motornih vozil ne more izdati osebni zdravnik, je pa dolžnost vsakega posameznika, da svojega osebnega zdravnika obvesti o kraju in datumu zdravniškega pregleda zaradi posredovanja osebnega kartona prosilca za podaljšanje vozniškega dovoljenja. 

Obseg zdravstvenega pregleda je opredeljen v Pravilniku o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS, št. 14/18 in 17/22), kjer so taksativno navedeni potek ter minimalni standardi zdravniških pregledov.  
Pregled, ki je za vse voznike enak, v osnovi zajema pregled osnovne zdravstvene dokumentacije kandidata za voznika oziroma voznice, ki ga vodi izbrani osebni zdravnik, in klinični pregled, ki vključuje tudi pregled ustreznih vidnih funkcij za vožnjo motornih vozil.

Kdor je zdrav in nima zdravstvenih težav, bo s pregledom izpolnil pogoj, s katerim bo na upravni enoti lahko podaljšal dovoljenje za vožnjo mopedov, motornih koles in osebnih vozil za obdobje 5 let. Podaljševanje vozniškega dovoljenja za voznike tovornih vozil in voznike avtobusov se podaljšuje za obdobje 3 let, prav tako pa je veljavnost vozniškega dovoljenja za tovrstne kategorije v osnovi omejena do starosti voznika 65 let.

Kaj pa, če gre kaj narobe?

Če zdravnik pri pregledu dokumentacije in ob osnovnem zdravstvenem pregledu ugotovi, da bi lahko določeno bolezensko stanje vplivalo na varnost vožnje v cestnem prometu, voznika napoti na dodatne preglede, kjer se ugotavlja, če so izpolnjeni minimalni zdravstveni standardi, ki so potrebni za varno udeležbo v cestnem prometu. Zdravnik lahko za ugotavljanje sposobnosti vožnje voznika/starostnika le tega napoti tudi v šolo vožnje, kjer voznik opravi določeno število ur, ki jih zdravnik določi, ali pa mora opraviti “ocenjevalno vožnjo”, pri kateri učitelj vožnje oceni njegovo sposobnost vožnje, o poteku vožnje in ugotovitvah pa napiše poročilo. Na podlagi izvidov specialistov in z dokazilom o sposobnosti vožnje zdravnik določi pogoje podaljšanja vozniškega dovoljenja oziroma datumsko zdravstveno omejitev ter naslednji zdravstveni pregled. 

Zdravstvene težave slovenskih voznikov

Statistični podatki pravijo, da se skoraj vsak šesti voznik sooča z zdravstvenimi omejitvami pri podaljšanju vozniškega dovoljenja. To pomeni, da ima skoraj 250.000 slovenskih voznikov v vozniških dovoljenjih vpisane omejitve. To so zdravstvene težave, ki lahko ogrozijo varno vožnjo in so bile dokumentirane v zadnjem zdravniškem spričevalu, ki ga je ob zdravniškem pregledu na vozniškem izpitu izdal strokovnjak za medicino dela, prometa in športa. Najbolj razširjena omejitev, ki jo ima 46 odstotkov voznikov z omejitvami, je “vožnja z očali”. Sledi omejitev “vožnja z očali ali kontaktnimi lečami”, ki velja za 41 odstotkov voznikov. To dokazuje, da ima 87 odstotkov vseh voznikov z zdravstvenimi omejitvami težave z vidom, medtem ko jih ima le 13 odstotkov še kakšno drugo oviro, kot so slab sluh, imajo proteze in ostalo. 

Podaljševanje vozniškega dovoljenja za voznike tovornih vozil in voznike avtobusov se podaljšuje za obdobje 3 let, prav tako pa je veljavnost vozniškega dovoljenja za tovrstne kategorije v osnovi omejena do starosti voznika 65 let. (fotografija je simbolična)

Oglas
Oglas

Začnite pravočasno!

Večina voznikov, ki jih zakon napoti na zdravniški pregled, tega ne bo opravila z osnovnim pregledom, ampak bodo morali za podaljšanje vozniškega dovoljenja opraviti dodatne preiskave ali teste, ki jih bo določil zdravnik pri zdravniškem pregledu. 
Zaradi tega se v praksi učitelji vožnje soočamo z veliko težavo: voznik, ki mora po napotitvi zdravnika opraviti tako imenovani “preizkus znanja” v šoli vožnje, ga lahko opravi le z veljavnim vozniškim dovoljenjem. Če je veljavnost vozniškega dovoljenja med postopkom zdravniškega pregleda potekla, za podaljšanje pa mora voznik opraviti vožnjo, te ne more opraviti in s tem se lahko postopek podaljšanja vozniškega dovoljenja zaplete. 

V izogib takšnim težavam svetujemo, da tisti, ki jim bo poteklo vozniško dovoljenje, postopek podaljševanja veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi starostnega pogoja začnejo takoj, ko je to mogoče - najbolje vsaj 60 dni pred iztekom veljavnosti vozniškega dovoljenja, ko zdravnik specialist že lahko poda zdravniško spričevalo o zdravstvenih pogojih. Vse nadaljnje postopke, ki so jih dolžni opraviti, naj poskusijo opraviti kar se da hitro. S tem se bodo izognili slabi volji pred potekom veljavnosti vozniškega dovoljenja in bodo to pomembno listino lahko brez težav podaljšali oziroma obdržali. 
 

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

66

Priljubljenost članka

66

Shrani

Delite s prijatelji