Starejši vozniki

AMZS je podal pobudo slovenskim šolam vožnje in centrom varne vožnje naj v času med 7. in 13. oktobrom 2013 omogočijo voznikom v zrelejših letih, da brezplačno preverijo svoje sposobnosti za varno upravljanje z vozilom in tako pripomorejo k povečanju varnosti v cestnem prometu. 

Projekt je bil 1. oktobra, na mednarodni dan starejših ljudi, predstavljen medijem z gradivom, v katerem smo podajali statistike o Seniorjih in k odgovornosti pozivali tudi svojce voznikov seniorjev. Posredovali smo sporočilo za javnost in gradivo za medije, v katerem smo zajeli statistike o starosti Slovencev, številu vozniških dovoljenj po starostnih skupinah, številu razvez, starosti razvezancev in podobno.  

 • Vzpostavili smo zbirno mesto s preglednico vseh sodelujočih šol vožnje in centrov varne vožnje ter oblikovali osrednji motiv akcije in ga v obliki plakata posredovali sodelujočim šolam.
 • V prostorih AMZS je potekalo predavanje Svoboda gibanja v zrelejših letih (predavatelj Brane Legan)
 • Pripravili smo gradivo za Inštruktorje – kako preveriti seniorje in neformalen test s 25 točkami, s katerimi preverimo, ali oseba še lahko varno vozi.
 • Projektu se je pridružilo 15 šol vožnje oziroma centrov varne vožnje.
 • Testiranja so se odvijala na 35 lokacijah.
 • Testiranj se je udeležilo 83 voznikov seniorjev.
 • Šole vožnje in centri varne vožnje so beležile veliko večje število klicev.
 • Dosegli smo 23 objav v različnih medijih – 5 z večjim dosegom: Delo, Dnevnik, Večer, Žurnal ter celodnevno temo na Radiu 1.
 • Projekt so podprli stroka (šole in centri vožnje), svojci voznikov Seniorjev, socialna omrežja Seniorjev, vozniki seniorji sami in mediji.

Zaključki:

 • Odzivi mlajših voznikov kažejo, da so vozniki seniorji potrebni večje pozornosti.
 • Sodeč po odzivih svojcev in stroke je voznike seniorje treba obravnavati sistemsko – dobra volja in osveščenost domačih ne zaležejo varnejšemu prometu.
 • Tudi Šole vožnje zaključujejo, da je tovrstnih osveščanj za voznike seniorje premalo. Akcije bodo tudi v prihodnje podprle.
 • Vozniki seniorji izkazujejo zadržke pred testiranji. Ugotavljamo, da izvirajo iz strahu pred neznanjem in posledično izgubo dovoljenja.

Predlog za nadaljevanje:

Aktivnosti namenjene osveščanju in testiranjem Seniorjev je smiselno izvajati tudi v prihodnje. Povezovalne vseslovenske akcije so deležne večje medijske pozornosti in posledično večje odzivnosti pri ciljnih skupinah in večje učinkovitosti pri doseganju zastavljenih ciljev.

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam