Kako samodejno zavirajo dostavniki?

Naprave

AMZS preskus sistema za samodejno zaviranje pred oviro v tovornem dostavniku


Dostavniki - še zlasti tovorni - so na naših cestah vse pogostejši; s prostornino (in nosilnostjo) svojih tovornih prostorov so nepogrešljiv člen v verigi vsakodnevne oskrbe z dobrinami. A tudi dostavniki povzročajo nesreče v prometu: preskusili smo, kako učinkoviti so sodobni asistenčni sistemi v tovornih dostavnikih z največjo dovoljeno maso 3,5 tone.

Že leta 2007 smo v Motoreviji opozorili na nevarnost v obliki hitrih in težkih dostavnikov na naših cestah. Če je bilo pred trinajstimi leti v prodajni statistiki novih vozil zabeleženo 6530 prodanih novih lahkih dostavnih vozil z dovoljeno maso do 3500 kg, je bilo lani (v letu 2019) po podatkih Sekcije za osebna motorna vozila ADS pri Trgovinski zbornici Slovenije na novo registriranih več kot 11.000 lahkih gospodarskih vozil. Med te so sicer všteta vsa lahka gospodarska vozila, a tovorni dostavniki med njimi zavzemajo največji delež. Povedano drugače: na naših cestah je vse več tovornih dostavnikov, ki so predvsem med tednom redni gostje naših cest, avtocest in mestnih ulic. Da mnogi med njimi vozijo hitro in agresivno, ni skrivnost; ker posli od njih terjajo pravočasno dostavo, se jim običajno mudi. Če k temu prištejemo še vse boljše zmogljivosti dostavnikov, ki na avtocesti brez težav držijo korak z osebnimi avtomobili, dobimo skupino udeležencev v prometu, ki je zagotovo ogrožena - in ki ogroža tudi druge udeležence v prometu.

Sistem za samodejno zaviranje pred oviro in sistem za ohranjanje smeri vožnje bi morala postati del serijske opreme dostavnikov, saj sta dokazano učinkovita.
 Obteženost s tovorom ne sme vplivati na učinkovitost asistenčnih sistemov. Ti morajo v tudi ob polno naloženem dostavniku delovati učinkovito. 

Precej manj nesreč dostavnikov kot včasih

Nezgode, v katerih so udeleženi dostavniki, se največkrat začnejo z nenadnim zdrsom oziroma zanašanjem dostavnika, končajo pa se s prevračanjem, s trkom v obcestno drevo ali s trkom v drug avtomobil na cesti. Nezgode z naletom so pogoste predvsem na avtocestah in pri teh so pogosto udeleženi prav dostavniki. Najkrajšo pri tem potegnejo potniki v avtomobilu, v katerega zadnji del trči dostavnik, saj so obremenitve za potnike ob takšnem trku zelo velike. Za preprečevanje naletov je najpomembnejše učinkovito in pravočasno zaviranje. Novi in dobro vzdrževani dostavniki imajo praviloma dovolj učinkovite zavorne sisteme, težava pa je - kot tudi sicer pri nesrečah z naletom - pravočasna reakcija oziroma pravočasno zaviranje. Pravočasna reakcija je zelo pomembna tudi v primerih, ko vozniku dostavnika pot prekriža pešec ali če dostavnik naleti na kolesarja, ki se vozi ob cesti.

Pri nas je v zadnjih letih nesreč, v katerih so udeleženi dostavniki, sorazmerno malo; prometna statistika se je v zadnjih dvajsetih letih temeljito izboljšala tudi pri prometni varnosti dostavnih vozil, pa čeprav jih je na cestah več kot kadarkoli doslej.

Prometne nesreče dostavnikov pogosto potekajo po sledečih scenarijih; dostavnik se z naletom zaleti v avto, zapelje s ceste, trči v kolesarja ali povozi pešca. Lani je bilo pri nas sicer le 33 nesreč dostavnikov s skupno maso do 3,5 tone. A če seštejemo še nesreče v preteklosti, imajo dostavniki na vesti kar nekaj prometnih žrtev. Pogoste nesreče so nesreče z naletom. Med vzroke zanje zagotovo lahko štejemo stresni vsakdan voznikov dostavnikov, ki se jim vedno mudi in zato pogosto tudi vozijo prehitro in s premajhno varnostno razdaljo. To seveda počnejo tudi vozniki osebnih avtomobilov, a jim v vse večjem obsegu pomagajo asistenčni sistemi za preprečevanje naleta oziroma za samodejno zaviranje v sili. Slednji pa so v dostavnikih še precej redki.

Pri fordu transitu furgonu iz našega testa lahko sistem za samodejno zaviranje v sili kupite le v paketu z radarskim tempomatom. Zanj je treba odšteti 1100 ali 1350 evrov, odvisno od izbranega paketa opreme.

Varnost le za doplačilo

Asistenčni sistemi, ki samodejno zavrejo pred oviro, so tudi pri dostavnikih - tako kot pri osebnih avtomobilih - zelo koristni. A med najbolj uveljavljenimi dostavniki do 3,5 tone pri nas ima le novi MAN dostavnik TGE sistem za samodejnoi zaviranje v sili vgrajen serijsko oziroma brez doplačila. Pri ostalih je ta sistem na voljo za doplačilo, v nekaterih dostavnikih pa ga sploh ni mogoče dobiti.
Vgradnja sistema za samodejno zaviranje lahko rešuje življenja. Žal imajo pri dostavnikih ekonomika in nizki nakupni ter vzdrževalni stroški pogosto prednost pred varnostjo; ker je za nakup sistema proti naletu pri dostavnikih treba večinoma dodatno seči v žep oziroma v blagajno podjetja, je na cestah le malo dostavnikov s tem sistemom. Zakonsko obvezo vgradnje tega sistema, ki bo veljala od leta 2022, seveda pozdravljamo, a hkrati upravljavcem voznih parkov svetujemo, da dostavnike s tem sistemom naročajo že prej.

Pri osebnih avtomobilih sistem proti naletu in sistem za ohranitev smeri vožnje na voznem pasu poznamo že vrsto let. Tudi zaradi truda in dela Euro NCAP preskusnih trkov, ki avtu brez teh sistemov ne podeli najvišje ocene, imajo danes skoraj vsi avtomobili na trgu vgrajena ta sistema.

Ali dostavnik zavira dovolj zgodaj?

AMZS je v sodelovanju z nekaterimi tujimi partnerskimi klubi na preskusnem poligonu v nemškem Penzingu opravil temeljit preskus sistema za samodejno zaviranje v sili v dostavniku ford transit.
Zanimalo nas je, do katere hitrosti dostavnik še lahko prepreči nalet oziroma trk in kako na zavorne zmogljivosti vpliva obtežitev dostavnika do največje dovoljene meje.

Na preskusnem poligonu v nemškem Penzingu opravil temeljit preskus sistema za samodejno zaviranje v sili v dostavniku.


Preskus smo izvedli po petih različnih scenarijih, ki so zelo pogosti tudi v vsakdanjem prometu. Preverili smo, kako dostavnik zavira pred stoječim avtomobilom, pred avtomobilom, ki vozi v naši smeri, pred avtomobilom, ki zavira, pred pešcem, ki preči našo pot in pred kolesarjem, ki vozi v našo smer ob robu ceste.

1. Zaviranje pred stoječim avtom

Pri tem preskusu smo ugotovili, da se dostavnik s samodejnim zaviranjem varno ustavi pri hitrostih, ki so manjše od 42 km/h. Pri višjih hitrostih zavorni sistem sicer ni mogel povsem preprečiti trka, je pa dovolj učinkovito zaviral, da bi bile posledice trka v realnem prometu precej manjše kot brez zaviranja. Ko smo dostavnik obtežili na skupnih 3,5 tone, je varno zavrl le do hitrosti 30 km/h, kar je premalo.

2. Zaviranje pred avtomobilom, ki vozi v naši smeri

Pri tem preskusu je dostavnik vozil s hitrostjo največ 60 km/h, avto pred njim pa 20 km/h. Razlika v hitrosti je bila torej 40 km/h. Pri tem izzivu je dostavnik pri vseh poskusih zaviral učinkovito in varno - tako prazen kot obtežen.

3. Zaviranje pred avtomobilom, ki zavira

Pri tem poskusu je dostavnik vozil s 50 km/h, avto pred njim pa je na različnih oddaljenostih zaviral do zaustavitve. V nobenem od poskusov dostavnik ni zavrl - ne glede na to, ali je bil prazen ali obtežen.

4. Zaviranje pred pešcem, ki prečka cesto

Pešec ostane nepoškodovan, če dostavnik vozi počasneje od 35 km/h in če je neobtežen. Če je obtežen na največjo dovoljeno maso, se lahko ustavi le, če vozi manj kot 30 km/h. Pri večjih hitrostih je dostavnik sicer zaviral, ni pa se mogel pred pešcem povsem zaustaviti.

5. Zaviranje pred kolesarjem ob robu ceste

Pred kolesarjem ob cesti se je dostavnik ustavil, če ni vozil hitreje od 50 km/h - prazen ali obtežen. A tudi pri 60 km/h je dostavnik zaviral, v kolesarja pa je trčil z bistveno zmanjšano hitrostjo, ki bi v realnem prometu preprečila hujše poškodbe kolesarja.

Sistemi za zaviranje v sili morajo biti učinkovitejši

Pri razmisleku o rezultatih našega preskusa velja spomniti, da so kriteriji za oceno učinkovitosti sistemov za zaviranje v sili, ki bodo veljali ob obvezni vgradnji teh sistemov čez dve leti, precej blažji oziroma ozki od kriterijev, ki jih za podobne sisteme v avtomobilih predpisuje konzorcij Euro NCAP. Zakonodajalec (UNECE - ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo) namreč predpisuje le, da se mora dostavnik zaustaviti pred stoječim avtom največ do hitrosti 42 km/h oziroma 35 km/h, če je dostavnik obtežen do dovoljene meje.

Kot je razvidno iz našega testa, dostavnik letnika 2018 z vgrajenim sistemom za samodejno zaviranje pred oviro ni dosegel merila 35 km/h ob polni obteženosti.

K temu tehničnemu izzivu, ki ga morajo razvojniki še razrešiti, je treba dodati še eno težavo: bodoči tehnični kriteriji sistemov za obvezno vgradnjo ne vključujejo tudi zahtev o zaviranju pred pešci ali pred kolesarji, ampak le pred avtomobili - čeprav so prometne nesreče s trki v pešce in kolesarje pogoste na evropskih cestah in v mestih.

AMZS nasvet voznikom: vedno se prepričajte, da imate tovor v tovornem prostoru ustrezno in pravilno zaščiten in pritrjen. Nepritrjeni kosi tovora poslabšajo vozne lastnosti in ogrožajo voznika.

AMZS priporočila izdelovalcem dostavnikov in zakonodajalcem

Sistem za samodejno zaviranje pred oviro in sistem za ohranjanje smeri vožnje bi morala postati del serijske opreme dostavnikov, saj sta dokazano učinkovita,
obteženost s tovorom ne sme vplivati na učinkovitost asistenčnih sistemov,
tehnični standard obvezne vgradnje sistema za zaviranje v sili, ki bo začela veljati čez dve leti, zagotavlja le minimum zaščite.
Zakonodajalec bi moral upoštevati strožje standarde neodvisnih organizacij, kakršna je Euro NCAP,
za zagotavljanje varnosti na odprtih cestah bi moral tehnični standard upoštevati tudi višje hitrosti,
učinkovitost sistemov bi morali preverjati večkrat, standardna varnostna oprema v dostavnikih je zelo skromna in osredotočena na voznika, čeprav imajo ti pogosto sopotnike - varnostni meh je na primer obvezen samo za voznika

AMZS priporočila za voznike in upravljavce voznih parkov

Ko izbirate svoj novi dostavnik, naj bo ta opremljen tudi s sistemom za samodejno zaviranje v sili - četudi je treba zanj doplačati,
vozniki dostavnikov, udeležite se tečaja varne vožnje za voznike dostavnikov, ki učinkovito izboljšajo vozniške sposobnosti,
za varnost si vzemite čas - naj vas roki in pritiski ne silijo v nevarne situacije,
vedno se prepričajte, da imate tovor v tovornem prostoru ustrezno in pravilno zaščiten in pritrjen. Nepritrjeni kosi tovora poslabšajo vozne lastnosti in ogrožajo voznika. 

Pri tem preskusu smo ugotovili, da se dostavnik s samodejnim zaviranjem varno ustavi pri hitrostih, ki so manjše od 42 km/h. Pri višjih hitrostih zavorni sistem sicer ni mogel povsem preprečiti trka, je pa dovolj učinkovito zaviral, da bi bile posledice trka v realnem prometu precej manjše kot brez zaviranja. Ko smo dostavnik obtežili na skupnih 3,5 tone, je varno zavrl le do hitrosti 30 km/h, kar je premalo.

Varnostna ofenziva

Od leta 2022 precej varnejši dostavniki

Evropski parlament je lani spomladi sprejel paket varnostnih ukrepov, ki predvideva obvezno vgradnjo številnih varnostnih pripomočkov oziroma sistemov v vsa nova vozila. Med temi je tudi obvezna vgradnja sistemov za samodejno zaviranje v sili in sistemov za ohranjanje smeri vožnje na voznem pasu, ki velja tako za osebna kot za tovorna vozila, med katere spadajo tudi dostavniki z največjo dovoljeno maso 3,5 tone. Pravilo bo veljalo za vsa nova vozila, ki bodo na trgu predstavljena po letu 2022.

Ključne besede


testSistemi za preprečevanje zapustitve voznih pasovFordvarna mobilnostvarna vožnjaford transittest naprav

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

19

Priljubljenost članka

19

Shrani

Delite s prijatelji