Varnost različno velikih in težkih voznikov oziroma potnikov v avtomobilih

Preskusni trki

Različni, a enako varni? Ali poenoteni varnostni pasovi in varnostni mehi enako dobro ščitijo vse potnike?


Ljudje smo zelo različni: nekateri so majhni in debeli, nekateri veliki in suhi, vmes pa so ljudje zelo različnih kombinacij posameznih lastnosti človeškega telesa, na katere vpliva tudi starost. Kako učinkoviti so varnostni sistemi v avtomobilih pri zagotavljanju zaščite tako različnih potnikov? Ali poenoteni varnostni pasovi in varnostni mehi enako dobro ščitijo vse potnike? Poglobili smo se v učinkovitost zaščitnih sistemov v naših avtomobilih …

Mednarodni projekt Euro NCAP pod okriljem mednarodne avtomobilistične zveze FIA že vrsto let natančno in dosledno ocenjuje varnost novih avtomobilov na evropskem avtomobilskem trgu. Najpomembnejšo vlogo pri oceni varnosti avtomobilov imata preskusni lutki pri čelnem preskusnem trku varnostni konzorcij Euro NCAP uporablja lutko z oznako “Hybrid III 50%”, od leta 2015 pa tudi lutko z oznako “Hybrid III 5%”; prva preskusna lutka predstavlja povprečno velikega in težkega moškega (175 cm, 78 kg), druga pa povprečno veliko in težko žensko (152 cm, 50 kg). Obe lutki skupaj naj bi predstavljali statistično povprečnega voznika in voznico oziroma sopotnika ali sopotnico.

A statistika je pogosto krivična: čeprav naj bi v našem primeru obe lutki pokrili večino prebivalstva, pa v avtomobilih sedimo tudi takšni, ki precej odstopamo od statistično določenih telesnih mer in teže. Ob tem se seveda porodi vprašanje: ali sodobni avtomobilski varnostni in zadrževalni sistemi, ki se že znajo prilagajati tudi različnim telesom, enako dobro ščitijo tudi netipične voznike in potnike v avtomobilih?

Pet različnih preskusnih lutk

V sklopu sodelovanja evropskih avtomobilskih klubov so tehniki nemškega ADAC opravili preskusni trk s petimi različnimi preskusnimi lutkami s težo od 48 do 125 kg in telesno višino od 151 do 195 cm; teh pet lutk precej temeljiteje zaobjame telesne razlike voznikov in sopotnikov v avtomobilih.

Ob najpogosteje uporabljeni lutki povprečnega moškega (Hybrid III 50% oziroma THOR 50th) so ADAC tehniki na naletne sanke posadili še lutko H II 5th, izboljšano različico preskusne lutke THOR 5th: lutka v višino meri 151 cm in tehta 48 kg, predstavlja pa majhno, suho žensko - oznaka 5th pomeni, da je takšnih oseb le 5 odstotkov v celotni populaciji žensk na evropskih cestah.
Preskusna lutka THOR obese (“obese” pomeni osebo s čezmerno težo) temelji na lutki THOR 50th - tehta 125 kg in predstavlja debelejšo osebo z visokim indeksom telesne mase 35 kg/m2. Preskusna lutka Hybrid II 95th predstavlja visokoraslo osebo, ki v višino meri 195 cm, lutka elderly ATD pa predstavlja 70-letno žensko z indeksom telesne mase 29 kg/m2.

Kako učinkoviti so prilagodljivi varnostni sistemi v avtu?

Varnostni sistemi v sodobnih avtomobilih ob pomoči številnih tipal prepoznajo telesne posebnosti potnikov v avtu - in jim prilagodijo delovanje varnostnih pasov in varnostnih mehov.
Zaščita statistično povprečnega moškega, ki ga predstavlja lutka THOR 50th, je v takšnem avtu učinkovita: prilagodljivo proženje zategovalnikov varnostnega pasu in varnostnega meha dobro zaščiti lutko na voznikovem sedežu, pozitivno pa vpliva tudi na zaščito lutke na sovoznikovem sedežu. Veliko zaslug za dobro zaščito ima osnovna nastavitev varnostnih sistemov na telesne posebnosti te lutke, ki jo uporabljajo vsi avtomobilski izdelovalci.

Lutka THOR 5th, ki predstavlja majhno in suho žensko, je najbolj varna na voznikovem sedežu, saj prilagodljivi zadrževalni sistemi učinkovito zmanjšajo obremenitve trebušnega dela lutke in glave. Ko je lutka sedela na sovoznikovem sedežu, se je delovanje varnostnega pasu tudi prilagodilo manjšemu in mehkejšemu telesu ter dokaj učinkovito preprečilo prevelike obremenitve prsnega koša, glave in hrbta, a ne tako učinkovito kot na voznikovem sedežu.

Lutki starejše ženske (elderly ATD) pri preskusnem trku pri nobeni meritvi nismo izmerili življenjsko nevarnih vrednosti, največ zaslug za to pa ima prav prilagodljivost varnostnih sistemov, ki je zmanjšala obremenitve glave, prsnega koša in medenice v primerjavi z neprilagodljivim varnostnim sistemom. Je pa pri starejših potnikih v avtu še nekaj prostora za izboljšave, saj s starostjo padajo sposobnosti prilagajanja človeškega telesa tako velikim obremenitvam.

Preskusni trk z lutkama debelega moškega (THOR obese) in visokoraslega moškega (Hybrid II 95th) je opozoril, da imajo tudi prilagodljivi varnostni sistemi svoje omejitve, saj niso izboljšali zaščite v primerjavi z običajnimi zadrževalnimi sistemi v avtu. Velika in težka lutka debelega moškega se je ob trku - tako na vozniškem kot sovozniškem sedežu - pomaknila preveč naprej, pri čemer je prišlo do večjih obremenitev prsnega koša. Ob tem se je izkazalo tudi, da “debeli” potniki lahko ob trku zdrsnejo pod varnostni pas, nastane pa tudi nevarnost težjih notranjih poškodb zaradi varnostnega pasu, ki zdrsne pod trebuh in lahko poškoduje notranje organe. Ugotovili smo, da takšnim potnikom dodatno zaščito nudita kolenski varnostni meh in večstopenjski omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu.

“Debeli” potniki lahko ob trku zdrsnejo pod varnostni pas, nastane pa tudi nevarnost težjih notranjih poškodb zaradi varnostnega pasu, ki zdrsne pod trebuh in lahko poškoduje notranje organe.

 Debeli potniki so slabše zaščiteni

Vozniki in sovozniki povprečne rasti in telesne teže so v avtomobilih s sodobnimi prilagodljivimi zadrževalnimi sistemi najbolje zaščiteni. Naš preskus je dokazal tudi, da so sodobni varnostni sistemi enako učinkoviti za povprečne moške in za povprečne ženske.

Več odstopanj pri zaščiti smo ugotovili pri starejših osebah, ki so zaradi fizioloških starostnih sprememb - manjša kostna gostota, osteoporoza - bolj podvrženi poškodbam, predvsem poškodbam glave, trupa in trebušnega dela. Tu so potrebne izboljšave prilagodljivih varnostnih sistemov v avtomobilih.

Najslabše sta jo na preskusnem trku odnesli lutki debelega in visokega človeka, pri katerih tudi prilagodljivi varnosti sistemi niso preprečili večjih obremenitev oziroma poškodb. Zaščito takšnih oseb lahko izboljšajo le dodatni kolenski varnostni mehi in večstopenjski omejevalniki zatezne sile varnostnih pasov.

Če se torej ozirate po novem avtomobilu in želite optimalno zaščito ob trku, izberite avto z najsodobnejšim, prilagodljivim zadrževalnim sistemom. Veliko za boljšo zaščito naredite tudi s tem, da si nastavite pravilen položaj za volanom ali na sovoznikovem sedežu, ko zadrževalni sistemi lahko najbolj učinkovito opravljajo svojo nalogo. 


Prilagodljivi zadrževalni sistemi:  Več tipal, več varnosti

Zadrževalni varnostni sistemi v najsodobnejših avtomobilih se ne zanašajo več samo na tipala pojemkov in prožila varnostnih mehov ter zategovalnikov varnostnih pasov. S tipali v sedežih in vodilih varnostnih pasov znajo najsodobnejši avtomobili izmeriti telesno težo potnikov in obseg njihovih teles, čemur prilagodijo silo in čas proženja mehov in pasov. Dodatna kamera za nadzor potnikov prepozna celo položaj telesa v sedežu in temu prilagodi proženje zategovalnikov varnostnega pasu in varnostnega meha. Takšni sodobni varnostni sistemi lahko torej dobro zaščitijo veliko različnih potnikov, težje pa prepoznajo starost voznika in sovoznika, čeprav ta tudi vpliva na posledice ob trku.

Ključne besede


preskusni trkvarnostni pasvarnostni testvarnostni meh