Kako do domače polnilnice?

Pogovor

Električna mobilnost se začne doma


Električna mobilnost, o kateri vse pogosteje in obširneje pišemo tudi v Motoreviji, nezadržno prihaja na naše ceste. Kako hitro se bo uveljavila, je odvisno od več dejavnikov, a med pomembnejšimi je zagotovo ustrezna oskrba vozil z električno energijo - v domači garaži ali na domačem parkirnem mestu.

Kdor pogosto potuje v sosednje države, lahko potrdi, da je Slovenija kar dobro pokrita z javnimi električnimi polnilnicami; dostopnost, razpoložljivost, upravljanje in stanje teh sicer ni vedno najboljše, a z gotovostjo lahko zapišemo, da za električni avto v večini delov Slovenije brez večjih težav najdemo delujoč električni priključek.

Domači priključek za brezskrbno mobilnost

Kljub temu pa smo prepričani, da se brezskrbna električna mobilnost v resnici začne doma - z domačim električnim priključkom. Šele vedno razpoložljiv in le naš električni priključek v domači garaži, na steni domače hiše ali na stebričku ob lastnem parkirnem mestu električno mobilnost naredi vsakdanje uporabno in pomiri električno mobilnostne strahove.

Večji in zmogljivejši akumulatorji s sodobnih EV avtomobilih z okoli 400 km dosega so vsekakor izziv za domačo oskrbo z energijo. Polnjenje na klasični domači "šuko" vtičnici vzame veliko časa. 


Danes ni več stanovanjskega, poslovnega ali garažnega objekta, ki ne bi imel na voljo standardne 220-voltne vtičnice, v katero lahko tako ali drugače vtaknemo polnilni kabel električnega avta oziroma vozila. Vendar akumulatorski sklopi sodobnih električnih avtomobilov postajajo vse zmogljivejši, energetske zahteve pa vse večje. Klasične 220-voltne vtičnice s standardno priključno močjo, ki so zadnjih sto let brez večjih težav poganjale električne naprave, so za sodobne električne avtomobile prešibke: polnjenje praznega akumulatorskega sklopa z zmogljivostjo 64 kW, kakšnega ima na primer Hyundaijeva električna kona, iz domače 220-voltne vtičnice traja do 30 ur.
Hitre polnilnice moči 50 ali več kW z enosrmernim tokom, kakršne stojijo ob avtocestah ali na drugih javnih krajih, za domačo rabo niso primerne: njihova postavitev je zahtevna in draga, energetsko pa so preveč potratne za električno napeljavo v domačih hišah. Rešitev je v manjših, pametnih, a še vedno dovolj zmogljivih namenskih električnih polnilnicah, s katerimi lahko polnjenja skrajšamo na obvladljive in vsakdanje uporabne polnilne čase.

Ne spreglejte: Od A(kumulatorja) do V(tikača) - preprost slovar električne mobilnosti

Na koga se obrniti pri načrtovanju domače polnilnice?

Na trgu je kar nekaj ponudnikov tovrstnih polnilnic, ki z ustrezno povezavo na domače omrežje lahko zagotovijo nemoteno domačo oskrbo električnih avtomobilov. Eden od takšnih je grosupeljsko podjetje Etrel, ponudnik polnilnih rešitev za domačo in poslovno rabo: njihove domače polnilnice polnijo električna vozila po vsej Evropi in seveda tudi v Sloveniji.

Na nekaj najpogostejših vprašanj o domači električni mobilnosti nam je odgovoril Rok Kobal, ki pri Etrelu skrbi za prodajo in razvoj trgov.

Grosupeljsko podjetje Etrel je ponudnik polnilnih rešitev za domačo in poslovno rabo: njihove domače polnilnice polnijo električna vozila po vsej Evropi in seveda tudi v Sloveniji.

 Kako morajo tisti, ki načrtujejo gradnjo hiše, zasnovati električne inštalacije, da bodo te pripravljene na vgradnjo stenske polnilnice?

Treba je določiti mesto, kjer bodo postavili domačo polnilnico, in do tam pripraviti ustrezno električno inštalacijo. Ta je odvisna od dolžine električnega vodnika in največje moči, s katero bo delovala polnilnica. Priporočamo, da se do mesta polnilnice napelje tudi komunikacijski kabel (UTP), ki skrbi za povezovanje v (lokalno) omrežje.
V razdelilni elektro omarici je treba pripraviti ustrezno nadtokovno in diferenčno zaščito, če ta ni vgrajena v samo polnilnico. Na ta način bosta zavarovana tako napeljava kot uporabnik električne polnilnice.

Kakšno priključno moč objekta (oziroma hiše) svetujete pri novogradnjah - ob sočasni uporabi zahtevnejših električnih porabnikov (klima, toplotna črpalka)? Kaj mora bodoči lastnik novogradnje upoštevati pri projektiranju, da bo lahko vgradil polnilno postajo?

Čim večjo, a to ni vedno mogoče, niti ni stroškovno optimalno. Zavedati se moramo, da je električno vozilo največji porabnik v gospodinjstvu. Nekatera vozila lahko polnijo s tokom 3 x 32 A, pri čemer moramo vedeti, da so v povprečnem slovenskem gospodinjstvu priključne varovalke nazivne moči 3 x 20 A, zakupljena moč gospodinjstva pa je običajno še nižja. Takšno vozilo tako v trenutku povzroči pregorele varovalke, če se moči polnjenja ne omeji.
Večina električnih vozil, ki so trenutno na trgu, ima vgrajen enofazni polnilnik, kar v gospodinjstvu predstavlja še večjo težavo, saj je za doseganje iste hitrosti polnjenja potrebno bistveno bolj obremeniti fazo, na katero je priklopljeno vozilo, hkrati pa na tej fazi ne sme biti drugih večjih porabnikov, kot so klimatska naprava, toplotna črpalka ali kuhalna plošča.

Za zaščito pred izpadi glavnih varovalk v Etrelu ponujamo napravo Load Guard, ki aktivno meri porabo drugih porabnikov v hiši po posameznih fazah in meritve v realnem času sporoča polnilni postaji. Moč polnjenja vozila se tako stalno dinamično prilagaja glede na razpoložljivo preostalo moč.

Zmogljivost glavne hišne varovalke 3x25 A bi morala zadostovati - ob vgradnji merilne naprave Load Guard in ob predpostavki, da v gospodinjstvu polnite le en električni avto.

Za zaščito pred izpadi glavnih hišnih varovalk v Etrelu ponujajo napravo Load Guard, ki aktivno meri porabo drugih porabnikov v hiši po posameznih fazah in meritve v realnem času sporoča polnilni postaji.

Kolikšni so stroški priprave za montažo stenske polnilnice?

Odvisno od zahtevnosti in v kateri fazi gradnje se napeljava pripravlja. Če postavitev polnilne postaje predvidevamo že med načrtovanjem oziroma v začetnih fazah gradnje, je strošek predpriprave zanemarljiv. Pri naknadni vgradnji so običajno potrebni dodatni posegi v objekt, preboji ali nadometne rešitve, kar povečuje stroške priprave in lahko močno vpliva na končni izgled objekta. Po izkušnjah naših partnerjev se stroški priprave elektroinstalacij gibljejo od približno 150 evrov navzgor, brez gradbenih del.

Ali postavitev polnilne postaje zahteva poseg v glavno električno omarico na objektu, če je na objektu (hiši) trifazni priključek?

Iz hišne/razvodne omarice je treba pripeljati nove električne vodnike za električno polnilnico in vanjo namestiti merilno napravo Etrel Load Guard. V glavno električno omarico (z distribucijskimi števci) praviloma ne posegamo.

Ali stenski polnilnik rabi trifazni priključek?

V Sloveniji imamo večinoma na voljo trifazno električno napeljavo, zato svetujemo, da se načrtuje napeljavo s trifaznim priklopom. Čeprav je večina vozil na trgu trenutno sposobna le enofaznega polnjenja, se s tem izognete ponovnim stroškom ob morebitni prihodnji menjavi avtomobila.

Ne glede na tip priključka lahko že danes tudi tiste Etrelove stenske polnilnice, ki so zasnovane za trifazni priklop, priklopite enofazno in jih pozneje z enostavno spremembo nastavitev po potrebi nastavite za trifazni priklop. Ponujamo pa seveda tudi namensko enofazno polnilnico, ki je bila razvita zaradi potreb tujih trgov, na katerih se uporablja izključno enofazna inštalacija.

Opozoriti pa velja, da je treba pred enofaznim priklopom postaje preveriti porabnike na fazi, ki bo namenjena za polnjenje vozila in jo razbremeniti, da se izognemo izpadom varovalke.

Kako se lotiti postavitve polnilne postaje ob obstoječi hiši z električno napeljavo zmogljivosti 3 x 20 A? Kakšen je postopek? Mora najprej priti električar na ogled?

Prvi korak je izbor polnilne postaje. Pri tem je treba upoštevati:
kje bo postaja postavljena, ali bo izpostavljena vremenskim vplivom in ali je primerna za želeno postavitev (IP zaščita); kakšen način priklopa omogoča (eno ali trifazno) in kakšna je največja moč polnjenja, kakšne možnosti aktivacije polnjenja postaja ponuja, kar je predvsem pomembno v primeru, ko je polnilnica postavljena na lokaciji, kjer ima lahko v času vaše odsotnosti dostop tudi druga oseba; kakšne so vgrajene zaščite, ki poskrbijo za vašo varnost med rokovanjem s polnilnico in za zavarovanje napeljave in objekta; kakšne so možnosti omejevanja največje moči polnjenja. Vsa našteta merila vplivajo na ceno polnilnice, posebej pa velja izpostaviti vgrajene zaščite; če niso vgrajene v polnilni postaji, mora zanje poskrbeti električar na lokaciji postavitve!
Kdor se odloči za našo stensko polnilnico etrel inch, mu po potrditvi ponudbe posredujemo navodila za predpripravo lokacije. Ta navodila uporabniki predajo njihovemu izbranemu električarju ob ogledu objekta. Električar pripravi ustrezno napeljavo in nam posreduje izjavo o pripravljenosti lokacije, na podlagi katere upoirabnik prejme termin končne montaže. Na objektu naši monterji izvedejo montažo in zagon ter podučijo novega lastnika o rokovanju s polnilnico.

Velja opozoriti, da povprečen slovenski voznik dnevno prevozi le približno 50 km. Za to razdaljo lahko varno in brez težav napolni svoje akumulatorje tudi iz polnilnice majhnih priključnih moči.

Naša stara hiša ima dotrajano električno napeljavo. Kako se je treba lotiti postavitve električne polnilnice?

Če je električna napeljava slaba in uporabnik želi za polnjenje uporabljati večje tokove, je treba od priključne omarice do mesta polnjenja pripeljati nov vodnik. Ta možnost se sicer v praksi izvaja ob polnjenju večjega števila električnih vozil.
Velja opozoriti, da povprečen slovenski voznik dnevno prevozi le približno 50 km. Za to razdaljo lahko varno in brez težav napolni svoje akumulatorje tudi iz polnilnice majhnih priključnih moči, saj polnilnici lahko omejimo največjo moč polnjenja oziroma čas polnjenja zamaknemo na tiste ure, ko je domača poraba najmanjša, običajno ponoči.

Je polnilnica na individualnem stanovanjskem objektu zaščitena pred krajo elektrike oziroma pred zlorabami?

Polnilnice, kot je etrel inch, imajo možnost omejitve polnjenja. Na polnilnici lahko nastavite PIN kodo za uporabnike, s katero se aktivira polnjenje. PIN kodo vnesemo prek LCD zaslona na dotik. Če je polnilnica vgrajena v zaprti garaži, avtorizacija ni potrebna in se lahko uporabi način “priključi in polni”. Za lažjo uporabo se na ekranu v procesu polnjenja izpisujejo navodila, ki uporabnika usmerjajo skozi celoten postopek.

Kako je z zaščito v primeru udara strele? Je treba ob nevihtah avto odklapljati od polnilnice? Ima polnilna postaja kakšen samodejen varnosti odklop oziroma zaščito?

Na objektu priporočamo vgradnjo ustrezne prenapetostne zaščite na strani razvodne omarice, ki ščiti polnilnico in posledično avtomobil pred napetostnimi sunki in motnjami iz električnega omrežja. V splošnem pa velja tudi pri električnih avtomobilih enako priporočilo, kot pri drugih električnih napravah: v času nevihte se jih ne polni.

Je polnilna postaja zaščitena pred vremenskimi vplivi? Sta dež ali sneg sploh nevarna?

Vse polnilne postaje podjetja Etrel imajo ustrezno visoko IP zaščito (vsaj IP 54). Lahko povemo, da so naše polnilnice postavljene od skrajnega severa Evrope (Norveška) do skrajnega juga (Grčija) in uspešno kljubujejo različnim vremenskim vplivom.

Ali lahko hišno sončno elektrarno neposredno povežemo z domačo polnilnico?

Polnilna postaja je sicer lahko povezana neposredno z domačo sončno elektrarno, težava pa se pojavi, če želite polniti, ko ni sonca, oziroma pri izkoriščanju proizvedene električne energije čez dan, ko vas ni doma. Najlažja rešitev je povezava obeh v hišno omrežje. Neposredno uporabo lokalno pridobljene električne energije za polnjenje električnega vozila zagotovimo z uporabo naprave Load Guard, saj meri tok v obeh smereh. To v praksi pomeni, da zazna, kdaj je lokalna proizvodnja električne energije - zaradi delovanja sončne elektrarne - večja kot lokalna poraba zaradi ostalih porabnikov; ta presežek polnilna postaja izkoristi za polnjenje vozila. Tako električne energije ne pošiljate v omrežje, ampak jo porabite za hitrejše in cenejše polnjenje vozila.

Pravi izziv električne mobilnosti predstavljajo večstanovanjski objekti in skupne parkirne garaže. Ste že imeli primer, da bi stanovalec večstanovanjske hiše želel postaviti vašo polnilnico samo za svojo uporabo? Kako se lotiti takšnega projekta?

Postavitev polnilne postaje v večstanovanjskih objektih zahteva ustrezen dogovor več deležnikov. Etažni lastniki objekta se morajo skupaj odločiti oziroma soglašati z izvedbo takega projekta. Pogosto se zatakne pri vprašanju parkirnega mesta, če na lokaciji ni lastniških parkirnih mest. S postavitvijo električne polnilnice v lastni izvedbi bi si tako investitor “prilastil” tudi parkirno mesto, česar ostali uporabniki ne bodo sprejeli. Pri lastniških parkirnih mestih te težave ni, še vedno pa za izvedbo ustrezne inštalacije potrebujemo soglasje etažnih lastnikov, saj posegamo v skupne prostore. Nujen je tudi dogovor o ustrezni delitvi stroškov, kadar na parkirnem mestu ni lastne električne napeljave in se polnilnica priklaplja na skupno odjemno mesto.
Ravno zaradi kompleksnosti izvedbe in varnosti vseh stanovalcev v večstanovanjskih stavbah priporočamo, da se o postavitvi polnilnice uporabnik posvetuje z upravnikom objekta in skupaj poiščeta najboljšo rešitev.
Etrel lahko upravnikom večstanovanjskih stavb ponudi tudi orodje za daljinsko odčitavanje stroškov po posameznih uporabnikih polnilne infrastrukture, kar poenostavi delitev stroškov in pridobivanje potrebnih soglasij.
Ker se bo število električnih vozil in z njimi potreba po polnilnim mestih povečevalo, je prav, da se v takih objektih k projektu pristopi celovito in z mislijo na prihodnost, saj se s tem zniža stroške prihodnjih postavitev polnilnih postaj.

Polnilna postaja je sicer lahko povezana neposredno z domačo sončno elektrarno, težava pa se pojavi, če želite polniti, ko ni sonca, oziroma pri izkoriščanju proizvedene električne energije čez dan, ko vas ni doma.

 

Ključne besede


TehnikaElektrikaElektrični avtiElektromobilnostelektrični avtomobilielektrične polnilnice