Odvisni le od avtomobilov?

Uvodnik

Zgovorni podatki slovenskega statističnega urada SURS.


Pred tedni je slovenski statistični urad SURS objavil poročilo o dnevni mobilnosti prebivalcev Slovenije. Čeprav so statistični podatki lahko varljivi, pa je v poročilu kar nekaj zanimivih dejstev in številk – predvsem pa poročilo zelo pomenljivo razkrije, kako zelo smo Slovenci navezani na avtomobile.

Poročilo razkriva, da smo v letu 2017 prebivalci Slovenije (v starosti od 15 do 84 let) na svojih vsakodnevnih poteh naredili več kot 12 milijard kilometrov, kar na prebivalca pomeni okoli 7200 kilometrov. Dnevno smo Slovenci skupaj opravili 3,2 poti, ki so skupno trajale 76 minut – posamezna pot je bila dolga povprečno 13 kilometrov.

Glede na geografske posebnosti Slovenije takšna statistika ni prav nič presenetljiva; značilnosti razdrobljene poseljenosti pač narekujejo naše vsakodnevne poti.

Prav nič presenetljivi, a vseeno pomenljivi, pa so podatki o prevoznih sredstvih, ki jih prebivalci Slovenije uporabljamo za te poti: 68 odstotkov poti namreč opravimo z avtomobili, kar hkrati pomeni, da z avtom prevozimo 84 odstotkov vseh kilometrov.

Podatki ne presenečajo, saj je bilo konec leta 2017 v Sloveniji registriranih več kot 1,1 milijona osebnih avtomobilov, kar pomeni dva avtomobila na 3 prebivalce, stare 18 in več let. V kar dveh tretjinah teh osebnih avtomobilov se prevažamo sami: stopnja zasedenosti avtomobilov je bila v letu 2017 samo 1,7.

Še eno pomenljivo dejstvo: drugi najpogostejši način premikanja je bil – pešačenje. Peš smo namreč opravili 21,3 odstotka vseh poti. Daleč zadaj – s 3,5 odstotka poti – je bilo kolo. Kje so javna prevozna sredstva? S 4,3 odstotka opravljenih poti sta avtobus in vlak celo za pešačenjem in vožnjo s kolesi skupaj.

Prav je, da te podatke postavimo v evropski kontekst: pri uporabi avtomobilov smo med 33 evropskimi državami, ki jih v svojem poročilu zajema evropski statistični urad Eurostat, na 6. mestu, pri uporabi avtobusov na 20. mestu, pri uporabi vlakov pa na 28. mestu.

Imamo Slovenci torej tako zelo radi avtomobile, da se nočemo voziti z avtobusi in vlaki? Nočemo ni prava beseda – bolj pravilno je, da z javnimi prevoznimi sredstvi ne moremo pokriti naših vsakodnevnih mobilnostnih zahtev. V takšnem položaju geslo letošnjega evropskega tedna mobilnosti “Združuj in učinkovito potuj” izzveni kot pobožna želja – ki v trenutnem stanju našega javnega prevoza nima dobre osnove.

Ključne besede


odvisni od avtomobilov