Varnost: Euro NCAP ocenjevanje asistenčnih sistemov

Promet

Umetna inteligenca: V veliko pomoč, a ne vedno in v vseh situacijah!


Asistenčni sistemi vse bolj postajajo nepogrešljiv sestavni del sodobnih avtomobilov, saj je dokazana njihova učinkovitost pri preprečevanju prometnih nesreč, vozniku pa zagotavljajo tudi bolj sproščeno vožnjo. Vedno znova se zastavlja vprašanje, kako učinkovito in zanesljivo je njihovo delovanje. Se voznik res lahko zanese na njihovo pomoč? V Motoreviji smo na ta vprašanja že odgovorili z nekaterimi testi asistenčnih sistemov, sedaj pa se je iskanja odgovorov lotil tudi konzorcij Euro NCAP z ocenjevanjem asistenčnih sistemov za varnejšo in zanesljivejšo vožnjo po avtocestah.

Še zlasti se je Euro NCAP lotil tovrstnega ocenjevanja, ker se vedno znova govori o avtonomni vožnji, ko naj bi asistenčni sistemi prevzeli upravljanje avtomobila. A tako daleč še nismo, kajti na sedanji ravni delovanja asistenčnih sistemov še vedno velja, da mora biti voznik v vsakem trenutku pozoren na dogajanje v prometu in mora imeti poln nadzor nad upravljanjem avtomobila.

Euro NCAP želi s svojim ocenjevanjem ugotoviti, če asistenčni sistemi na avtocestah res povečujejo varnost vožnje ali pa mogoče celo povzročajo nova tveganja za voznika in druge udeležence v prometu. Kaj lahko namreč pride do situacij, ko ni jasno določeno ali naj ukrepa voznik ali pa naj ukrepanje prepusti asistenčnim sistemom. Torej ni dovolj le ustrezno delovanje in ukrepanje tehnike, temveč mora biti nemoteno tudi sodelovanje voznika in tehnike - asistenčnih sistemov. Ocene bodo v dobrodošlo pomoč kupcem, ki često ne vedo, kateri in čigavi asistenčni sistemi so učinkoviti.

Dve področji ocenjevanja

Euro NCAP se je preverjanja delovanja asistenčnih sistemov na avtocestah lotil z obširnim naborom različnih preskusov oziroma testov in preverjanj združenih v dve glavni področji ocenjevanja. Prvo so poimenovali učinkovitost asistenčnih sistemov in je razdeljeno na dva sklopa: prvi je vključenost voznika, drugi pa pomoč vozniku. Drugo področje je varnostno jamstvo, ki ga zagotavljajo asistenčni sistemi ob njihovem nedelovanju in ob neodzivnosti voznika.

Pri že omenjenem področju učinkovitost asistenčnih sistemov je zelo pomembno, da voznik in avto dobro sodelujeta. To pomeni, da bi moral voznik v vsakem trenutku natančno vedeti, kako delujejo asistenčni sistemi oziroma povedano bolj po domače, kaj počne avto, saj ga le tako lahko nadzoruje. Ob tem mora avto vozniku v vsakem trenutku dovoliti, da prevlada asistenčne sisteme in sam upravlja z avtom, če prometna situacija tako narekuje. Pomembno je kar najboljše sodelovanje med voznikom in avtomobilom, pa tudi uravnoteženost med vključenostjo voznika in pomočjo vozniku.

Pri drugem področju varnostno jamstvo je v ospredju zanesljivost delovanja asistenčnih sistemov, obveščanje voznika o morebitnem njihovem nedelovanju, prav tako pa tudi zmožnost asistenčnih sistemov, še zlasti sistema za samodejno zaustavitev avtomobila, da ob neodzivnosti voznika (na primer zaradi voznikove neodzivnosti ali celo infarkta) sami varno zaustavijo avto.

Največ 200 točk

Za vsako od področij je na voljo 100 točk, skupaj torej 200 točk. Prav tako je 100 točk na voljo za vsakega od dveh sklopov na področju učinkovitosti asistenčnih sistemov, pri čemer se za končno oceno šteje sklop, kjer je avto dosegel slabši rezultat. Število zbranih točk predstavlja skupno oceno: od 100 do 119 točk pomanjkljivo, od 120 do 139 točk prinese skupno oceno zadovoljivo, od 140 do 159 točk oceno dobro, za 160 in več točk pa oceno zelo dobro. Če avto ne doseže 100 točk, dobi oceno ni priporočljiv.

Rezultati za prvi deset modelov avtomobilov

Med prvimi desetimi modeli avtomobilov, ki jih je preskusil Euro NCAP, je najboljšo oceno dobil mercedes GLE. Drugi je bil BMW serije 3, tretji audi Q8 - vsi so dobili skupno oceno zelo dobro. V oči bode dejstvo, da se med avtomobile z oceno zelo dobro ni uvrstil tesla model 3, saj naj bi bili Teslini avtomobili najnaprednejši pri asistenčnih sistemih. To nakazuje in sugerira tudi oznaka njihovega sistema za pomoč vozniku, ki so ga poimenovali autopilot. A prav to je tudi jabolko spora, saj je takšna oznaka zavajajoča, saj nakazuje, da avto lahko vozi sam, kar pa ni res. Res je, da ima Teslin avto najbolj napredne sisteme, zato je pri ocenjevanju varnostnega jamstva dobil kar 95 točk, za vključenost voznika pa 91 točk. Zataknilo pa se je Teslinemu avtu pri pomoči vozniku, saj Teslini sistemi delujejo preveč samostojno, pa tudi avtoritarno in ne dovoljujejo v zadostnem obsegu vpliva voznika na vožnjo. Tako pri izogibalnem manevru na avtocesti, ko se voznik na primer izogne luknji ali oviri na cesti, sistem ni v pomoč vozniku pri vračanju na sredino voznega pasu. Pri tem sklopu je Teslin avto dobil vsega 36 točk in je zato na koncu s skupno oceno zadovoljivo osvojil vsega šesto mesto.

Zmagovalec mercedes GLE

Zmagovalec mercedes GLE ima najbolj uravnotežen asistenčni sistem in se je z njim zelo približal cilju, da morajo asistenčni sistemi v vseh situacijah pomagati vozniku, a mu hkrati tudi brez oviranja omogočiti trenutni poseg v upravljanje z avtom, če to zahteva prometna situacija. Z le dvema točkama zaostanka je na drugem mestu BMW serije 3, na tretje mesto pa se je uvrstil audi Q8, kar je glede na ceno avtomobila tudi pričakovano.

Mercedes GLE


Pozitivno je presenetila ford kuga, ki se je zelo dobro izkazala z učinkovitostjo asistenčnih sistemov, pa tudi na področju varnostnega jamstva nima večjih pomanjkljivosti. Kuga je dobila skupno oceno dobro. Ford je s tem dokazal, da lahko tudi cenovno sprejemljivi avti srednjega razreda ponudijo napredne asistenčne sisteme, saj je kuga dosegla oceno dobro.

S svojimi lastnostmi in s tem seveda tudi skupno oceno je razočaral volvo V60, še zlasti zato, ker Volvo stalno poudarja svojo zavezanost čim večji prometni varnosti, tudi z asistenčnimi sistemi. Še zlasti je volvo V60 razočaral na področju varnostnega jamstva. Skupna ocena za volvo: zadovoljivo.
Tudi od volkswagna passata bi pričakovali boljše lastnosti. Predvsem je razočaral pri zaviranju pred stoječo oviro, kar je vplivalo na oceno varnostnega jamstva. Očitno passat ne zmore dobro presoditi, če gre za premikajočo ali stoječo oviro, zato odločitev o zaviranju preloži na voznika. To ima lahko bistveno usodnejše posledice kot morebitno enkratno nepotrebno zaviranje. Skupna ocena za passat: zadovoljivo. Oceno zadovoljivo je dobil tudi nissan juke.

Na dnu razpredelnice sta renault clio in peugeot 2008, kar je glede na njuno cenovno pozicioniranje in s tem tudi denarjem, ki je pri teh avtih na voljo za asistenčne sisteme, tudi razumljivo. To pa še zdaleč ne pomeni, da tudi asistenčni sistemi v teh avtih niso koristni in uporabni, voznik pa se pa mora - tako kot sicer tudi v vseh drugih avtih - zavedati njihovih zmogljivosti in omejitev. Prav zato je toliko bolj pomembno, da je voznik v vsakem trenutku pozoren na dogajanje v prometu in ima nadzor nad delovanjem asistenčnih sistemov.

Mercedes se je najbolj približal cilju, da morajo asistenčni sistemi v vseh situacijah pomagati vozniku, a mu hkrati tudi brez oviranja omogočiti trenutni poseg v upravljanje z avtom, če to zahteva prometna situacija

Asistenčni sistemi so priporočljivi

Tudi preskus Euro NCAP je potrdil, kar smo pri Motoreviji že velikokrat zapisali: asistenčni sistemi na avtocestah močno pripomorejo k varnejši in bolj sproščeni vožnji, vendar pa mora voznik še vedno spremljati dogajanje v prometu in imeti poln nadzor nad delovanjem avtomobila. Asistenčni sistemi sicer napovedujejo možnost (polne) avtonomne vožnje, a do nje je še dolga pot.

Teslini avtomobili naj bi bil najnaprednejši pri asistenčnih sistemih. To nakazuje in sugerira tudi oznaka njihovega sistema za pomoč vozniku, ki so ga poimenovali autopilot. A prav to je tudi jabolko spora, saj je takšna oznaka zavajajoča, saj nakazuje, da avto lahko vozi sam, kar pa ni res.

Kaj ocenjuje Euro NCAP?


Euro NCAP preverjanje asistenčnih sistemov na avtocestah je sestavljeno iz preverjanja učinkovitosti asistenčnih sistemov in varnostnega jamstva.

Preverjanje učinkovitosti asistenčnih sistemov (v skupno oceno prispeva 100 točk) je razdeljeno na dva sklopa.
Pri sklopu vključenost voznika preverjajo: informacije za uporabnika (25 točk), informiranje voznika z optičnimi, zvočnimi ali haptičnimi signali o delovanju asistenčnih sistemov (25), opazovanje ravnanja voznika (25), možnost sodelovanja voznika pri vožnji, še zlasti pri upravljanju z volanom (25).
Pri sklopu pomoč vozniku preverjajo: samodejno prilagajanje hitrosti (25), delovanje prilagodljivega (radarskega) tempomata (40), vpliv na upravljanje z volanom (35).
V skupni oceni se upošteva slabša ocena izmed obeh sklopov.
 Preverjanje varnostnega jamstva (v skupno oceno prav tako prispeva 100 točk) je sestavljeno iz poglavij: izpad sistema (25), delovanje asistenčnih sistemov ob neodzivnem vozniku (25) in preprečevanja naleta (50 točk).

Oznake asistenčnih sistemov

Deset testiranih avtomobilov je bilo opremljeno z naslednjimi asistenčnimi sistemi - v oklepaju je angleška oznaka, če je drugačna od slovenske:
•audi Q8: prilagodljiv potovalni asistent (adaptive cruise control)
•BMW serije 3: profesionalni vozniški pomočnik (driving assistant profesional)
•ford kuga: co-pilot 360
•mercedes GLE: aktivni pomočnik za uravnavanje razdalje z aktivnim volanskim pomočnikom (active distance assist DISTRONIC with active steering assist)
•nissan juke: proPilot
•peugeot 2008: vozniška pomoč plus (drive assist plus)
•renault clio: vozniški pomočnik za avtocesto in zastoje (highway and traffic jam companion)
•tesla model 3: autopilot
•volvo V60: pilot assist
•VW passat: travel assist 

 

Ključne besede


Varnostni pripomočkiEuroNCAPvarnostni test