Učinkovito varnostno opozorilo: komunikacija car2x

Naprave

AMZS test komunikacijskega protokola car2x v novem VW golfu


Novi VW golf, ki bo na slovenske ceste zapeljal v aprilu, je prvi serijski avto, ki zna samodejno opozoriti druge avtomobile na nevarnost na cesti. Tehnologija car2x novemu golfu omogoča, da vidi precej dlje kot voznik in tudi dlje, kot sežejo njegova standardna tipala in kamere. Je to naslednji pomemben mejnik pri razvoju varnosti v avtomobilih?

Samodejna komunikacija med avtomobili ali med avtomobilom in infrastrukturo že vrsto let zaposluje razvojne inženirje. Tudi v Motoreviji smo že večkrat pisali o tovrstni tehnologiji na različnih razvojnih stopnjah. A novi VW golf je prvi avto, ki ima tehnologijo brezžične komunikacije z drugimi avti in s prometno infrastrukturo vgrajeno serijsko - z zasnovo poenotenega komunikacijskega protokola car2x, o katerem se se dogovorili avtomobilski izdelovalci in ki ga bodo prej ali slej v svoje avtomobile poleg Volkswagna začeli vgrajevati tudi drugi avtomobilski izdelovalci.

Car2x - "digitalni jezik”, s katerim med seboj komunicirajo povezani avtomobili, novemu golfu omogoča, da v radiju 800 metrov okoli avtomobila sprejema in oddaja informacije, ki so pomembne za varno vožnjo. Silovito zaviranje pri povezanih avtomobilih v dolžini do 800 metrov pred mestom nevarnosti že samodejno sproži vklop zavornih luči brez voznikove asistence, kar pomeni, da se hitrost prometnega toka do nevarnega mesta zmanjša učinkoviteje in bolj enakomerno.

Pogled daleč naprej - in nazaj ter vstran

Ko se novi VW golf s hitrostjo 100 km/h približuje mestu ob cesti, na katerem stoji drug avto z okvaro motorja, golfov car2x sistem z zvočnimi in svetlobnimi signali že 300 metrov pred mestom okvare opozori voznika na oviro na cesti - na soncu, v dežju ali v megli. Enako učinkovito je opozorilo, če nek drug avto na golfovi poti zdrsne in je udeležen v nesreči ali če za nepreglednim ovinkom na avtocesti stoji kolona vozil v zastoju. Pri vseh omenjenih primerih sistem car2x v golfu že danes učinkovito in pravočasno opozori voznika na nevarnost. A v prihodnosti bo še bolj koristen: tehnologija omogoča, da gasilci, reševalci in druga servisna vozila opozarjajo ostale udeležence v prometu, da so na nujni vožnji. S tem sistemom opremljena reševalna vozila lahko učinkovito opozorijo vozila v koloni, naj ustvarijo reševalni pas, vozila upravljavca cest pa bodo opozarjala na zaprtje ali zožitev voznih pasov na avtocestah. Še več: tudi pešci in kolesarji bodo bolje zaščiteni, ko bodo semaforji v prihodnosti oddajali signal o svojih svetlobnih fazah - in še malo pozneje tudi samodejno sprožili zaviranje v sili pri avtomobilu, v katerem voznik ne bo reagiral na rdečo luč.

Car2x - komunikacijski modul

Pet prometnih scenarijev

Z novim golfom smo zato zapeljali skozi nekaj prometnih scenarijev, pri katerih takšna tehnologija udeležencem v prometu lahko prepreči nesrečo - prav preprečitev nesreče oziroma odprava vzrokov zanjo je glavni namen te tehnologije. Če je novi VW golf udeležen v prometni nesreči, računalnik, ki nadzira delovanje varnostnih mehov, prek oddajnika pWLAN sproži opozorilni signal, ki ga prestrežejo druga vozila v bližini nesreče. Enako se zgodi, če voznik ročno vključi opozorilne smernike, ko obstane na cesti, oziroma če odpre vrata po vklopu opozorilnih smernikov.

Stoječ avto na ravni cesti

Prvi test smo izvedli na ravni cesti: za volanom golfa smo vozili proti drugemu vozilu, pri katerem smo sprožili signal, da je vozilo v okvari in stoji ob robu ceste. Test smo izvedli v dveh različicah - z neoviranim pogledom iz bližajočega se avta na avto v okvari in z zakritim pogledom na mesto okvare. V obeh primerih sta se zvočni signal in obvestilo na armaturni plošči v našem golfu sprožila natanko 11 sekund pred prihodom na mesto okvare. Ko smo vozili s hitrostjo 100 km/h, nas je sistem na nevarnost opozoril približno 300 metrov pred mestom okvare, ko smo se bližali okvari s 120 km/h, pa se je opozorilo sprožilo 370 metrov pred mestom okvare. Vselej je bilo opozorilo točno in zanesljivo - ne glede na to, ali so mesto okvare zakrivala druga vozila ali ne.

Delo na cesti

Drugi scenarij je zaobjel pogost dogodek na cestah - stoječe vozilo upravljavca cest, ki označuje nenadno delo na cesti. Prikolico vozila za popravilo cest smo opremili s car2x oddajnikom, ki oddaja signal v svojo okolico; tudi pri tem izzivu je naš golf dobil obvestilo o oviri na cesti 11 sekund pred prihodom na mesto dela na cesti. Ko bodo s tovrstnimi oddajniki opremljena vsa intervencijska vozila, bodo vozniki pravočasno obveščeni o oviri na cesti: 11 sekund je več kot dovolj časa, da voznik pravočasno zavre ali se izogne nevarnosti.

Zaviranje v sili

Na avtocestah lahko nenadno zaviranje vozil pred nami povzroči nevarno situacijo; če med vozili ni ustrezne varnostne razdalje, hitro pride do naleta, saj je treba k zavorni razdalji prišteti tudi reakcijski čas voznikov. Novi golf ob vsakem polnem zaviranju takoj odda signal o nevarnosti v svojo okolico: bližajoči se avto z vgrajenim car2x sistemom tako v skoraj istem trenutku na nevarnost opozori svojega voznika, ki ima s tem dovolj časa, da tudi sam pravočasno zavre. Tudi tu sistem zanesljivo sproži odziv 10 do 11 sekund pred oviro na cesti.

Ker reševalna, policijska in gasilska vozila še niso opremljena s sistemom car2x, smo ta prometni scenarij uprizorili tako, da smo car2x modul vgradili v naše vozilo, ki se je bližalo mestu okvare.

Vozila na nujni vožnji

Reševalna, policijska in gasilska vozila, ki hitijo na mesto nesreče na avtocesti, potrebujejo prosto pot; to morajo ostali udeleženci v prometu ustvariti tako, da naredijo reševalni pas. O reševalnem pasu smo v Motoreviji že večkrat pisali in čeprav so pravila ter navodila jasna, ima veliko voznikov pri nas še vedno težave s pravilnim razvrščanjem v zastojih. Če bi bili vsi vozniki pravočasno opozorjeni, da je pred njimi nesreča, bi se zagotovo odzvali pravilno.
Drug primer, kjer bi pravočasno opozorilo na nevarnost koristilo voznikom, so nesreče v mestnem okolju s križišči in semaforji; v takšnih razmerah imajo vozila na nujni vožnji prednost. Tudi v teh primerih bi pravočasna obveščenost ostalih udeležencev v prometu precej zmanjšala nevarnost trka.

Golf je pravočasno opozoril voznika.

Ker reševalna, policijska in gasilska vozila še niso opremljena s sistemom car2x, smo ta prometni scenarij uprizorili tako, da smo car2x modul vgradili v naše vozilo, ki se je bližalo mestu okvare: modul je oddajal signal na vse strani, sprejela pa so ga tako vozila, ki so se premikala v isti smeri kot vozila na prečnih cestah proti mestu okvare. Domet signala iz car2x modula je približno 300 metrov, kar bi bilo v realnem prometu dovolj za učinkovito opozorilo vseh, ki bi se nahajali v bližini okvare oziroma nesreče.

Okvarjeno vozilo za nepreglednim ovinkom

Ta scenarij smo uprizorili na javni cesti blizu ADAC poligona v nemškem Penzingu. Ozka podeželska cesta se vije skozi gozd, zaradi dreves pa voznik ne vidi, kaj se dogaja za naslednjim ovinkom. Ker car2x sprejemnik v golfu sprejema signal od daleč, voznik v golfu dobi opozorilo v obliki zvočnega signala in prikaza na armaturni plošči dovolj zgodaj, da se pripravi na oviro, še preden jo zagleda. Tudi tu velja, da se opozorilni signal sproži, ko je avto približno 300 metrov oddaljen od mesta okvare, kar je dovolj zgodaj za pravočasno in pravilno reakcijo.

Kdaj je sistem car2x še koristen?

Poleg opisanih prometnih scenarijev, pri katerih smo s preskusom lahko potrdili učinkovito delovanje sistema, je takšna samodejna komunikacija med avtomobili koristna še v drugih prometnih situacijah, ki pa jih nismo mogli preskusiti. Tako podobno kot pri zaviranju v sili, ko na zavoro stopi voznik, sistem opozori ostale udeležence v prometu tudi takrat, ko se sproži samodejno zaviranje v sili ali ko se v avtomobilu sproži samodejni sistem za pripravo na trk (“pre-crash” asistenčni sistem).

Podobno kot velja za križišču bližajoče se gasilsko vozilo, sistem opozarja tudi na ostala vozila na nujni vožnji. Opozorilni signal sprejemajo tudi vozila, ki se bližajo mestu nesreče, na katerem že stoji reševalno ali gasilsko vozilo.

Priporočila AMZS avtomobilskim izdelovalcem in javnim službam

Nekateri avtomobilski izdelovalci so se že uskladili glede tehničnega protokola sistema car2x, vsi pa še ne. Za čim večjo in hitrejšo uveljavitev tega sistema morajo protokol čim prej sprejeti vsi avtomobilski izdelovalci,
avtomobilski izdelovalci morajo ta asistenčni sistem ponuditi v serijski opremi svojih avtomobilov - brez doplačil in čim prej,
reševalne službe, gasilci in ostale servisne službe, ki delujejo v prometu, morajo čim prej začeti vgrajevati car2x module v svoja vozila - tudi tista, ki že vozijo po cestah,
sistemi za car2x komunikacijo morajo delovati brez naročnin, licenčnin ali drugih stroškov - na voljo morajo biti za vse udeležence v prometu.

Priporočila AMZS uporabnikom

Pri nakupu novega avtomobila prodajalce povprašajte o car2x sistemu - in javno širite zavedanje o koristnosti takšne tehnologije,
ne podpisujte ali ne plačujte nobenih naročnin ali licenčnin za tovrstne sisteme,
upravljavci voznih parkov naj razmislijo o naknadni vgradnji car2x modulov v vozila svojih voznih parkov, ko bodo ti na trgu.

Prenos podatkov po omrežju pWLAN

Volkswagnov car2x modul oddaja signal za brezžično komunikacijo po standardu pWLAN oziroma IEEE 802.11p. Gre za podoben komunikacijski standard, kot ga uporabljajo wi-fi naprave, le da je primeren za uporabo v premikajočih se vozilih za komunikacijo med vozili ali med vozili in infrastrukturo. Car2x komunikacija je možna tudi z oddajanjem signala prek LTE in 5G tehnologije.

DARS že preskuša tehnologijo car2x

O tem, ali spremljajo dogajanje na področju razvoja komunikacijskega protokola car2x, smo povprašali tudi DARS, ki avtocestno omrežje pokriva s svojimi vozili. Odgovorili so nam, da tehnologijo poznajo in da se že dogovarjajo z Volkswagnom o testnem golfu za testiranje sistema na naših avtocestah.

DARS ima namreč na testnem odseku primorske avtoceste med Divačo in Postojno deset enot za komunikacijo med vozilom in infrastrukturo (ena od teh enot je mobilna). Trenutno teste opravljajo z njihovo opremo in vozili, v katerih so nameščene sprejemne naprave in tablični prikazovalniki, radi pa bi sistem komunikacije preskusili tudi s serijskim avtom.

Ključne besede


AMZS testVarnostni pripomočkivarna vožnjavolkswagen golfVolkswagenCar2x