AMZS raziskava: Koronavirus in naša mobilnost

Avto-moto

Kako mobilni smo bili v času epidemije novega koronavirusa?


Delo od doma, čakanje doma, prepoved druženja, prepoved prehajanja občinskih meja, prenehanje delovanja javnega prometa in ostali ukrepi za zajezitev epidemije novega koronavirusa so v zadnjih dveh mesecih temeljito spremenili življenje. Nekaj odgovorov na vprašanje, kako se je spremenila osebna mobilnost Slovencev v tem času, so nam ponudili rezultati AMZS ankete, ki jo je izpolnilo skoraj 500 sodelujočih.

V anketi nas je zanimalo, koliko so anketiranci v času ukrepov za zajezitev epidemije uporabljali osebni avto, ali so v tem obdobju več časa namenili rekreaciji in sprehodom, kolikokrat na teden so zapustili svoj dom in zakaj, povprašali pa smo jih tudi, ali jih ukrepi, ki so omejili osebno mobilnost, motijo in ali bodo po odpravi ukrepov v enakem obsegu kot prej uporabljali osebni avto, kolo, letalo ali javni prevoz.

Nekateri rezultati ankete niso presenetljivi, nekateri pa nakazujejo, da bomo morda po odpravi ukrepov spremenili nekatere naše mobilnostne navade. Kaj odkriva anketa?

Dve tretjini vprašanih je avto uporabljalo manj kot pred epidemijo

Zaradi omejitev gibanja in dela od doma ali čakanja na delo doma smo Slovenci v dveh mesecih - razumljivo - precej manj uporabljali osebni avto kot prej. 62 odstotkov vprašanih je potrdilo, da so avto uporabljali manj kot pred epidemijo, 23 odstotkov pa, da so ga uporabljali v enaki meri kot prej. Le 3 odstotke vprašanih je svoj avto med epidemijo uporabljalo pogosteje kot prej - to so bili verjetno tisti, ki so morali na delo, pa zaradi ukinitve javnega prevoza niso mogli potovati drugače kot z avtom.

O uporabi koles je 31 odstotkov vprašanih odgovorilo, da se je v času epidemije enako pogosto vozilo s kolesom kot prej, 18 odstotkov vprašanih pa je kolo uporabljalo pogosteje kot prej.

Skoraj polovica vprašanih ni odhajala na delo

43 odstotkov vprašanih v času epidemije ni odhajalo na delo, 32 odstotkov vprašanih pa je tudi v času veljavnosti ukrepov za zajezitev epidemije na delo odhajalo 5 dni v tednu. 40 odstotkov vprašanih je svoj dom vsak dan zapustilo zaradi rekreacije oziroma sprehoda.

Nekatere je omejena mobilnost motila, nekatere ne

Kako moteča je bila omejitev naše mobilnosti v času ukrepov za zajezitev epidemije? 34 odstotkov vprašanih so te omejitve motile, 25 odstotkov vprašanih pa so omejitve zelo motile. Je pa kar 27 odstotkov vprašanih odgovorilo, da jih omejena mobilnost v tem obdobju ni prav nič motila.

Bo mobilnost v prihodnosti kaj drugačna?

Se bodo naše mobilnostne navade po končani epidemiji novega koronavirusa kaj spremenile? Na vprašanje, kako pogosto bodo odslej uporabljali osebni avto, je 74 odstotkov sodelujočih v anketi odgovorilo, da enako pogosto kot prej. 14 odstotkov bo svoj avto uporabljalo manj pogosto kot prej, 12 odstotkov pa bolj pogosto. Zanimiv je bil odgovor na vprašanje, kako pogosto bodo po epidemiji sodelujoči v anketi uporabljali javni prevoz. Za 76 odstotkov sodelujočih se ni nič spremenilo in bodo javni prevoz uporabljali enako pogosto kot prej, kar 21 odstotkov sodelujočih pa je odgovorilo, da bodo odslej z javnim prevozom potovali manj pogosto kot v času epidemije. Le 3 odstotke sodelujočih meni, da bodo zdaj s sredstvi javnega prevoza potovali pogosteje kot doslej.


Zaradi številnih še vedno veljavnih omejitev pri potovanjih v tujino bo verjetno trajalo še dolgo, da bomo Slovenci lahko spet normalno potovali v tujino. Ta negotovost se odraža tudi v odgovorih na vprašanje, kako pogosto bodo v prihodnosti potovali z letalom. 76 odstotkov sodelujočih v anketi sicer meni, da se ne bo veliko spremenilo in da bodo z letalom potovali enako pogosto kot pred epidemijo, 22 odstotkov sodelujočih pa meni, da bodo z letalom potovali manj pogosto. Le dva odstotka sodelujočih meni, da bodo leteli pogosteje.

Ključne besede


AMZSAMZS raziskavaanketamobilnostkoronaviruskoronamobilnost