AMZS podpira dogodek Teden gozdov - Skrbno z gozdom

Med 25. in 31. majem 2020 poteka Teden gozdov, ki skrbi za ozaveščanje ljudi o varovanju gozda, njegovih površin in različnega rastja v njem. Pobudo podpira tudi AMZS.


Konec maja pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije poteka vsakoletna prireditev Teden gozdov, ki poveže vse institucije, ki skrbijo za slovenski gozd in širši družbi predstavi pomen gozda in gozdarstva za njeno blaginjo – letos pod geslom »Skrbno z gozdom!«. AMZS akcijo podpira. Krovna organizacija za motošport in karting se namreč zelo dobro zaveda pomena gozda, gozdarstva in naravnih okolij, ki bogatijo Slovenijo in njen živelj ter hkrati skrbijo za biotsko pestrost in raznolikost okolja, v katerem živimo. Tako kot druge pristojne institucije tudi AMZS zaznava problematiko vožnje v naravi, ki se je letos še toliko bolj izrazila v času, ko so bili objekti za ukvarjanje z motošportom in kartingom zaradi epidemije novega koronavirusa zaprti. Ob tem pa izpostavlja, da so težave s primerno infrastrukturo za motošport večplastne in da je tudi v normalnih okoliščinah, ko so urejene proge odprte za treninge in vožnje, teh premalo.

Sobivanje ljubiteljev motošporta z naravo

AMZS je pristojnim institucijam in javnosti v majski Motoreviji predstavil predlog rešitev, ki bi lahko pripomogli k zmanjšanju nezakonitih voženj v naravi. Ob tem je ljubitelje motošporta pozval k primernemu ravnanju in spoštovanju pravil vožnje v naravnem okolju, ki ga določa Zakon o ohranjanju narave v 28. b in 28. c členu, hkrati pa opozoril na nekatere skrajno omejevalne ukrepe, ki zavirajo razvoj določenih motošportnih panog.

#AMZSkrbni
FIM okoljevarstvene smernice

Teden gozda pomeni apel tudi za AMZS ter vse, ki bi se želeli preizkušati z motornim vozilom v območju gozda. Pravila gozdnega bontona so kažipot za ohranitev gozda in njegovega rastja ter navodilo vsem, ki so kakorkoli udeleženi pri rabi gozda in njegovih površin v Sloveniji. Obisk gozdov se je v času epidemije novega koronavirusa močno povečal ter gozd obremenil bistveno bolj, kot smo bili to vajeni v preteklosti. Zato je upoštevanje gozdnega bontona še toliko bolj pomembno. 

AMZS o pomenu varovanja okolja ozavešča že najmlajše, med drugim tudi z otroško doživljalnico v Motoreviji.

Pravila gozdnega bontona:

  • Vsak gozd ima lastnika. V gozdu ste gost, zato upoštevajte navodila gozdarskih strokovnjakov in lastnikov gozdov.
  • Vožnja je v gozdu dovoljena le po cestah, če poseben znak tega ne prepoveduje. Ne parkirajte vozil kjer koli, ampak za dovoljenje vprašajte lastnika zemljišča. Še posebej bodite pozorni na prevoznost gozdnih vlak in dostopnost skladišč lesa. Gorsko kolesarjenje in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh.
  • Pešpoti v gozdu nas vodijo in nam odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave. Uporabljajte jih in ne hodite po brezpotjih. Kažipote, oznake, ograje, klopi in druge naprave ohranite nepoškodovane za prihodnje obiskovalce gozda.
  • Gozd je za lastnika vir dohodka. V njem potekajo sečnja in spravilo lesa ter gozdno-gojitvena dela. Izogibajte se deloviščem, ostanite na varni razdalji ter upoštevajte znake in morebitna navodila gozdnih delavcev.
  • Ne uničujte rastja. Gozdno cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni za biotsko raznolikost življenja v gozdu, zato je njihovo nabiranje omejeno s predpisi. Okrasna drevesa za praznike kupujte na trgu in bodite pozorni, da so v skladu s predpisom opremljena z nalepko.
  • Smeti in odpadkov ne puščajte v gozdu. Odnesite jih v smetnjak oziroma na urejeno odlagališče. Bodite prijazni do narave in odnesite še morebitne druge smeti.
  • Ogenj, ki uide nadzoru, lahko uniči drevesa, druge rastline in živalski svet. V gozdu je dovoljeno kuriti le na kurišču, urejenem v skladu s predpisi varstva gozdov in protipožarnega varstva.
  • Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjajte jih s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti pod skrbnim nadzorom.
  • Drevesa in grmi so živa bitja, zato jih spoštujte in ne poškodujte. Izogibajte se gozdnih površin, ki so bile pomlajene s sadikami gozdnega drevja.
  • Voda je dragocena, gozd jo čisti, zadržuje in jo pomaga ohranjati pitno. Cenite to vlogo gozda in ne spuščajte škodljivih snovi v vodo ali gozdna tla.

Ključne besede


AMZSakcijakoronavirusokoljevarstvovožnja v naravnem okoljuTeden gozdovSkrbno z gozdom