Kako do licence

ŠPORTNA LICENCA – LICENCA DRUŠTVA

Športno licenco lahko poseduje vsaka pravna oseba. Imetnik športne licence lahko prijavlja svoje voznike na posamezne dirke. Pravna oseba, ki je imetnik športne licence, mora dati pismeno pooblastilo fizični osebi za zastopanje interesov na posamezni dirki oziroma za celo sezono.

Športna licenca je veljavna do 31. decembra tekočega leta, če na njej ni drugače napisano.

Za pridobitev športne licence za nova društva je treba:

 • izpolniti vlogo za izdajo športne licence – obrazec AMZS Šport – 02
 • dostaviti sliko (logotip) v elektronski obliki, velikosti najmanj 600 x 800 px

Društva, ki podaljšujejo športno licenco za tekoče leto, bodo le-to urejala preko e-vloge na portalu: https://sportportal.amzs.si/

Društva za dostop na portal morajo predhodno pridobiti uporabniško ime in geslo. 

VOZNIŠKA LICENCA, TEKMOVALNA IZKAZNICA

Vozniške licence so razvrščene po panogah in stopnjah. Če voznik sodeluje v dveh ali več panogah, mora imeti za vsako panogo svojo licenco.

Za udeležbo na tekmovanjih:

 • na dirkah državnega prvenstva in pokalnega tekmovanj, ki se izvajajo na ozemlju Republike Slovenije mora tekmovalec imeti licenco AMZS ali letno Tekmovalno izkaznico;
 • na dirkah državnega prvenstva in pokalnega tekmovanj, ki se izvajajo v tujini in niso del tekmovanj SP, EP, CEZ ali Alpe Adria mora tekmovalec imeti licenco AMZS;
 • na dirkah v tujini, ki so vpisane v mednarodni koledar in za katere je potrebno imeti štartno dovoljenje mora tekmovalec imeti Licenco AMZS Šport - Mednarodno.

Pogoji za pridobite vozniške Licence, Tekmovalne izkaznice 

a) Vozniška Licenca AMZS Šport - mednarodna - treba je:

 • biti član AMZS (društva, ki je polnopravni ali pridružen član in ima veljavno športno licenco);
 • je državljan Republike Slovenije ali ima dovoljenje matične zveze za dvig vozniške licence AMZS Šport;
 • opraviti pregled pri zdravniku medicine dela, prometa in športa in ob vlogi za izdajo licence dostaviti potrjen zdravniški karton, ki ga predpisuje in izdaja AMZS Šport;
 • imeti sklenjeno nezgodno zavarovanje v višini minimalno 45.000 € za primer smrti in 45.000 € za primer invalidnosti, ki velja za celotno tekmovalno sezono (zavarovanje je možno skleniti preko AMZS pri Zavarovalnici Sava, obrazec AMZS Šport – 11 ali obrazec AMZS Šport - 11 za otroke mlajše od 14 let);
 • vozniki, ki so mlajši od 18 let, morajo ob prvi vlogi za izdajo licence predložiti pri upravni enoti ali notarju overjeno dovoljenje obeh staršev ali skrbnikov  obrazec AMZS Šport – 04;
 • dostaviti fotografijo (portret) v elektronski obliki v velikosti najmanj 600 x 800 px;
 • izpolnjevati starost, ki je določena v pravilniku panoge;
 • sklenjeno zdravstveno zavarovanje za tujino s klavzulo za motošport, ki ustreza višini zavarovanja, ki je določena v pravilniku AMZS Šport in v skladu z mednarodnimi pravilniki.
 • da vsak voznik pred prvo dirko v sezoni sodeluje v izobraževanju, ki ga pripravi panožna komisija;
 • plačilo licence opraviti pred njenim prevzemom;
 • vsi vozniki stari 14 in več morajo za pridobitev licence opraviti Anti doping izobraževanje.

b) Vozniška Licenca AMZS Šport - nacionalna - treba je:

 • biti član AMZS (društva, ki je polnopravni ali pridružen član in ima veljavno športno licenco);
 • je državljan Republike Slovenije ali ima dovoljenje matične zveze za dvig vozniške licence AMZS Šport;
 • imeti sklenjeno nezgodno zavarovanje v višini minimalno 45.000 € za primer smrti in 45.000 € za primer invalidnosti, ki velja za celotno tekmovalno sezono (zavarovanje je možno skleniti preko AMZS pri Zavarovalnici Sava, obrazec AMZS Šport – 11 ali obrazec AMZS Šport - 11 za otroke mlajše od 14 let);
 • vozniki, ki so mlajši od 18 let, morajo ob prvi vlogi za izdajo licence predložiti pri upravni enoti ali notarju overjeno dovoljenje obeh staršev ali skrbnikov  obrazec AMZS Šport – 04;
 • dostaviti fotografijo (portret) v elektronski obliki v velikosti najmanj 600 x 800 px;
 • izpolnjevati starost, ki je določena v pravilniku panoge;
 • da vsak voznik pred prvo dirko v sezoni sodeluje v izobraževanju, ki ga pripravi panožna komisija;
 • plačilo licence opraviti pred njenim prevzemom
 • licenca je veljavna izključno za dirke državnega in pokalnega prvenstva, ki niso del višjega ranga tekmovanja (Cez, Alpe Adria, EP, SP);
 • v kolikor so tekmovanja državnega in pokalnega prvenstva izvedene izven meja republike Slovenije in niso del višjega ranga tekmovanja (Cez, Alpe Adria, EP, SP) mora tekmovalec imeti za nastop na omenjenem tekmovanju  sklenjeno zdravstveno zavarovanje za tujino s klavzulo za motošport, ki ustreza višini zavarovanja, ki je določena v pravilniku AMZS Šport in v skladu z mednarodnimi pravilniki;
 • vsi vozniki stari 14 in več morajo za pridobitev licence opraviti Anti doping izobraževanje.

c) Letna tekmovalna izkaznica AMZS Šport - treba je:

 • biti član društva, ki je polnopravni ali pridružen član in ima veljavno športno licenco;
 • biti državljan Republike Slovenije;
 • imeti sklenjeno nezgodno zavarovanje v višini minimalno 18.000 € za primer smrti in 36.000 € za primer invalidnosti, ki velja za celotno tekmovalno sezono (zavarovanje je možno skleniti preko AMZS pri Zavarovalnici Sava, obrazec AMZS Šport – 11 oz obrazec AMZS Šport - 11 za otroke mlajše od 14 let ali obrazec AMZS Šport 11 a oz obrazec AMZS Šport - 11a za otroke mlajše od 14 let);
 • dostaviti fotografijo (portret) v elektronski obliki v velikosti najmanj 600 x 800 px;
 • izpolnjevati starost, ki je določena v pravilniku panoge;
 • da vsak voznik pred prvo dirko v sezoni sodeluje v izobraževanju, ki ga pripravi panožna komisija;
 • da vozniki, ki so mlajši od 18 let, ob prvi vlogi za izdajo izkaznice predložijo pri upravni enoti ali notarju overjeno dovoljenje obeh staršev ali skrbnikov  obrazec AMZS Šport – 04;
 • vedeti, da je izdaja tekmovalne izkaznice brezplačna;
 • vsi vozniki stari 14 in več morajo za pridobitev izkaznice opraviti Anti doping izobraževanje.

 

 

Oglasna sporočila