Kako do licence

ŠPORTNA LICENCA – LICENCA DRUŠTVA

Športno licenco lahko poseduje vsaka pravna oseba. Imetnik športne licence lahko prijavlja svoje voznike na posamezne dirke. Pravna oseba, ki je imetnik športne licence, mora dati pismeno pooblastilo fizični osebi za zastopanje interesov na posamezni dirki oziroma za celo sezono.

Pravna oseba mora biti navedena v štartnih seznamih in rezultatih. Imetniki športne licence imajo vse pravice udeleženca dirke.

Športna licenca je veljavna do 31. 12. tekočega leta, če na njej ni drugače napisano.

Za pridobitev športne licence je potrebno:

  • izpolniti vlogo za izdajo športne licence – obrazec AMZS Šport – 02
  • dostaviti sliko (logotip) v elektronski obliki, velikosti najmanj 600 x 800 px

VOZNIŠKA LICENCA

Vozniške licence so razvrščene po panogah in stopnjah. Če voznik sodeluje v dveh ali več panogah, mora imeti za vsako panogo svojo licenco.

Za pridobitev vozniške licence AMZS Šport je potrebno:

  • predložiti izpolnjeno in s strani društva potrjeno vlogo za izdajo vozniške licence – obrazec AMZS Šport – 01
  • biti član AMZS (društva, ki je polnopravni ali pridružen član in ima veljavno športno licenco)
  • je državljan Republike Slovenije ali ima dovoljenje matične zveze za dvig vozniške licence AMZS Šport
  • opraviti pregled pri zdravniku medicine dela, prometa in športa in ob vlogi za izdajo licence dostaviti potrjen zdravniški karton, ki ga predpisuje in izdaja AMZS Šport
  • imeti sklenjeno nezgodno zavarovanje v višini minimalno 45.000 € za primer smrti in 45.000 € za primer invalidnosti, ki velja za celotno tekmovalno sezono (zavarovanje je možno skleniti preko AMZS pri Zavarovalnici Sava, obrazec AMZS Šport – 11)
  • vozniki, ki so mlajši od 18 let, morajo ob prvi vlogi za izdajo licence predložiti pri upravni enoti ali notarju overjeno dovoljenje obeh staršev ali skrbnikov in obrazec AMZS Šport - 04
  • dostaviti fotografijo (portret) v elektronski obliki v velikosti najmanj 600 x 800 px
  • izpolnjevati starost, ki je določena v pravilniku panoge

Vozniki, ki tekmujejo na tekmovanjih v tujini, morajo imeti sklenjeno tudi zdravstveno zavarovanje za tujino s klavzulo za motošport, ki ustreza višini zavarovanja, ki je določena v pravilniku AMZS Šport in v skladu z mednarodnimi pravilniki.

Vsak voznik mora pred prvo dirko v sezoni sodelovati v izobraževanju, ki ga pripravi panožna komisija.

Za sodelovanje v rekreativnem tekmovanju vozniška licenca ni zahtevana, obvezno je samo nezgodno zavarovanje, ki se lahko sklene na dirki. Za mladoletne voznike je dodatno potrebno imeti še dovoljenje obeh staršev ali skrbnikov, ki je overjeno pri upravni enoti ali notarju.

Cenik AMZS Šport 2020

 

Oglasna sporočila