Kako do licence

ŠPORTNA LICENCA – LICENCA DRUŠTVA

Športno licenco lahko poseduje vsaka pravna oseba. Imetnik športne licence lahko prijavlja svoje voznike na posamezne dirke. Pravna oseba, ki je imetnik športne licence, mora dati pismeno pooblastilo fizični osebi za zastopanje interesov na posamezni dirki oziroma za celo sezono.

Pravna oseba mora biti navedena v štartnih seznamih in rezultatih. Imetniki športne licence imajo vse pravice udeleženca dirke.

Športna licenca je veljavna do 31. decembra tekočega leta, če na njej ni drugače napisano.

Za pridobitev športne licence je treba:

 • izpolniti vlogo za izdajo športne licence – obrazec AMZS Šport – 02
 • dostaviti sliko (logotip) v elektronski obliki, velikosti najmanj 600 x 800 px

VOZNIŠKA LICENCA, TEKMOVALNA IZKAZNICA

Vozniške licence so razvrščene po panogah in stopnjah. Če voznik sodeluje v dveh ali več panogah, mora imeti za vsako panogo svojo licenco.

Za udeležbo na tekmovanjih:

 • na dirkah državnega prvenstva in pokalnega tekmovanj, ki se izvajajo na ozemlju Republike Slovenije mora tekmovalec imeti licenco AMZS, letno Tekmovalno izkaznico ali Dnevno tekmovalno izkaznico;
 • na dirkah državnega prvenstva in pokalnega tekmovanj, ki se izvajajo v tujini in niso del tekmovanj SP, EP, CEZ ali Alpe Adria mora tekmovalec imeti licenco AMZS ali letno Tekmovalno izkaznico;
 • na dirkah v tujini, ki so vpisane v mednarodni koledar in za katere je potrebno imeti štartno dovoljenje mora tekmovalec imeti Licenco AMZS Šport.

Pogoji za pridobite vozniške Licence, Tekmovalne izkaznice ali Dnevne tekmovalne izkaznice

a) Vozniška Licenca AMZS Šport - treba je:

 • predložiti izpolnjeno in s strani društva potrjeno vlogo za izdajo vozniške licence – obrazec AMZS Šport – 01;
 • biti član AMZS (društva, ki je polnopravni ali pridružen član in ima veljavno športno licenco);
 • je državljan Republike Slovenije ali ima dovoljenje matične zveze za dvig vozniške licence AMZS Šport;
 • opraviti pregled pri zdravniku medicine dela, prometa in športa in ob vlogi za izdajo licence dostaviti potrjen zdravniški karton, ki ga predpisuje in izdaja AMZS Šport;
 • imeti sklenjeno nezgodno zavarovanje v višini minimalno 45.000 € za primer smrti in 45.000 € za primer invalidnosti, ki velja za celotno tekmovalno sezono (zavarovanje je možno skleniti preko AMZS pri Zavarovalnici Sava, obrazec AMZS Šport – 11 ali obrazec AMZS Šport - 11 za otroke mlajše od 14 let);
 • vozniki, ki so mlajši od 18 let, morajo ob prvi vlogi za izdajo licence predložiti pri upravni enoti ali notarju overjeno dovoljenje obeh staršev ali skrbnikov  obrazec AMZS Šport – 04;
 • dostaviti fotografijo (portret) v elektronski obliki v velikosti najmanj 600 x 800 px;
 • izpolnjevati starost, ki je določena v pravilniku panoge;
 • sklenjeno zdravstveno zavarovanje za tujino s klavzulo za motošport, ki ustreza višini zavarovanja, ki je določena v pravilniku AMZS Šport in v skladu z mednarodnimi pravilniki.
 • da vsak voznik pred prvo dirko v sezoni sodeluje v izobraževanju, ki ga pripravi panožna komisija;
 • plačilo licence opraviti pred njenim prevzemom.

b) Letna tekmovalna izkaznica AMZS Šport - treba je:

 • predložiti izpolnjeno in s strani društva potrjeno vlogo za izdajo letne tekmovalne izkaznice – obrazec AMZS Šport – 01 a;
 • biti član društva, ki je polnopravni ali pridružen član in ima veljavno športno licenco;
 • biti državljan Republike Slovenije;
 • imeti sklenjeno nezgodno zavarovanje v višini minimalno 18.000 € za primer smrti in 36.000 € za primer invalidnosti, ki velja za celotno tekmovalno sezono (zavarovanje je možno skleniti preko AMZS pri Zavarovalnici Sava, obrazec AMZS Šport – 11 oz obrazec AMZS Šport - 11 za otroke mlajše od 14 let ali obrazec AMZS Šport 11 a oz obrazec AMZS Šport - 11a za otroke mlajše od 14 let);
 • dostaviti fotografijo (portret) v elektronski obliki v velikosti najmanj 600 x 800 px;
 • izpolnjevati starost, ki je določena v pravilniku panoge;
 • da vsak voznik pred prvo dirko v sezoni sodeluje v izobraževanju, ki ga pripravi panožna komisija;
 • da vozniki, ki so mlajši od 18 let, ob prvi vlogi za izdajo izkaznice predložijo pri upravni enoti ali notarju overjeno dovoljenje obeh staršev ali skrbnikov  obrazec AMZS Šport – 04;
 • vedeti, da je izdaja tekmovalne izkaznice brezplačna.

c) Dnevna tekmovalna izkaznica AMZS Šport - treba je:

 • predložiti izpolnjeno vlogo za izdajo dnevne tekmovalne izkaznice – obrazec AMZS Šport – 01 b;  vlogo vozniki predhodno (vsaj 3 dni pred tekmovanjem) izpolnijo in jo pošljejo na sport@amzs.si ;
 • biti član društva, ki je polnopravni ali pridružen član in ima veljavno športno licenco. V eni sezoni lahko tekmovalec nastopa le za eno društvo;
 • biti državljan Republike Slovenije;
 • izpolnjevati starost, ki je določena v pravilniku panoge;
 • imeti sklenjeno dnevno nezgodno zavarovanje v višini minimalno 18.000 € za primer smrti in 36.000 € za primer invalidnosti. Tega lahko sklene izključno na dan tekmovanja pri organizatorju in je veljavno izključno za dan tekmovanja;
 • da se pred tekmovanjem vsak udeleženec obvezno udeleži sestanka z žirijo tekmovanja, pri čemer se seznani s pravili in obnašanjem na progi;
 • vedeti, da je dnevno tekmovalno izkaznico mogoče pridobiti in je veljavna izključno za uradna tekmovanja pod okriljem AMZS, ki se izvajajo v Sloveniji;
 • da vozniki, ki so mlajši od 18 let, ob vlogi za izdajo predložijo pri upravni enoti ali notarju overjeno dovoljenje obeh staršev ali skrbnikov obrazec AMZS šport - 04

Cenik AMZS Šport 2021

 

Oglasna sporočila