Brez katerih dokumentov ne smemo v tujino?

Nasveti

Dokumente prosim! Imate prave?


Za potovanje v tujino z lastnim ali pa najetim vozilom potrebujete ustrezne dokumente; z njimi dokazujete lastništvo vozila in usposobljenost za vožnjo. Kje in kako jih dobite?

Navadili smo se že, da je večina cestnih oziroma avtomobilskih potovanj znotraj držav EU razmeroma preprosta, saj voznik, ki potuje s svojim avtom ali v spremstvu lastika avta, poleg veljavnega nacionalnega vozniškega dovoljenja in osebne izkaznice ali potnega lista ne potrebuje nobenih drugih dokumentov. Seveda velja pred potovanjem preveriti veljavnost in predvsem prisotnost dokumentov v vozilu; vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje ter dokazilo o obveznem zavarovanju (avtomobilska polica) so v avtu vselej nujni, prav pa pride tudi evropsko poročilo o prometni nesreči. Veliko bolj bolj mirno in sproščeno boste potovali, če bodo potni dokumenti dopolnjeni še z veljavno člansko kartico AMZS za članstvo plus ali premium. Ta ob vseh ostalih ugodnostih nudi brezplačno pomoč na cesti v tujini; AMZS je svojim članom pomagal že zelo daleč od doma – tudi v Maroku, na Škotskem in še marsikje drugje.

Vaše mnenje ...

Vaše mnenje nam je pomembno.

Ali pred odhodom v tujino preverite avtomobilske dokumente?

 

Kar predstavljate si, kako težko je sredi afriške savane na odročni peščeni avtocesti ali pa na podeželski japonski cesti razložiti policistu, ki ne govori tujega jezika in ne bere naših črk, kje je Slovenija in da imate veljavno vozniško dovoljenje ter da lahko vozite avto, ki ni vaš. Zato potrebujete potovalne dokumente.

Avto ni moj, je od prijatelja ... Dokažite!

Tudi na “domačih” evropskih cestah pod skupno modro zastavo EU pa se zadeve lahko zapletejo, če ste si avtomobil sposodili od sorodnika ali pa prijatelja in ta ne potuje z vami. Če vam zaradi nepravilnega parkiranja “pajek” odpelje avto v kakšnem evropskem mestu, boste po plačilu kazni morali dokazati tudi lastništvo – in če avto ni vaš, boste to lahko naredili le z ustreznim dokumentom, ki dokazuje, da vam lastnik dovoljuje vožnjo tega avtomobila. Sicer boste morali prijatelju plačali letalsko karto, da bo prišel dvignit svoj avto iz varovanega parkirišča.

Za vožnjo tujega motornega vozila morate imeti s seboj uradno dovoljenje za vožnjo vozila v tujini (DVVT). Ta služi kot dokaz, da ne gre za krajo vozila ali nedovoljeno trgovino z vozili in ga v primeru sposojenega vozila, četudi od sorodnika, pri AMZS priporočajo za vožnjo v državah članicah EU in tudi v ostalih evropskih državah. Še zlasti pa prav pride v nam bližnjih državah, kot so Bosna in Hercegovina, Srbija in Makedonija, saj se v omenjenih državah lastništvo vozila pogosto preverja tako pri prestopu meje kot tudi pri kontrolah znotraj posamezne države. DVVT velja le skupaj z veljavnim prometnim dovoljenjem za vozilo.

Onstran meja Evropske unije je tako ali tako treba dokumentacijo dopolniti vsaj še z zeleno karto, saj je ta ponekod celo obvezna. Gre za mednarodno potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ki zagotavlja zavarovalno kritje v obsegu, kot ga zahtevajo države podpisnice (trenutno jih je 43). Pri sklenitvi obveznega zavarovanja ali ob naknadnem nakupu zelena karta stane 4,20 EUR, če pa jo boste kupovali na meji pri vstopu v tujo državo, vas bo lahko stala celo do 150 EUR, ker boste morali kupiti še zavarovalno polico za čas vašega potovanja v določeni državi.

AMZS je svojim članom pomagal že zelo daleč od doma.

 

Avtomobilska doživetja na drugih celinah: nikar ne pozabite na mednarodno vozniško dovoljenje

Pri potovanjih, ki bodo vključevala vožnjo avtomobila zunaj teritorialnih meja Evrope, denimo v Rusiji in na drugih celinah, boste že vnaprej rešili veliko potencialnih zapletov in težav, če boste pred potjo pridobili mednarodno veljavno vozniško dovoljenje (MVD). V nekaterih državah je to celo obvezen dokument, brez katerega ne smete sesti za volan. Za večino držav pa je ob nacionalnem dovoljenju, ki ga morate ob MVD vedno imeti s seboj, to priporočljiv dokument, s katerim dokazujete, da ste usposobljeni za vožnjo vozila, ki ga vozite. Pri tem velja omeniti, da zgolj s slovenskim vozniškim dovoljenjem (brez MVD) v določenih neevropskih državah ne boste mogli najeti vozila. MVD je povsod v tujini dokument, ki pomaga vozniku ob policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj lahko olajša in pospeši formalnosti. Kar predstavljate si, kako težko je sredi tajske džungle ali pa na podeželski japonski cesti razložiti policistu, ki ne govori tujega jezika in ne bere naših črk, kje je Slovenija. Mednarodno vozniško dovoljenje je prevedeno tudi v nam bolj eksotične jezike. Izkušnje kažejo, da so vozniki brez ustreznega MVD v skrajnih primerih že končali celo v priporu, dokler se stvari niso razrešile z ustrezno dokumentacijo. Vse skupaj je bilo veliko bolj stresno in dražje, kot če bi si MVD uredili pred potjo.

AMZS izdaja mednarodno vozniško dovoljenje po dveh različnih konvencijah:

1. V obliki knjižice s prevodi, ki jo predpisuje Ženevska konvencija o cestnem prometu iz leta 1949 in velja eno leto; države, v katerih potrebujete takšno MVD, so na primer Avstralija, Kanada, Japonska, Malezija, Tajska in ZDA.

2. V obliki knjižice, ki jo določa Dunajska konvencija iz leta 1968 in velja tri leta od dneva izdaje, lahko tudi manj, če slovensko vozniško dovoljenje poteče pred tem rokom. V državah, ki so podpisnice obeh konvencij, potrebujete MVD po konvenciji iz leta 1968.

Sicer pa je pred načrtovano potjo dobro preveriti zahteve države, sopodpisnice določene konvencije. Velja opozoriti, da posamezne države lahko omejijo veljavnost MVD za vsak posamezni obisk njihove države.

Kaj potrebujete za pridobitev MVD?

Pri AMZS mednarodno vozniško dovoljenje vozniku izdelajo takoj, če predloži vse potrebne dokumente. Potrebujete: izpolnjeno vlogo, slovensko vozniško dovoljenje, potni list ali osebno izkaznico, fotografijo velikosti 35 × 45 mm.

Opozarjajo pa, da mora prosilec dokumente za izdelavo MVD predložiti v istem dnevu, kot je bilo pridobljeno potrdilo iz uradne evidence (potrdilo o vozniškem dovoljenju, iz katerega so razvidne kategorije vozil, ki jih ima pravico upravljati) na upravni enoti. To potrdilo glede na vlogo lahko pridobi tudi AMZS, a to potem traja nekaj dni. S pooblaščeno osebo in dokumentacijo je mogoče MDV pridobiti tudi, ko ste že na poti.

Mednarodno vozniško dovoljenje je prevedeno tudi v nam bolj eksotične jezike. Izkušnje kažejo, da so vozniki brez ustreznega MVD v skrajnih  primerih že končali celo v priporu, dokler se stvari niso razrešile z ustrezno dokumentacijo.

 

Priporočljivi potovalni dokumenti, ki jih uredite v poslovalnicah AMZS

Pred potjo v tujino priporočamo, da si glede na okoliščine in potrebe uredite še naslednjo dokumentacijo:

Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini (DVVT) se izda vozniku, ki se odpravlja v tujino z motornim vozilom, registriranim v Republiki Sloveniji, ki ni njegova last. Velja vnajveč leto dni od dneva izdaje ali manj, če to zahteva lastnik vozila. Cena: 20,50 EUR oziroma za člane AMZS 18,45 EUR;
Karnet – Carnet de Passages en Douane je carinski dokument, ki se še zahteva v določenih državah Afrike, Azije, Južne Amerike kot tudi v Avstraliji in Novi Zelandiji za začasni uvoz cestnih motornih vozil – če potujete s svojim vozilom – brez plačila carinskih dajatev. Cena: od 161,35 do 231,49 EUR (5, 10 ali 25 listni dokument)
Kartica Camping Key Europe (CKE) – se uporablja kot osebni dokument ali kot kartica za popuste in ugodnosti v evropskih kampih. Imetnik in njegovi družinski člani so zavarovani za primer nezgode ali povzročene škode med bivanjem na območju kampa, območju za avtodome, območju najemnih hišic ali hotelskem območju v Evropi, Turčiji in Maroku. Cena: 24,90 EUR oziroma za člane AMZS 14,90 EUR

Vse podrobnosti o mednarodnih potovalnih dokumentih, vinjetah in eko nalepkah za vstop v mesta najdete v rubriki Na poti

Koliko stane mednarodno vozniško dovljenje?

MVD 1949
cena: 24,00 EUR oziroma za člane AMZS 21,60 EUR
MVD 1968
cena: 31,00 EUR oziroma za člane AMZS 27,90 EUR

Zelena karta poenostavlja postopke ob škodi v tujini

Pri Zavarovalnici Triglav pojasnjujejo, da je zelena karta dokument oziroma mednarodno potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Gre za pomemben dokument, saj Zagotavlja lažjo izmenjavo podatkov o zavarovanju ter obravnavo škode ob nesreči v tujini ali ob nesreči s tujim vozilom v Sloveniji. Obrazec je poenoten za vse države, ki so v sistemu zelene karte in mora vsebovati naslednje podatke: v kateri državi je zavarovano vozilo, za katero vozilo gre, pri kateri zavarovalnici, številko police in veljavnost zavarovanja. Izda jo zavarovalnica, pri kateri je bilo sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Na zavarovalnici voznikom priporočajo, da imajo zeleno karto s seboj ob vsaki vožnji v države, ki so v sistemu zelene karte, čeprav je večina le-teh tudi podpisnica multilateralnega sporazuma, ki zagotavlja, da je vsako vozilo, ki ima registrsko tablico tudi zavarovano z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti.

Pri potovanjih, ki bodo vključevala vožnjo avtomobila zunaj teritorialnih meja Evrope, denimo v Rusiji in na drugih celinah, boste že vnaprej rešili veliko potencialnih zapletov in težav, če boste pred potjo pridobili mednarodno veljavno vozniško dovoljenje (MVD).

 

Države v katerih obvezno potrebujete zeleno karto

Države, ki niso podpisnice tega sporazuma, pa zahtevajo predložitev zelene karte ob samem vstopu državo. To so: Bosna in Hercegovina, Črna gora, Albanija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Turčija, Iran, Izrael, Maroko in Tunizija.

Pri zavarovalnici Triglav so nam kot pomebno prednost zelene karte izpostavili poenostavljeno obravnavo v primeru škodnih primerov:

Poenostavitve v procesu obravnave so predvsem posledica tega, da ima zelena karta poenoteno obliko in zapis v angleškem jeziku v vseh državah sistema zelene karte ter je pomemben dokument, s katerim se udeleženci prometnih nesreč identificirajo. Na njej so namreč navedeni vsi podatki, ki jih udeleženec nesreče potrebuje za uveljavljanje odškodninskega zahtevka na pristojni zavarovalnici.

Prav tako so na zeleni karti navedeni naslovi in telefonske številke nacionalnih birojev, kjer lahko dobijo udeleženci prometnih nesreč potrebne informacije v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz prometnih nesreč v tujini.

Ključne besede


NasvetinasvetiAMZS članstvopotovalni dokumentiPotovanja

 

Do AMZS članstva enostavno prek spleta!

Do poti brez skrbi, doma in v tujini, z le nekaj kliki.

Včlanite se