Podaljšanje registracije

V AMZS centrih lahko vse storitve za podaljšanje prometnega dovoljenja opravite na enem mestu. Da boste prihranili čas, lahko zavarovanje vozila s pomočjo naših zavarovalnih zastopnikov sklenete še pred obiskom poslovalnice – na daljavo. Naslednjič vas bomo pred potekom veljavnosti tehničnega pregleda, registracije in zavarovalne police o tem obvestili in spomnili na pravočasno podaljšanje.

Za podaljšanje registracije morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • da je za vozilo, za katerega se mora opraviti tehnični pregled, po opravljenem takem pregledu, izdan potrjen zapisnik, ki ni starejši od 30 dni,
  • da je za registrirano vozilo ugotovljeno, da se njegovi podatki, vpisani v prometno dovoljenje in listino o homologaciji vozila, ujemajo z dejanskim stanjem,
  • če je vozilo registrirano, da ni preteklo več kot 30 dni od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja.

Predložiti morate tudi:

  • fizične osebe: osebni dokument (če opravljate registracijo za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta potrebujete še pooblastilo lastnika vozila),
  • pravne osebe: žig, davčna številka, in pooblastilo, če postopka ne ureja zastopnik podjetja

Na AMZS lahko:

  • sklenete avtomobilsko zavarovanje,
  • plačate letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu (cestno takso),
  • po potrebi dobite novo prometno dovoljenje.

 

Izračun stroškov registracije

Naj vas stroški ne presenetijo. Izračunajte okvirne stroške tehničnega pregleda in registracije vašega vozila.

Nadaljuj

Oglasna sporočila