Nadomestni avto – obljube so varljive!

Avto-moto

Pri obljubah zavarovalnic o nadomestnem avtu je kar nekaj pasti


Avtomobil je za veliko večino nepogrešljiv vsak dan, saj z njim lažje opravljamo vse obveznosti in se mu tudi težko odpovemo. A včasih se zgodi, da ostanemo brez avtomobila, ker se je pokvaril, ker smo morda z njim imeli prometno nesrečo in je poškodovan, ker je morda na servisu na rednem vzdrževanju… V takšnih primerih si lahko pomagamo z nadomestnim avtom – a pot do njega včasih ni tako enostavna kot si predstavljamo. Kje so pasti?

V načelu je pot do nadomestnega avta zelo enostavna, če imamo ustrezno avtomobilsko zavarovanje, ki vsebuje tudi zagotovitev nadomestnega avtomobila. Običajno je nadomestni avto vključen v kasko zavarovanje, ko ni pomembno, kdo je kriv za prometno nezgodo. Zavarovalnica v okviru kritja škode praviloma krije tudi najem nadomestnega avta za čas popravila. Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti je položaj že bolj zapleten, saj je pomembno, kdo je povzročitelj škode. Če je krivda jasna, lahko oškodovanec pričakuje tudi nadomestni avto – a to ni odvisno od njega, temveč od zavarovalnih pogojev zavarovalnice, pri kateri ima zavarovanje sklenjeno povzročitelj nesreče. Povzročitelju nesreče praviloma ne pripada pravica do nadomestnega avta. Če krivda ni povsem jasna, je seveda nejasno tudi, kako je z nadomestnim avtom.

Nadomestni avto za koliko časa?

Tako kot v številnih drugih primerih se tudi pri zagotavljanju nadomestnega avta podrobnosti skrivajo v tako imenovanem drobnem tisku oziroma v natančno opredeljenih splošnih pogojih za zavarovanje. Tako ena izmed večjih slovenskih zavarovalnic v pogojih za zavarovanje avtomobilskega kaska pri določbah o nadomestnem vozilu pravi: zavarovanje krije stroške najema osebnega avtomobila za čas potrebnega popravila, ki ga določi zavarovalnica na podlagi tovarniških normativov. Za dan popravila se šteje osem delovnih ur, s tem da se delovne ure nad osmimi urami oziroma nad mnogokratnikom osmih štejejo za naslednji dan.

Že v tej določbi se skriva kar nekaj pasti. Prva je, da upravičenec dobi nadomestni avto za čas popravila, ne pa tudi za čas, ko je čakal na popravilo. Praviloma poškodovanega avta ni mogoče takoj popraviti, ker ni prostora v delavnici, prav tako pa je treba prej dobiti nadomestne dele. Prav tako je treba urediti tudi vse formalnosti z zavarovalnico glede popravila, kar se tudi ne zgodi kar takoj, temveč traja vsaj en dan. Če so ob mehaničnih popravilih potrebna tudi kleparska in ličarska dela, to pomeni, da se popravilo zavleče, saj ni nujno, da so v kleparski in ličarski delavnici tako usklajeni, da opravijo vsa dela neposredno eno za drugim. Tako je povsem običajno, da popravilo manjše odrgnine, ki zahteva tudi kleparska in ličarska dela in je ovrednoteno na osem delovnih ur, traja vsaj štiri dni. Ker je popravilo ovrednoteno na osem ur, to pomeni, da upravičencu pripada nadomestni avto za en dan in ne za štiri ali celo šest, če se je popravilo zavleklo čez konec tedna.

Ker marsikdo ne prebere splošnih pogojev za zavarovanje, je tudi ob sklenjenem kasko zavarovanju, ki obljublja nadomestno vozilo, neprijetno presenečen, za koliko časa mu zavarovalnica zagotavlja nadomestni avto. Kdor nujno rabi avto, si ga mora sposoditi in zanj tudi plačati, ne da bi najemnino dobil povrnjeno.

Mimogrede še to: če je avto povsem uničen ali ukraden, zavarovalnice nadomestni avto praviloma zagotovijo za največ deset dni.

Nadomestni avto tudi pri odškodnini iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti

Še bolj je zagotovitev nadomestnega avta zapletena pri uveljavljanju zavarovanja avtomobilske odgovornosti, torej obveznega avtomobilskega zavarovanja – tudi v primeru, da je krivda povsem jasna in jo povzročitelj nesreče tudi prizna. Zavarovalnice seveda skrbijo za svoj mošnjiček in v teh primerih praviloma ne želijo plačati stroškov najema nadomestnega avta. Po določbah tovrstnih evropskih predpisov in tudi slovenske zakonodaje oškodovancem pripada nadomestni avto, a ga upravičenci težko izterjajo – pa čeprav o tem obstoja tudi slovenska sodna praksa. Tako je Višje sodišče v Ljubljani že leta 2009 (akt VSL0057009) razsodilo, da je tožnik na podlagi sklenjene pogodbe o zavarovanju avtomobilske odgovornosti upravičen do povrnitve škode, ki jo je imel z najemom nadomestnega vozila. Sodišče je ugotovilo, da je škoda, ki tretji osebi nastane zaradi stroškov najema nadomestnega vozila zagotovo škoda zaradi uničenja in poškodovanja stvari. Enako stališče je zavzelo tudi Višje sodišče v Kopru v aktu 778/2006. To torej pomeni, da upravičencu tudi pri uveljavljanju povračila škode iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti pripada pravica do nadomestnega avtomobila.

Problem znan, zavarovalnice se izmikajo

Na neustrezno zagotavljanje nadomestnega vozila opozarjajo tudi pri Sekciji pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili (SPTS), ki deluje pri GZS, Podjetniško – trgovski zbornici. Slovenskemu zavarovalnemu združenju, ki združuje vse slovenske zavarovalnice, so predlagali sestanek na to temo, a do njega še ni prišlo.

Stroški za serviserje

V najbolj neugodnem položaju so serviserji avtomobilov. Njihove stranke seveda pričakujejo, da imajo pravico do nadomestnega avta za ves čas popravila, zato serviserji precejkrat zamižijo na eno oko in na lastne stroške zagotovijo nadomestni avto za čas popravila. To jim seveda povzroča določene stroške, a v konkurenčnem boju za kupce se jim očitno tudi to nekako poplača.

Nadomestni avto za člane AMZS

Člani AMZS se težavam z zagotavljanjem nadomestnega avta ob daljšem popravilu vsaj delno izognejo, kajti v okviru članskih ugodnosti so ob prometni nesreči, vandalizmu ali kraji upravičeni do nadomestnega avta. Predpogoj je, da je član AMZS upravljal z vozilom v času škodnega dogodka, da je vozilo nevozno in je zato poklical AMZS avto vleko za prevoz poškodovanega avtomobila do doma ali servisa. Če je prišlo do kraje vozila, ki je v lasti člana, mora član krajo prijaviti policiji, nadomestno vozilo pa lahko koristi v roku desetih dni po prijavi kraje.

V vseh primerih je član upravičen do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda za tri ali pet dni, odvisno od vrste članstva v AMZS. Za pridobitev nadomestnega vozila mora član poklicati na številko 1987 in ga tam naročiti.

Ker pa se AMZS zaveda problematike glede zagotavljanja nadomestnih avtomobilov, bo predvidoma že jeseni razširila možnosti za pridobitev nadomestnega avtomobila.

Treba je spoštovati mnenje sodišč

Vsekakor bi bilo prav, da zavarovalnice spoštujejo mnenje sodišča o zagotavljanju nadomestnega avta vsem, ki so ostali brez avta zaradi prometnih nesreč, ki so jih povzročili drugi udeleženci v prometu in bi moral biti nadomestni avto krit iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Pri zagotavljanju nadomestnega avta iz naslova kasko zavarovanja pa bi morale biti zavarovalnice bolj prožne pri upoštevanju trajanja popravila: ne po urah popravila, temveč po dejanskem trajanju popravila. A očitno je tudi, da zavarovalnice za kaj takega nimajo pretiranega interesa, pa tudi, da so v kreiranju pogojev zavarovanja in njihovem uveljavljanju zelo usklajene, kar se ne sklada z njihovo konkurenčnostjo na trgu. A dokler jim nihče ne stopi na prste, to pač počnejo.

Ključne besede


AMZSPredpisiNadomestni avtoZavarovalniceamzspredpisi