Pravilniki, obrazci, prijavnice AMZS

OBRAZCI

  •  Cenik AMZS šport 2020
  • Obrazec AMZS šport 1 - Vloga za izdajo vozniške licence
  • Obrazec AMZS šport 2 - Vloga za izdajo športne licence (društva)
  • Obrazec AMZS šport 3 - Vloga za izdajo licence športnega funkcionarja
  • Obrazec AMZS šport 4 - Dovoljenje za mladoletno osebo
  • Obrazec AMZS šport 5 - Vloga za licenciranje proge
  • Obrazec AMZS šport 11 - Vloga za nezgodno zavarovanje
  • Obrazec AMZS šport 13 - Pristopna izjava za turistično zavarovanje z asistenco v tujini