Štartno dovoljenje

7.10.1. Štartno dovoljenje
Društva ali vozniki, ki se želijo prijaviti na dirko v tujini, morajo strokovni službi AMZS Šport v potrditev predložiti uradno prijavnico. Če to ni možno, morajo pisno zaprositi za izdajo štartnega dovoljenja in sicer najkasneje 10 dni pred začetkom tekmovanja.

Če voznik ali društvo za štartno dovoljenje zaprosi manj kot tri dni pred dirko, mu štartnega dovoljenja nismo dolžni izdati!

7.10.2. Izdaja štartnega dovoljenja
Strokovna služba AMZS Šport bo potrdila prijavnice ali izdala štartno dovoljenje samo za dirke, ki so vpisane v mednarodni koledar, v panogi karting pa tudi za dirke, ki so vpisane v nacionalni koledar dirk zveze, članice CIK FIA. Pri tem velja, da voznik ne sme biti naveden med prejemniki točk, če je karting dirka, za katero voznik prejme štartno dovoljenje, vpisana le v nacionalni koledar dirk in je dirka sestavni del prvenstva.

Štartno dovoljenje bo strokovna služba AMZS Šport izdala društvom in voznikom samo v primeru, če dirka v tujini ni istočasno kot dirka za državno prvenstvo v isti panogi. Izjemoma bo o izdaji štartnega dovoljenja v takem primeru odločala panožna komisija, če bo voznik vsaj 30 dni pred prireditvijo na panožno komisijo naslovil prošnjo za izdajo štartnega dovoljenja in predložil soglasje matičnega društva.

Člen 7.10.2 velja za voznike, ki nastopajo v razredih, razpisanih v posebnem pravilniku za posamezno dirko državnega prvenstva. Za voznike, ki nastopajo v razredih, ki v posebnem pravilniku za posamezno dirko državnega prvenstva niso razpisani, pa določilo člena 7.10.2 ne velja.

Oglasna sporočila